skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Schenkingen voor het Raadhuis

Toen in 1880 het oude raadhuis, dat midden op het Markveld stond, te klein begon te worden, ging het gemeentebestuur op zoek naar een ander pand. Dokter Raup, zelf lid van de gemeenteraad, liet in 1881 weten dat hij zijn huis wel wilde verkopen. Na overleg ging men akkoord en na goedkeuring van Gedeputeerde Staten ging de koop door.

Wanneer in 1922 de Commissaris van de Koningin Mr. A. E. J. Baron van Voorst tot Voorts Sint-Oedenrode bezoekt, is burgemeester Jhr. H. van Rijckevorsel van Kessel bezig de inrichting van het gemeentehuis te verbeteren. De raadszaal die eerst boven was, werd naar beneden gebracht.

Het oude gemeentehuis geschonken door Burgemeester Jhr. H. van Rijckevorsel van Kessel

Aan het gemeentehuis schenken in 1933 diversen inwoners en kerkgemeentes gebrandschilderde raampjes die geschilderd zijn door Cornelis van der Kaaij. Op de raampjes staan verschillende oude gebouwen, de afbeeldingen zijn afkomstig uit het boek van Adrian Brock.

Op zondag 25 november 1934 werden ze tentoongesteld in het gemeentehuis op de Markt, onder verplichting dat bezoekers minstens een crisislot moesten kopen ten bate van het Plaatselijk Crisis-Comité 1934.

Crisis-loten: Leiding kapelaan de Beer, verklede personen: Broer van Erp, Johan van de Rijt, Marinus de Brouwer, verder Toon Boxmeer, Verhoeven.

in 1937 schonk de ‘N.V. Oda’, stalen meubelenfabriek voorheen H. J. van de Kamp, een volledige stalen meubilering voor de raadszaal. De burgemeester en wethouders namen dat graag in ontvangst.

In 1939 wordt besloten aan Mej. Anny Carlie te Bussum een dankbetuiging te zenden in verband met het door haar vervaardigde borduurwerk op de fauteuils van de Raadszaal, die geschonken zijn door J. Ahrend te Bussem. Voor de stoel van de burgemeester schenkt zij een geborduurd kunstwerk ‘Gemeentewapen’.

De nieuwe meubels. P. van de Kamp op de Voorzittersstoel

Op 7 februari 1944 schrijft de Heer R. Meulman dat de heer Lenders, gehuwd met een dochter van Carl Joseph Schindler, ooit een schilderij had geschonken aan de gemeente, voorstellende oud-burgemeester C. J. Schindler (1874-1896). Hij zag dat schilderij graag terug in de familiekring, omdat het portret van mevrouw Schindler wel na haar overlijden in familiebezit is overgegaan.

De Heer E. Leurs maakt de gemeente er in 1951 op attent dat het schilderij ‘De Zaaier’, geschilderd door Pieter Josselin de Jong nog steeds aanwezig was in ‘De Gouden Leeuw’. Dit hotel staat op de Markt, waar in vroegere dagen de sociëteit ‘De Unie’ was gevestigd, die eigenaars waren van het schilderij. Toen de sociëteit werd opgeheven, was het de bedoeling dat het schilderij zou worden overgedragen aan de gemeente. De eigenaar van het hotel A. Versantvoord, die het hotel met het schilderij had gekocht ging akkoord en schonk ‘De Zaaier’ aan de gemeente, waar het tot op de dag van vandaag is te bewonderen .

In 1956 verhuisde het raadhuis naar Dommelrode. In dat jaar aanvaardde de gemeente Sint-Oedenrode een schilderij voorstellende woonwagens, geschilderd door F.J. A. Alkemade. Het schilderij was te zien op de tentoonstelling ’Land en Volk van Brabant’ in kasteel Dommelrode.

Foto’s: Jo van der Kaaij, Harry van Kuijk
Bronnen: Bep van Lieshout in Heemschild (1994), afl. 2 en 3, p. 63-64; BHIC, Archief gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1934-1969, toeg.nr. 7635; BHIC, Archief gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1811-1933, toeg.nr. 7634.

Reacties (8)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 19 november 2015 om 11:49
1934 Dankwoord gebrandschilderde ramen.
De Voorzitter zegt, dat alvorens deze vergadering aan te vangen, hij vermeent een woord van dank te moeten brengen aan de schenkers van de gebrandschilderde ramen in het Gemeentehuis, waardoor een stuk oude geschiedenis van Sint-Oedenrode is vastgelegd, en waardoor is bewezen, dat de samenwerking van Gemeentebestuur en Raad en van de verschillende gezindten in deze Gemeente, die allen aan de schenking hebben medegewerkt, niets te wensen overlaat. Hij stelt namens de Burgemeester en Wethouders voor, deze ramen in dank te aanvaarden en hierover de vereiste goedkeuring aan te vragen, waartoe wordt besloten.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 20 november 2015 om 11:10
Op de Voorzittersstoel de Heer P. van de Kamp
Willie Damen van de Mosselaer zei op 22 maart 2017 om 08:18
Vanmorgen las ik onder het kopje nieuws van het BHIC dat de manuscripten van koster A. Brock online in te zien zijn. In een woord PRACHTIG.


Geweldig
Willie Damen van de Mosselaer zei op 27 september 2017 om 09:50
Uit het Eindhovensch Dagblad onder Provinciaal Nieuws van 12 april 1934
Op uitnodiging van den burgemeester heeft ten gemeentehuize een bijeenkomst plaats gehad van de schenkers der gebrandschilderde glas in loodramen, welke in de beneden vensters van het raadhuis zijn aangebracht. De zestien ramen werden door den kunstschilder J. C. van de Kaaij vervaardigd, naar oude tekeningen, berustende i24 maart 1933 Toegang 7634 inventaris 35 blad 142n het archief van het R. K. Kerkbestuur ter plaatse. Zij stellen voor: Slot Den Hout, het oude gemeentehuis van 1826, het Hertog Jaaghuis van 1651, het slot Pas Bogaard van 1712, het Slot Dommelrode uit het begin der 17e eeuw, het slot Lochtenburg, de Watermolen in de kom van het dorp uit het begin van der 14e eeuw, de watermolen Wolfswinkel, Kasteel Henkenshage, Sint Martinuskerk van 1600, Sint Odakerk gesticht in 1173, Slot op den Hulst, Slot Vreedenburg, Slot Klein Rijzingen, Ruïne slot Den Laar, en werden resp. geschonken door den burgemeester, de wethouders en enige raadsleden en particulieren, den deken-pastoor en de kerkbesturen der Ned. Hervormde en Ned. Israëlitische gemeente te Sint-Oedenrode. Nadat de burgemeester, jhr. Van Rijckevorsel van Kessel, de diverse schenkers dank hadden gebracht werden de ramen door de aanwezigen bezichtigd. Bron www.delpher.nl
Bert de Graaf zei op 7 augustus 2023 om 20:30
Welker rooise kunstenaars waren er destijds nog meer bekend
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 14 augustus 2023 om 20:11
Dag Bert, welke periode heb je dan voor ogen? Rond de jaren dertig vorige eeuw, of bedoel je een andere tijd?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 16 september 2023 om 06:30
Gezocht schilderij
In 1956 verhuisde het raadhuis naar Dommelrode. In dat jaar aanvaardde de gemeente Sint-Oedenrode een schilderij voorstellende woonwagens, geschilderd door F.J. A. Alkemade. Het schilderij was te zien op de tentoonstelling ’Land en Volk van Brabant’ in kasteel Dommelrode.
Kam iemand vertellen waar het schilderij is gebleven.
Bert de Graaf zei op 16 september 2023 om 09:38
Kan in Scijndel zijn, bij de collectie.
Je kan info bij Jan Heestershiuis0 en of bij Marieke
.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.