skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Bestuur en rechtspraak Geffen 1572-1795

BHIC
BHIC Bhic
vertelde op 1 oktober 2009
bijgewerkt op 22 juli 2010
Staatkundige situering 1795

Republiek - Staats-Brabant - Meierij van 's-Hertogenbosch - Kwartier van Maasland.

Status 1795

Heerlijkheid; Brabants leen. In 1561 was de hoge en middelbare justitie van Geffen door de hertog erfelijk en onlosbaar. De lage heerlijkheid van Geffen was een afzonderlijk leen. Leenheer is de heer van Empel en Meerwijk, die de lage heerlijkheid van Geffen zelf weer in leen houdt van de graaf van Megen. Tot de heerlijkheid Geffen behoorde ook het kasteel van Nuland.

Heren en vrouwen

1565 - 1588 Jan van Vladeracken.

1588 - 1616 Gerard van Vladeracken.

1616 - 1628 Gerard van Vladeracken.

1628 - 1633 Roelof van Staeckenbroeck.

1637 - 1638 Jacob de Cock van Opijnen.

1638 - 1679 Philip de Cock van Opijnen.

1679 Christiaan van Beresteijn.

1679 - 1684 Maria van Rijssenburg, vrouwe van Avestein.

1684 - 1704 Caspar de Vooght.

1704 - 1741 Maria Dorothea Cramer.

1748 - 1778 Alida de Grouart.

1778 - 1795 Wilhelmina Charlotte de Suarz.

Bestuur en Rechtspraak

Schepenbank: Schepenbank van Geffen bestaande uit 7 schepenen.

Rechtsgebied: Geffen.

Rechtspraak: Hoge, middelbare en lage justitie. Officier: drossaard van Geffen.

Beroepshof: Schepenbank van 's-Hertogenbosch.

Bestuur: Drossaard, schepenen, 2 of 3 burgemeesters, 3 gezworenen. Bij onenigheid werden ook de 6 rotten gehoord.

Waterstaat

Het Hoog Hemaal

Bestuur: President, 6 leden en een griffier. Dijkgraaf en 7 heemraden van wie een uit Geffen.

Geffensche Polder of Buitenpolder van Geffen

Bestuur: Maakte in de 18de eeuw deel uit van het Hoog Hemaal. (zie boven).

Geffensche Polder

Bestuur: Dorpsbestuur van Geffen.

Reacties (2)

Anton van Grunsven
Anton van Grunsven zei op 23 januari 2022 om 17:50
Uit Historisch Geffen: Het bestuur van Geffen bestond uit 6 instanties: 1 schout , 7 schepenen, 3 gezworenen, 2 burgemeesters , 3 armenmeesters en 2 kerkmeesters. De Heer van Geffen ,Ridder Vladeracken, benoemde dit bestuur. De schout had de algemene verantwoordelijkheid voor het bestuur. Met de schepenen had hij de rechtspraak, wetgeving en bestuur, tevens maakten ze de aktes op wanneer het ging om de verkoop van huizen goederen en landerijen. De schepenen maakten de zaken grotendeels uit, en verbeterd van, de oude Germaanse burenrechtspraak , bijeenkomsten van eigengeërfde boeren onder een lindeboom. Er was vooreerst de contentieuze rechtspraak: civiele gedingen, die collegiaal in een schepenbank berecht werden en genotuleerd op de dingrol. De Geffense schepenprotocollen berusten in het rijksarchief te s’ Hertogenbosch. In 1561 kreeg Geffen ook de hoge justitie toegekend en mocht ook halsmisdaden ten uitvoer brengen en mocht hiervoor een galg oprichten. Een moordenaar kreeg de doodstraf en werd gehangen. Belediging van God , het schaken van een vrouw kon ook de doodstraf opleveren. Een belediging van onze lieve vrouw, Maria, werd bestraft met doorboring van de tong met een gloeiend ijzer. Op vruchtafdrijving (abortus) stond de vuurdood. Je mocht geen vrouw tegen haar wil aanraken of strelen of anderszins ongewenst gedrag tegen haar. Straf: hand afhakken of brandmerken. Opvallend was de bescherming van de vrouw die al in het Germaanse recht bestond. Geffen was mild met de straffen meestal werden deze omgezet in bedevaarten en of het afkopen hiervan.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 24 januari 2022 om 20:39
Bedankt voor deze mooie aanvulling. Bijzonder om te lezen - die bescherming van de vrouw, Anton, zeker in deze tijd.

Overigens zijn de straffen wel indrukwekkend te noemen. Dat zijn bepaald geen halve maatregelen... :S

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.