skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Vredegerechten

 Vredegerechten 1811-1838
 
 
 
 
 
beacon
15.336 akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 10
 
 
Vredegerecht
Vonnis
Datering:
22.06.1824
Onderwerp:
Vonnis
Beschrijving:
Bartold Jan van Ermel, schout der gem. Ravenstein, eiser, Jan Wijnen, smidsknecht, Ravenstein en Hent van Berkel, brievenbode op de Graaf te Ravenstein, gedaagden. Jacob Schram, veld en nachtwaker der gem. Ravenstein, heeft op 21.05.1824 geconstateerd dat 's-avonds om kwart over11 in de Marktstraat voor het huis van L. Berben hevige woordenwisselingen en burengeruchten plaats hadden. Hij zag daar drie personen onder de zogenaamde Marktboom,de een was Dominicus Helgers, soldaat der 13e afdeling Infanterie, thans met verlof alhier, de andere twee. Jan Wijnen en Hent van Berkel, lagen allebei op de grond en schreeuwden. De beklaagden moeten elk F 5,69 betalen,alsmede de kosten.
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1602 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
 
 
 
 
 
Vredegerecht
Vonnis
Datering:
28.05.1824
Onderwerp:
Vonnis
Beschrijving:
Bartold Jan van Ermel, schout van Ravenstein, eiser, en Jan van Loon, koehoeder, Deursen; Amoldus Dorenbos, Deursen, gedaagden. Op 18.05.1824 heeft Derk Hout, de veldwachter procesverbaal opgemaakt. Hij heeft gezien hoede koehoeder zijn koe was weijende aan het zaad, staandeop een stuk land, genaamd het Muiskesland, dat toebehoort aan Engel van Leur, Deursen. De veldwachter heeft toen de koe in beslag genomen. Toen hij met haar langs het huis van de eigenaar A. Dorenbos kwam, heeft deze geprobeerd de koe los te rukken waarbij hij de veldwachter zijn hand beschadigd heeft. Gedaagde Arnoldus Dorenboswordt veroordeeld tot een boete van 2 franken of 92 ½ cent, wegens het uiten van scheldwoorden en van 6 frankenof 2,661/2, wegens het laten lopen van een runderbeest in een stuk zaad, een ander toebehorende, alsmede de kosten.
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1602 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
 
 
 
 
 
Vredegerecht
Vonnis
Datering:
25.05.1824
Onderwerp:
Vonnis
Beschrijving:
Barthold Jan van Ennel, schout van de gem. Ravenstein, eiser, en Antoon Voet en Hendrikus van Loosbroek, beiden dagloners te Dennenburg, gedaagden. Op 02.05.1824 zijn bij Augustinus van Dieden, gepatenteerd herbergier, Deursen, 's-avonds omstreeks 11 uren de glazen ingeslagen en een venster van het geheng gebroken, afgerukt en kapot gemaakt. Na verhoring van de getuigen blijkt dat Antoon Voet dit gedaan moet hebben. Getuigen: Willem van der Burg, 26 j. en Comelis van Kessel, 30 j.,dagloners, Dennenburg. In de herberg waren aanwezig:Johannes, Michiel en Antoon Voet en Hendrikus (Hent)van Loosbroek, die door het drinken van sterke drank als het ware hun zinsvermogen hadden verloren, alsmede de twee getuigen. De gedaagden worden veroordeeld tot een boete van F 5,69 en een gevangenisstraf van 4 dagen.
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1602 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
 
 
 
 
 
Vredegerecht
Vonnis
Datering:
20.02.1824
Onderwerp:
Vonnis
Beschrijving:
Frederik Willem van Cooth, schout van Ravenstein, klager, Jan Keizers, en Willem van Boekelt, gedaagden, beiden boerenknecht, wonende bij Jan van den Berg, bouwman, Huisseling, en Hendrik zoon van Jan van de Berg. Johannes Baptist Miller, commies der eerste classis der directe belastingen en Gerret Molenaar, commies der vierde classis der directe belastingen, kwamen op 10.02.1824 langs het huis van Jan van den Berg. Van achter deschuurdeuren hoorden zij roepen "Hij, hij, schaarsliep, voort hond sarsies". Het blijkt dat Willem van Boeketg escholden heeft. Hij wilde zijn naam niet zeggen en lachte de commiezen uit. Hij wordt veroordeeld tot een boete van f 1,41 alsmede de kosten.
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1602 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
 
 
 
Pagina: 10
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS