skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Het bijzondere leven van Le Sage ten Broek

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 7 mei 2012
bijgewerkt op 18 november 2013
“Om den storm der verbittering van zijn vroegere geloofsgenooten te ontwijken” , zo staat in de Graafsche Courant in 1934, nam Joachim George Le Sage ten Broek de wijk naar Megen en later naar Grave.

Het is dan ook niet niets, om als zoon van een predikant je te bekeren tot het katholieke geloof. Le Sage ten Broek wijdde zijn leven aan de achterstelling van katholieken.“Als we het goede om de afkeuring, berisping of lastering onzer vijanden zouden moeten achterwege laten, dan zouden we weldra geen goed meer doen.” Een citaat van Le Sage ten Broek dat zijn leven kenschetst.

Joachim George, geboren op 27 november 1775 in Groningen, komt voort uit een aanzienlijk protestants geslacht. Als zesjarige komt Joachim in Rotterdam terecht, doordat zijn vader daar is aangesteld als predikant. Lang duurt deze onderneming niet. Vader Le Sage ten Broek is een bevlogen patriot en wordt in 1787 om die reden verbannen. De familie wijkt uit naar Antwerpen. Hier komt de jonge Joachim in aanraking met “de schoone Roomsche godsdienst in al zijn rijkdom”, (meldt de Graafsche Courant).

Met de komst van de Fransen naar Nederland keert ook het gezin Le Sage weer terug. Daar trouwt Joachim in 1800 met de (protestantse) jonkvrouwe Wilhelmina van Lil. Joachim - dan nog vurig protestant - gaat naar verschillende dominees om hun preek te horen. Die preken lopen sterk uiteen en die verdeelde boodschappen zorgen voor verwarring bij Joachim.

Na jaren van twijfel legt hij in 1806 de katholieke geloofsbelijdenis af. Eerst als “cryptokatholiek”, maar eenmaal woonachtig in het zuiden treedt Le Sage steeds meer buiten als strijder voor het katholicisme. Zijn vroegere vrienden willen hem niet meer kennen. Zijn vrouw blijft protestants, maar blijft bij hem en ook de band met zijn vader blijft onverminderd sterk.

Le Sage begint te schrijven. Hij is de grondlegger van diverse katholieke dag- en weekbladen, waaronder De Godsdienstvriend. Zijn carrière lijdt er danig onder. Hij wordt zelfs ontslagen als notaris. Meer nog: Le Sage wordt vanwege zijn publicaties vastgezet. Daar neemt zijn oogziekte sterk toe en vrijwel geheel blind wordt hij vrijgelaten.

Hij vertrekt naar Beers en een jaar later, in 1830, naar Grave. Hier werkt hij 17 jaar. “De publiciteit is een wapen waartegen het onrecht en de willekeur op den duur niet bestand zijn”, zegt hij. Op zondag 11 juli 1847 sterft Le Sage plots aan de gevolgen van een hersenberoerte, waardoor hij van de trap valt. ’s Ochtens was hij nog naar de kerk geweest “zoals de blinde grijsaard iedere dag twee heilige missen bijwoonde”, meldt de krant.

Meer weten over het meerderjarige kind dat Le Sage adopteerde? Lees dan verder op ons blog.

Reacties (1)

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.