skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Was Evert Pietersz Houtman (woonachtig te Herkingen & Oude-Tonge) een zoon van Pieter Houtman zeepzieder, burger en wonende te Bergen op Zoom?

Jermaine Van der Meer vertelde op 10 maart 2021 om 21:30 uur
Dag allen
Ik ben op zoek naar de ouders van Evert Pietersz Houtman, vanaf 1700 word hij tot aan zijn dood in 1715 bijna elk jaar van zijn ‘schijnbaar’ korte leven genoemd. Doch voor 1700 lijkt hij te zijn verdwenen, ik heb aanwijzingen dat hij uit Brabant kwam en dus vandaar dat ik jullie hier op het BHIC om hulp vraag.
Ondanks dat ik in heel Nederland meer personen met de naam “Pieter Houtman” ben tegengekomen is dit de enigste Pieter Houtman die qua periode (rond 1650) en locatie in aanmerking kan komen om de vader van Evert Pietersz Houtman te zijn maar dan moet ik nog een eventuele doop of andere bron zien te vinden (ik kon het niet vinden via het BHIC maar wellicht weten de anderen hier meer te bereiken op het BHIC?). Maja wie was dan de moeder van Evert Pietersz Houtman en de vrouw van Pieter Houtman? Ik heb zelf een vermoeden gezien de locatie Bergen op Zoom en Herkingen/Oude-Tonge dat Evert Pietersz Houtman met een schuit of boot naar het gebied rond Herkingen en/of Oude-Tonge is gevaren en er zo terecht is gekomen, maar de bewijzen ontbreken hier vooralsnog?
• Geregistreerde
getuige Jan Bagenx
• Geregistreerde
getuige Adriaen Bogarts
• Geregistreerde
comparant Aert Bogaerts (waard in Het Haesken) wonende te Achter de Raayberg
• Geregistreerde
requirant Pieter Houtman (zeepzieder) wonende te Bergen op Zoom
• Geregistreerde
Govart de Bock (knecht bij Houtman)
• Geregistreerde
Pieter Lants (voerman) wonende te Bergen op Zoom
• Geregistreerde
Jan van Dijck wonende te Bergen op Zoom
• Geregistreerde
Andries Andriessen (landbouwer) wonende te Zuidgeest

Ik heb hieronder een kleine transcriptie van de akte (meej dank aan Jan Achterberg):
Compareerden op heden den xiij [13?] Martij xvi [16] vijf en vijfftig voor mij onderß openbaer not[ari]s en getuijge? naergenoempt Andries Andriessen, woonende op de Zuijdgeest, oud vier of vijffendertig jaren ende Maike Jans, sijne huijsvrouwe, oud een of tweeendertig jaren [in de marge] en hebben beijde en elck int bijsonder ter instantie? en versoucke van Sr.[Seigneur] Anthonij Quirijnse, Jan van Hoorn en Jan van Dijck ,uijte name en van wegen Sr Pieter Houtmans, seepsieder enne burger alhier, verklaart enne verklaren, mits dese op hunne name enz enz
Ook kom ik hoogstwaarschijnlijk dezelfde Pieter in de link: http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/01/Studies-De-Sint-Jacobskapel-aan-de-Vismarkt.pdf?fbclid=IwAR0vX_bF0-UCJ40xGafDRxaxTjAS_ND6pnMiLwD7nabBorExyWqwsGjlglI tegen, waarbij ik de volgende opmerklijke vermelding tegenkom, Pieter Houtman lijkt hier gildebroeder te zijn van het Bergse Sint-Jacobshuis:

- De inwoners van het huis heetten gildebroeders of Sint Jacobsbroeders. In 1651 waren er twee: Pieter 'Houtman en Jacob Visch 43).(blz 27)

Deze Pieter Houtman moet dus hoogstwaarschijnlijk op bedevaart naar Compostella zijn geweest, dat hij daarna terug ging naar Bergen op Zoom kan wijzen dat hij daar inderdaad ook geboren is maar dat hij geen nabestaanden had of dat zijn familie zoals bijvoorbeeld zijn vader of opa weer uit een heel ander gedeelte kwam zodat hij daar niet een twee drie bijstand van kon ontvangen???

Ik heb aan de Zeeuwse Genealoog Koene maar ook aan genealogisch centrum Goeree Overflakkee (ik heb in beide gevallen een andere aanhef gebruikt natuurlijk), mijn vraag ook aan hun doorgemaild. Helaas tot op heden zonder reactie en dus zonder resultaat
Ik ben dus op zoek naar de ouders van Evert Pietersz Houtman (Houtmolen), Allereerst heb ik de volgende vermelding van Evert Pietersz Houtman gevonden, zonder dat ik weet uit welk jaar het stuk afkomstig is:

Register der Ledemaeten binnen deze kerke van Herkinge
Evert Pietersse Houtman vertrocken onder Sommerd:

Hij laat de volgende kinderen dopen:

1. 1706
1. Anna-Maria, ged. Sommelsdijk (nh) 9.10.1706, get. Willem Jansz, Marij Heijndriks
2. Den Bommel - dopen 1712 jan. - 1727 sept.
1709
1. Lijsbeth, ged. Den Bommel (nh) 30.11.1709, get. Bastiaan Franse, Matje Jans van Engelant
3. 1714
Novemb. den 4 gedoopt Bastiaantje, ouders Evert Houtman, Maartje Fransse, getuigen Adam van der Veer, Aertje Fransse

Hij trouwt eerst met Dina Huibrechts de Vries te Herkingen, doch later trouwt hij met mijn andere voorouder Martijntje Fransdr Aldenborch (het geslacht Aldenborgh was weer een Dussense familie), ook zijn Evert Pieterse Houtman en zijn eerste vrouw Dina Huibrechtse de Vries doopgetuigen bij de kinderen van de volgende echtparen:

Te Herkingen:
Den 7 Octob. gedoopt een soon, genaemt Pieter
De vader Jan Arentse van der Molen
De moeder Lena Paulus
De getuigen Cornelis van Muijden, beneffens sijn huijsvrouw Dijna Huijbregts
(Dijna was eerst getrouwd met Cornelis Van Muijden)

Den 31 Julii gedoopt een soon, genaamt Johannes
De vader Aert Janz Casteleijn
De moeder Josijna Thuinders
De getuigen Evert Pieters Houtman met sijn huisvrouw Dijna Huibregts

Den 11 Decemb. gedoopt een soon, genaemt Arent
De vader Jan Arentse van der Meulen
De moeder Lena Paulus
De getuigen Evert Pieterse Houtman met sijn huisvrouw Dijna Huibregts

Waarbij ik heden nog niet het daadwerkelijke familieverband heb kunnen ontdekken tussen het echtpaar Casteleijn-Thuinders en Van der Meulen-Paulus enerzijds en het door mij onderzocht echtpaar Houtman/Houtmolen-de Vries anderzijds, hieronder trouwens hun trouw- en ondertrouw te Herkingen en Oude-Tonge

Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboek, 7 oktober 1690 - 9 juni 1720
1700.
Den 16. Julij zijn bij den predikant van Herkingh in wettigen ondertrouw opgenomen Evert Pieterse Houtman, j.m., met Dina Hubreghts de Vries, wed. van Cornelis van Muijden, wonende onder Herkingh. Dese zijn den 1 Aug. 1700 attestatie gegeven om in den houwelijken staat (soo veel ons aan gaat) bevestight te mogen worden. In margine stond het reght van trouwen geemaneert is door dese beide weder zijds voldaan.

Herkingen - Trouwen 1695-1733
Ao. 1700
Den 8 Augusti sijn alhier getrouwt Evert Pieterse Houtman, j.m., met Dijna Huibregts de Vries, weduwe van Cornelis van Muiden, beijde woonagtig onder Herkinge

En ook nog het huwelijk van het echtpaar Houtman-Aldenburch te Sommelsdijk:

[18-06-1706]
Den 18 Junij 1706 sijn ondertrouwt Evert Piterse Houtman, weduwenaer van Dina Hubregts de Vries, met Martijntje Franse van den Aldenborch, jonge dogt. van Westmaas, beijde woonende alhier, en sijn in de kerke tot Sommelsdijk getrouwt

Evert Pietersz Houtman is in het voorjaar van 1715 te Ooltgensplaat overleden, en dit nog wel terwijl hij rond 1700 nog als 'jongeman' word vermeld,

Ooltgensplaat – Begraven 1 april 1713 – 16 januari 1726
[03-04-1715]
3en dito uts. aen Aren d’Wilde om Evert Houtman te begraven voor pro deo

hieronder alles nogmaals 'beknopt' op een rij voor de chronologische overzichtelijkheid:

1. (trouwregister Oude-Tonge) Den 16. Julij 1700 Evert Pieters Houtman trouwt met Dina Hubreghts de Vries
"Onduidelijk is wat Oude-Tonge hier voor rol speelt, was dit de toenmalige woonplaats van Evert Pieterse Houtman? Zoja? Dan is dit dus de oudste plaats waar we onze Evert hebben kunnen “aantreffen"
2. (trouwregister Herkingen) Den 8 Augusti sijn alhier getrouwt Evert Pieterse Houtman, j.m., met Dijna Huibregts de Vries, weduwe van Cornelis van Muiden, beijde woonagtig onder Herkinge
3. (Trouwregister Sommelsdijk) Den 18 Junij 1706 sijn ondertrouwt Evert Piterse Houtman, weduwenaer van Dina Hubregts de Vries, met Martijntje Franse van den Aldenborch, jonge dogt. van Westmaas, beijde woonende alhier, en sijn in de kerke tot Sommelsdijk getrouwt
4. (doopregister den Bommel) Lijsbeth, ged. Den Bommel (nh) 30.11.1709, get. Bastiaan Franse, Matje Jans van Engelant [link] Bastiaantje, ged. ald. 4.11.1714, get. Adam van der Veer, Aertje Fransse (Allenberg)
5. (commentaar Bas de Vries) Evert Pieterse Houtman, overleden in 1715 te Ooltgensplaat
(Waarbij ene Arend 'd Wilde de dood van Evert Pietersz aangaf, maar wie was dit dan weer?)

Ik ben dus op zoek naar de ouders van Evert Pietersz Houtman, en mijn vraag aan u allen dus is of u mij hiermee kan helpen? Wat ik ook zeer apart vind is dat hij vanaf ongeveer 1700 tot aan zijn dood in 1715 bijna elk jaar wel lijkt te worden vermeld, alleen dat voor 1700 elke spoor van Evert Pietersz Houtman lijkt te ontbreken wat voor mij dus ook een groot raadsel is? Dit zou wel weer het beeld kunnen bevestigen ddat hij eigenlijk ergens anders vandaan kwam, en dat hij wellicht doro de eerder genoemde Pieter Houtman te Bergen op Zoom gedoopt is of in ieder geval daar is opgegroeid?

Verder heb ik hieronder nog een lijst met personen die op de een of andere manier dus een connectie lijken te hebben met Evert Pietersz Houtman, het gaat om de volgende personen?

Aert Janz Casteleijn
Josijna Thuinders
Jan Arentse van der Meulen
Lena Paulus
Willem Jansz
Marij Heijndriks
Bastiaan Franse (Bastiaan Franse was vermoedelijk van de Aldenburgh tak uit Dussen)
Matje Jans van Engelant
Adam van der Veer
Aertje Fransse (vermoedelijk eveneens van de Aldenburgh tak uit Dussen)
Aren d’Wilde

Op sommige sites van Genealogie online zie ik dat men Evert Pietersz Houtman ook vermeld meej dn achternaam “Houtmolen”, alleen nu is het probleem dat ik tot nu toe nog niet heb kunnen ontdekken op welke bron men zich baseert m.b.t. de naam Houtmolen. Wellicht gezien het feit dat een der personen hierboven Van er Meulen heet dat de namen Houtman, Houtmolen, Van der Meulen en wellicht zelfs Vermeulen betrekking hebben op een en dezelfde familie!


Ik hoop dus dat u allen mij wel kan leiden naar de ouders van Evert Pietersz Houtman, alvast bij voorbaat hartelijk dank.

Uw antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Hoogachtend,

Jermaine Van der Meer

Reacties (56)

Jan Lange zei op 11 maart 2021 om 11:30
Heb je het doopboek van Bergen op Zoom en de plaatsen, die je noemt al doorgespit ?
Jermaine Van der Meer zei op 11 maart 2021 om 22:02
Dag Jan Lange.

Dank voor je reactie, ik weet niet of de fotoscans van Bergen op Zoom hier ook aanwezig zijn op het BHIC maar ik heb in ieder geval wel hier naar uittreksels gezocht waarvan ik dacht dat het voldoende was, of is een check bij de fotoscans wellicht ook nog handig? Het enigste uittreksel wat ik vond wat in de buurt kwam met de voornamen en patroniemen (en tijdspanne) is het volgende uittreksel waar helaas de achternamen NIET kloppen:

Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-02-1676
Plaats: Bergen op Zoom
Dopeling

Evert Vermeer

Vader

Pieter Vermeer

Moeder

Dina Puijsenel

Getuige

Hendrik Hendrikssen

Cornelia Vrindt


Maar toen kwam ik op een idee Jan, want ik had alle bronnen omtrent de schrijfwijzes Houtman, Hautman, Holtman en Hauteman (etc etc) helemaal uitgeplozen maar tot me stomme verbazing was ik de schrijfwijzes bij de naam Houtmolen niet vergeten maar die bij Houtmeulen en Houtemeulen WEL!

Toen ik dit ging onderzoeken kwam ik tot mn stomme verbazing tot de volgende link: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-meeldijk/I21677.php

Waarbij weer de bron van deze informatie op blz 117 van de link: http://www.genealogie-info.nl/Jaargang10.pdf gebaseerd lijkt te zijn, alleen het probleem is dat ik bij mijn Evert Pietersz Houtman op sommige sites van genealogie online wel de naam HOUTMOLEN tegenkom maar er staat nergens een bronvermelding waar men dit op baseert en ik ben mijn Evert Pietersz ook nog niet met die vermelding tegengekomen, dus iedereen die mij een vermelding van Evert Pietersz met de Houtmeulen of Houtmolen variant kan brengen zorgt ervoor dat ik onze Evert Pietersz feitelijk ook aan het geslacht Houtmolen en niet meer alleen aan het geslacht Houtman/Holtman hoef te koppelen!!!!!

Als het klopt dat onze Evert Pietersz Houtman (Houtmolen) ook uiteindelijk van Pouwelsz Lensz (wellicht dezelfde Pouwels Lensen dus die te Vlissingen woonde en later wellicht dus naar Hendrik-Ido-Ambacht vertrok), dan worden er dus een hoop mysteries opgelost.

Ik dacht namelijk eerst dat Jan Arentse van der Meulen vanwege zijn achternaam familie was van Evert Pietersz Houtman, maar als ik nu tot dit nieuwe inzicht kom dan zou ik dus eerder zeggen dat juist Lena Paulus wellicht een tante van Evert Pietersz Houtman (Houtmolen) was, dus dan klopt niet alleen de achternaam ongeveer (Houtman/Houtmolen) maar dus ook de patroniemen!

In dat geval moet Pauwel Lensz (te Hendrik-Ido-Ambacht) EN/OF Pauwels Lensen in ieder geval in zijn Vlissingse tijd (zowel als er sprake is van 1 als van 2 Pauwels Lensens!) naast Pieter Paulus Houtmolen ook nog een nog niet eerder ontdekte dochter te weten Lena Paulus/Paulusse hebben gehad die dan hierboven te Herkingen word vermeld!

Het probleem alleen is dat volgens blz. 122 van de link http://www.genealogie-info.nl/Jaargang10.pdf Pieter Pauwelsz Houtemeulen in 1642 te Hendrik-Ido-Ambacht geboren moet zijn, qua tijdsspanne is dit natuurlijk uitstekend want dan zou Pieter Paulusz Houtemeulen zijn zoon Evert Pietersz Houtman/Houtmolen dan rond 1672 gedoopt moeten hebben en dan moet Evert Pietersz Houtman rond 1692 rond de 20 zijn geweest en rond 1700 zou hij rond de 28 zijn en volgens mij was toen de naam "jongeman" wel gerechtvaardigd voor die leeftijd of niet?

Alleen het probleem is dan dat ik dan moet bewijzen dat specifiek deze Pieter Pauwels een zoon Evert heeft laten dopen in Hendrik-Ido-Ambacht of Nieuw-Lekkerland, vervolgens als ik dit weet aan te tonen moet ik vervolgens dus ook kunnen bewijzen dat deze "hypothetische" Evert vanuit Hendrik-Ido-Ambacht richting Herkingen EN/OF via een omweg in Herkingen terecht is gekomen!

Een andere mogelijkheid is dat de stamvader Len of Lensen buiten zijn zoon Paulus Lensen en zijn dochter Lena Paulusse nog een andere onbekende zoon heeft gekregen te Vlissingen die zich eveneens van de naam Houtman/Houtmolen bediende en waar dan later een Pieter en een Evert Pietersz Houtman is uitgekomen, in dat geval moet men vanuit Vlissingen of zelfs wellicht uit Vlaanderen te Herkingen terecht zijn gekomen?

De Pieter Houtman die rond 1650 te bergen op Zoom word vermeld kan dan mocht deze hypothese kloppen niet meer de vader zijn van Evert, wellicht was hij wel familie wellicht een neef van een andere tak?

Kortom we zijn wel een eind opgeschoten maar we zijn er nog lang niet!!

Jullie reacties tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Egbert zei op 11 maart 2021 om 23:18
Jongeman betekent dat het om een niet eerder getrouwde man. Dat heeft niets met een leeftijd te maken. Je kon in die tijd ook een bejaarde jongeman zijn.
Jermaine Van der Meer zei op 11 maart 2021 om 23:39
Verrek, nu kom ik al zolang op dit forum en nu kom ik daar nu pas achter? Echt waar Egbert ik heb echt al die jaren gedacht dat het hier om een 'jeugdig' persoon ging, dit helpt heel erg bij het onderzoek.

Maar dan hoeft 'Jongeman' dus niks te zeggen over de leeftijd van Evert Pietersz Houtman, als hij dus 40 was tijdens zijn 1e huwelijk dan werd hij nog steeds als "jongeman" vermeld dan Egbert?

Je reactie tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jan Lange zei op 11 maart 2021 om 23:55
Of gewoon ongehuwd/vrijgezel, tot op hoge leeftijd bleef men een jongman: te Waspik bijv. in 1746 de dan 62-jarige eersaemen Mattijs Cornelisse Camp, meerderjarige jonkman maakt zijn testament. Dezelfde Mathijs van Kampen, meerderj. jongman, dan 67 jr. nogmaals een codicil Kort erop overlijdt hij.
Jermaine Van der Meer zei op 12 maart 2021 om 01:40
Bizar dit.... Maar dat betekent dus dat als Evert Pietersz bijvoorbeeld 60 was en direct daarna nog kinderen kreeg hij dus eigenlijk ook in 1640 geboren kan zijn en zijn vader Pieter als hij 20 was toen hij Evert kreeg in 1620. geboren kan zijn En dus in een extreem geval wanneer Evert Pietersz rond 1700 al rond de 60 was toen hij kinderen kreeg geboren was in 1640 en stel dat zijn vader Pieter Houtman 40 was toen hij Evert kreeg geboren was rond 1600 en misschien wel in 1590 als hij in plaats van 40 ook 60 was?

Dat zou dan betekenen dat we bekand 2 generaties in 1 eeuw kunnen passen?
Egbert zei op 12 maart 2021 om 01:56
Toen Evert trouwde in 1700 was hij jongman en zijn bruid Dijna Huibregts de Vries was weduwe. Heb je nagezocht wanneer haar eerste huwelijk was. Dat geeft misschien een indicatie van haar leeftijd. Dat zegt natuurlijk niet alles, maar kan een aanwijzing zijn. Meestal (maar niet altijd) was de man wat ouder of van ongeveer dezelfde leeftijd als zijn vrouw
Aangezien Evert al in 1715 overlijdt kun je daar ook niets uit afleiden. Hij kan al erg jong met een weduwe zijn getrouwd en niet oud zijn geworden, maar hij kan ook op wat oudere leeftijd nog met haar zijn getrouwd.

Met andere woorden: je kunt met deze gegevens niet bepalen wanneer hij ongeveer geboren zal zijn.
Jermaine Van der Meer zei op 12 maart 2021 om 02:42
Nou inderdaad Jan want ik lijk nog meer dingen verkeerd te hebben want op 7 oktober 1696 lieten Jan Arentse Van der molen met Lena Paulus een zoon Pieter laten dopen met deze keer Cornelis Van Muijden Dijna Huijbregts als getuigen

Dus er lijkt geen familieband tussen de ouders van bovengenoemd kind en Evert Pietersz Houtman te zijn maar ze lijken verwant aan Dijna de Vries, maar dan blijft het vreemd dat een Lena Paulusse UITGEREKEND ook een zoon Pieter (gezien de naam Pieter bij Pouwel/Paulus Lens de stamvader van de Houtemeulens!) laat dopen. Waren Evert Pietersz Houtman (Houtmolen) en Dijna de Vries misschien neef en nicht of achterneef en nicht van mekaar?

Maar om antwoord tegen op jouw vraag Jan, dijna de Vries was inderdaad eerder getrouwd geweest, En wel met Cornelis Van Muiden/Muijden:

Herkingen - Trouwen 1695-1733

Ao. 1700

Den 8 Augusti sijn alhier getrouwt Evert Pieterse Houtman, j.m., met Dijna Huibregts de Vries, weduwe van Cornelis van Muiden, beijde woonagtig onder Herkinge

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 14 maart 2021 om 16:20
Dag Egbert ik heb je vraag verkeerd begrepen zie ik nu, ik dacht dat je vroeg of zij eerder getrouwd is geweest? Nee helaas heb ik het exacte huwelijk van Dijna Huijbregts en Cornelis Van Muijden/Muiden niet terug kunnen vinden helaas.

Wel vreemd want ik dacht hun huwelijk wel ergens gezien te hebben maar ik kan het niet terugvinden, dus als die er niet is dan is dat ook geen indicatie helaas....

- Verder schrijf jij Egbert: "je kunt met deze gegevens niet bepalen wanneer hij ongeveer geboren zal zijn."

Dat is inderdaad waar maar je kunt wel een redelijke periode 'afbakenen' Evert Pietersz Houtman (Houtmolen) moet dan op zn jongst een jaar of 20 zijn geweest en op zn oudst een jaar of 60. Dus terugrekenend vanaf 1700 moeten we dus een Pieter zien te vinden die in de periode tussen 1640 en 1680 een zoon Evert of Everardus genaamd laat dopen en dus hoogstwaarschijnlijk met de naam Houtman, Houtmolen of een variant op een van de 2 word vermeld en dan word het zoeken toch al een stuk concreter vind je niet Egbert???

Het is alleen wel een beetje vervelend op de site van wiewaswie.nl, vroeger kon je daar dan 2 personen inzetten en dan kon je in heel het land zien welke Pieter bijvoorbeeld de periode 1500-1800 een Evert had gedoopt maar deze zoekfunctie is eraf helaas (hopen dat ie gauw weer terugkomt).

Gij schreef me eerder Egbert over dat bij een "jongeman" de leeftijd dus niet per sée jong hoeft te zijn, dit kan betekenen dat Pieter Houtman zeepzieder en burger te Bergen op Zoom (en dit is ook nog steeds de mening die mij nog steeds is toegedaan) nog steeds de meest geschikte kandidaat is om als vader van Evert Pietersz Houtman/Houtmolen door te gaan en wel om de volgende redenen:

1. zijn voornaam Pieter
2. de achternaam Houtman
3. de ligging van Bergen op Zoom ten opzichte van Herkingen, Oude-Tonge en Sommelsdijk
4. de periode 1650 zou dus precies in mijn hypothese m.b.t. de globale periode 1640-1680 passen

Maja omdat ik verder nog geen verdere informatie over deze Bergse Pieter Houtman heb gevonden (buiten de door mij 2 vermelde vermeldingen om) en omdat niemand mij nog informatie over deze Pieter Houtman te Bergen op Zoom heeft aangedragen houd ik deze optie dan nog maar even open???

ook op openarch viel het niet mee, dus ik heb bij exact zoeken uiteindelijke maar geen rollen ingevuld (anders raakt die zoekmachine hellemaal in de war), en heb ik dus zonder rollen eraan toe te voegen de namen 'Evert' en Pieter eraan toegevoegd.

Helaas zonder resultaat, ik heb namelijk alleen maar te Hoorn een Pieter Evertssz gevonden waarbij hij op 24 juli 1625 een Evert laat dopen. Dit kan dus niet de goeie zijn daar deze Evert bij zijn huwelijk in 1700 dan al 75 zou moeten zijn en nog nooit getrouwd zou moeten zijn geweest en dit word mij toch allemaal wat te gortig!! ook de rest van de dopen vinden allemaal te Hoorn plaats en vallen allemaal buiten de door ons relevante periode 1640-1680!!!

Naar mijn inzien (als ik me niet vergis) stammen al deze noordelijke takken van de familie Houtman af van Evert Holtman uit Duitsland (zie ook de link: http://www.pietheres.nl/Parenteel%20Houtman.htm). Het zou goed kunnen dat mijn Evert Pietersz Houtman wellicht ook van deze tak afstamt gezien de naam Evert en de achternaam Holtman (wellicht later verbasterd tot Houtman) maar ik mis in deze link weer de naam Pieter zodat deze het ook niet kan zijn dus!

Ik heb gelukkig ook nog een account bij het rijksarchief van België, ik heb trouwens de zoekresultaten voor 'Petrus' maar weggelaten omdat deze toch niet zo goed matchen met de naam 'Pieter' vind ik. In het rijksarchief was mijn zoektocht trouwens iets "vruchtbaarder" kijk maar mee:

(zie ook de link: https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Houtman/q/persoon_voornaam_t_0/Pieter/q/zoekwijze/p?M=1&V=1&O=1&persoon_periode_0=1500-1700&persoon_0_periode_geen=1)

op de site van het Belgische rijksarchief heb ik namelijk een Pieter Houteman gevonden, hij was erflater te Lapscheure. Een dorpje net over de grens van Zeeuws-Vlaanderen in België. Helaas staat er geen datum bij de akte en is de akte ook niet digitaal in te zien want dit had wellicht veen aanknopingspunten kunnen opleveren?

Ook vond ik hellemaal aan de andere kan van Vlaanderen niet ver van de Frans-Vlaamse grens een Pyeter Houtman die op 14-10-1664 te Alveringem begraven word, ook dit zou dus een mogelijke vader van Evert Pietersz Houtman kunnen zijn!

Maar ik doe een nog diepere greep in mijn gereedschapskist om een oplossing te forceren, namelijk de ZEEJOURNAALS uit de 17e eeuw!

Ik vond namelijk ook nog in de link: https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22Pieter+Houtman%22&coll=boeken1&identifier=jXhEAAAAcAAJ een naar mijn inzien ietwat onsamenhangende tekst van ene commijs Pieter Houtman en enkele gekaapte schepen te Zeeland rond 1599, wellicht hebben we hier met een opa van Evert Pietersz Houtman te maken? In dat geval zou de vader van Evert namelijk Pieter Pietersz Houtman moeten heten?

Ook heeft men nog de beroemde zeehelden Cornelis en zijn broer Frederik de Houtman (Zie ook de link https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_de_Houtman en https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_de_Houtman) maar ook verdere naspeuringen in het geboortegebied van deze mannen in en rond Gouda heeft verder niks opgeleverd.

We hebben dus de volgende kandidaten als mogelijke vader van Evert Pietersz Houtman:

- Pieter Pauwelsz Houtemeulen in 1642 geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, zijn vader is mogelijk dezelfde persoon als Pauwels Lensen die in de jaren 30 van de 17e eeuw als woonachtig te Vlissingen word vermeld!

- Mogelijk een Pieter Pietersz Houtman, tenminste als de in 1599 te Zeeland vermelde scheepskaper Pieter Houtman eveneens een zoon Pieter heeft gekregen!

- Pieter Houteman, erflater te Lapscheure (net over de grens van Zeeland in Belgie!). Deze erflating is voor zover ik weet niet digitaal in te zien en er staat ook geen datum bij de erflating vermeld wat e.e.a dus erg lastig maakt

- Pyeter Houtman die op 14-10-1664 te Alveringem begraven word, dit dorp lag niet ver van de Frans-Vlaamse grens!

- Pieter Houtman, vermeld rond 1650 zeepzieder en burger te Bergen op zoom, de enigste andere vermelding van hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon is als hij als gildebroeder van het Sint-Jacobsgasthuis te Bergen op Zoom word vermeld eveneens in dezelfde periode. Maar ik sluit dus niet uit dat er in die tijd eventueel 2 personen te Bergen op Zoom met de naam Pieter Houtman rondliepen!

We komen dus uiteindelijk als we HEEL Nederland en België doorspitten op welgeteld 4 tot 5 (en wellicht 6) kandidaten. Het lastige alleen is ook dat ik mensen die in het leven van Evert Pietersz Houtman betrokken lijken te zijn geweest niet kan plaatsen zoals bij Aert Janz Casteleijn en Josijna Thuinders of bijvoorbeeld bij Jan Arentse van der Meulen en Lena Paulus waar ik dus ook weer hellemaal geen verdere informatie over kan vinden?

Wellicht dat het antwoord toch in het dorpje Lapscheure ligt, of is er toch nog iemand die mij meer informatie kan geven hier over de Pieter Houtman zeepzieder en burger te Bergen op Zoom en/of de Pieter Houtman gildebroeder van het Sint-Jacobsgasthuis te Bergen op Zoom?

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik. Fijn weekend trouwens allemaal toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jan Lange zei op 14 maart 2021 om 17:41
Inderdaad lastig, Jermaine, maar ik zou klein beginnen als ik jou was. Heb je DTB en RA Bergen op Zoom en Herkingen en omgeving al doorgespit (alleen de dopen BOZ zijn nl. geindiceerd in zoekmachine en niet de huw./overl.) op Evert en Pieter Houtman en de betrokken naasten, die je noemt?
Jermaine Van der Meer zei op 15 maart 2021 om 21:22
Dag Jan! Fijn weekend gehad? Het is inderdaad lastig, de dopen van Herkingen en omgeving zijn al online gezet op de sites: https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home en https://genealogieflakkee.nl/

Ik had ze ook al gedeeld in mn hoofdbericht maar zal ze hieronder nog een keer op een rijtje zetten:

1. 1706 Anna-Maria, ged. Sommelsdijk (nh) 9.10.1706, get. Willem Jansz, Marij Heijndriks
2. Den Bommel - dopen 1712 jan. - 1727 sept.
3. 1709. Lijsbeth, ged. Den Bommel (nh) 30.11.1709, get. Bastiaan Franse, Matje Jans van Engelant
4. 1714 Novemb. den 4 gedoopt Bastiaantje, ouders Evert Houtman, Maartje Fransse, getuigen Adam van der Veer, Aertje Fransse

De dopen van Bergen op Zoom moet ik inderdaad nog uitzoeken, uit de zoekmachines van het BHIC kwam in ieder geval niets uit dus dat word de fotoscans maar doorzoeken denk ik.

Het probleem zijn dus niet de dopen, neen het grote probleem is dus dat Evert Pietersz Houtman vanaf 1700 tot aan zijn dood vrijwel elk jaar wel ergens genoemd word maar voor 1700 lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Ook heb ik op de 2 voornoemde Zeeuwse site uiteraard ook gekeken of hij enkel onder zijn patroniem werd genoemd zonder achternaam voorkomt maar dat is dus niet het geval.

Op 16 juli 1700 trouwt hij te Oude-Tonge met Dina Hubreghts de Vries:

1700.

Den 16. Julij zijn bij den predikant van Herkingh in wettigen ondertrouw opgenomen Evert Pieterse Houtman, j.m., met Dina Hubreghts de Vries, wed. van Cornelis van Muijden, wonende onder Herkingh. Dese zijn den 1 Aug. 1700 attestatie gegeven om in den houwelijken staat (soo veel ons aan gaat) bevestight te mogen worden. In margine stond het reght van trouwen geemaneert is door dese beide weder zijds voldaan.


Alleen het vreemde is dat ik vervolgens de volgende vermelding tegenkom:

(trouwregister Herkingen) Den 8 Augusti sijn alhier getrouwt Evert Pieterse Houtman, j.m., met Dijna Huibregts de Vries, weduwe van Cornelis van Muiden, beijde woonagtig onder Herkinge

In de ene plaats zijn ze in ondertrouw gegaan om een paar maanden later in weer een andere plaats te trouwen, geen idee wat hier de reden van was?

En helemaal vreemd word het met de volgende vermelding:

Register der Ledemaeten binnen deze kerke van Herkinge

Evert Pietersse Houtman vertrocken onder Sommerd:

Allereerst heb ik niet kunnen ontdekken om welk jaar het hier gaat, als iemand dus weet uit welk jaar deze lidmatenlijst van Herkingen stamt houd ik me aanbevolen maar ook snap ik totaal niet wat hier nou precies gebeurt is maar ik zal er toch maar wat klaarheid in proberen te brengen.

Op zowel de ondertrouw als het trouwen woont Evert Pietersz Houtman beide keren te Herkingen, ik vermoed dus ook dat het lidmatenregister rond of net voor 1700 moet zijn opgesteld. Alleen het probleem is dat er onder Sommelsdijk waar hij dus zou moeten zijn vertrokken geen enkele vermelding van hem te vinden is van voor 1700? Ook snap ik niet waarom de pastoor van Oude-Tonge de 2 onder Herkingen wonende bruidegom en bruid te Oude-Tonge moest ondertrouwen terwijl het trouwen zelf een aantal maanden later wel gewoon in hun woonplaats Herkingen voltrokken kon worden?

Ik vermoed dus dat Oude-Tonge de eerste of oudste plaats is waar onze Evert Pietersz Houtman aan zijn "Zeeuwse avontuur" is begonnen, daarom zat ik ook aan Bergen op Zoom te denken omdat dat misschien nog een plek kan zijn waar wat uit zou kunnen komen gezien de vermelding van ene Pieter Houtman aldaar? Verder vind ik in heel Nederland en België dus amper aanknopingspunten van voor 1700?

En om het helemaal bizar te maken kom ik dan de volgende vermelding tegen:

3. (Trouwregister Sommelsdijk) Den 18 Junij 1706 sijn ondertrouwt Evert Piterse Houtman, weduwenaer van Dina Hubregts de Vries, met Martijntje Franse van den Aldenborch, jonge dogt. van Westmaas, beijde woonende alhier, en sijn in de kerke tot Sommelsdijk getrouwt

Dit is dus de Martijntje Franse Aldenburch waar we het in de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/op-zoek-naar-de-ouders-van-frans-bastiaens-aldenborhg ook al over hadden. Haar ouders zijn vanuit Dussen richting Westmaas vertrokken en vanuit Westmaas is zij vervolgens naar Sommelsdijk gegaan om daar te trouwen met Evert Pietersz Houtman

Maar ik vraag me af waarom zij helemaal vanuit Westmaas naar Sommelsdijk moest om te gaan trouwen, was er bij haar in de omgeving niks voor haar? Ik vind het sowieso allemaal zeer mysterieus waarom er zoveel reisbewegingen zijn tussen Dussen, Westmaas en Sommelsdijk? Kijk als men nou grote steden aan zou doen als den Bosch en Maastricht dan zou ik het begrijpen, maar waarom al die moeite om vanuit Dussen naar Smeermaas te reizen en vervolgens je kind helemaal naar Sommelsdijk te laten vertrekken om daar te trouwen? Het zijn toch allemaal piepkleine plaatsjes zonder enige vorm van nijverheid zou je toch zeggen?


Het mysterieuze is dus dat voor 1700 onze Evert Pietersz Houtman in het niets te lijkt zijn opgelost terwijl hij toen denk dus ook al volwassen moet zijn geweest? Vervolgens blijkt het na 1700 een EXTREEM reislustig persoon:

1. In een niet nader genoemd jaar vertrekt hij dus onder Sommelsdijk naar Herkingen,

2. Vervolgens gaat hij naar Oude-Tonge om in ondertrouw te gaan met zijn eerste vrouw Dina Huibrechts de Vries terwijl hij EN zijn vrouw op dat moment dus wonen te Herkingen

3. Vervolgens zien we Herkingen nergens meer vermeld maar word hij in 1706 in ene keer als wonende te Sommelsdijk (jaja de plek waar hij in het begin ook al vertrok) vermeld alwaar hij trouwt met Martijntje Franse van den Aldenborch (De D ussense familie Aldenborch dus) waarbij blijkt dat zij dus helemaal uit Westmaas speciaal naar Sommelsdijk is gekomen voor onze Evert Pietersz Houtman?

4. Vervolgens na maar 1 kind gedoopt te hebben in Sommelsdijk vertrekt het kersverse echtpaar schijnbaar alweer om in den Bommel op 30.11.1709 hun dochter Lijsbeth te laten dopen? (get. Bastiaan Franse, Matje Jans van Engelant
Bastiaantje, ged. ald. 4.11.1714, get. Adam van der Veer, Aertje Fransse (Allenberg))


Om vervolgens weer vanuit het niets in 1715 te Ooltgensplaat op te duiken als hij schijnbaar door Arend 'd Wilde (geen idee wie de beste man is) als overleden te worden opgegeven!

In een tijdsbestek van nog 10 tot 15 jaar geen kom ik dus ongeveer 7 plaatsen tegen! Dit dus allemaal in en na 1700 als ik het lidmatenregister van Herkingen eveneens op zo'n rond 1700 taxeer. Maar voor 1700 zien we in heel Nederland EN Belgie EN Duitsland geen spoort van onze reislustige Evert Pietersz Houtman? Dat is toch vreemd?

En ook zie ik op allemaal verschillende sites ook de spellingswijze 'Houtmolen" staan, maar ik ben deze variant nog nergens tegengekomen, hoe kan dat dan? In ieder geval nog veel vragen dus.

Je antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Egbert zei op 15 maart 2021 om 22:28
Jermaine,

Jij zegt dat hij op 16-07-1700 trouwt in Oude Tonge, maar in de tekst die jij erbij geeft staat: "bij den predikant van Herkingh in wettigen ondertrouw opgenomen". De ondertrouw is dus gedaan voor de predikant van Herkingen. In het trouwboek van Oude-Tonge is alleen een aantekening gemaakt dat zij in Herkingen in ondertrouw zijn gegaan (en ook getrouwd op 08-08-1700).
Gezien de bruid bij de ondertrouw al genoemd wordt in Herkingen te wonent, neem ik aan dat die aantekening in Oude-Tonge is gedaan omdat de bruidegom daar toen woonde of had gewwond. Er staat bij zijn ondertrouw niet dat Evert Pieterse Houtman in Herkingen woonde. Dat zien we pas staan bij zijn trouwen.
Een huwelijk moest worden afgekondigd in de plaats(en) waar de trouwlustigen woonden. Maar dat gebeurde, tenminste in oost-Brabant ook als je daar nog niet zolangs weg was (jaar en dag).
Een voorbeeld:

Plaats inschrijving: Maarheeze
Ondertrouwdatum: 31-12-1796
Trouwdatum: 15-01-1797
Bruidegom: Willem Reijnders, geboren tot Someren en laast jaar en dagh gewoond tot Maarheeze
Bruid: Petronella Gerard Evers, jonge dogter, geboren en woonende tot Maarheeze

Mijn vermoeden is dat de bruidegom voor zijn huwelijk in Herkingen in Oude-Tonge heeft gewoond. Maar het kan ook nog zo zijn dat de bruid daar heeft gewoond.
In dat kader zou het fijn zijn als het eerste huwelijk van de bruid te vinden zou zijn.

Je zegt dat je niet snapt dat ze voor de pastoor van Oude-Tonge in ondertrouw gingen. Maar een pastoor komt er in diet verhaal niet aan te pas.

In het "Register der Ledemaeten binnen deze kerke van Herkinge" staat:
Evert Pietersse Houtman vertrocken onder Sommerd:

Dat betekent dus dat hij van Herkingen is vertrokken naar Sommelsdijk. Dat zal dan gebeurd zijn na zijn eerste huwelijk op 08-08-1700 en zijn tweede huwelijk in Sommelsdijk op 18 Junij 1706.

De diverse plaatsten waar hij kinderen laat dopen en de plaats waar hij overlijdt duiden op een zwervend bestaan. Dat kan op een beroep wijzen als loonwerker. Men reisde het werk achterna.

De verandering van een naam van Houtmolen in Houtman vind ik niet zo logisch.

En dan het feit dat hij voor 1700 nergens voorkomt. Je duikt pas op in een akte als er iets met je gebeurt en misschien was de enige gebeurtenis voor zijn huwelijk waarbij er iets over hem geregistreerd is geweest wel zijn doop geweest. Na zijn huwelijken was hij niet zo honkvast. Dat kan voor zijn huwelijk ook zo zijn geweest en als er geen indicatie is waar hij vandaan kwam kan dat overal zijn gebeurd. Veel doopboeken zijn niet bewaard gebleven.
Staat in dat lidmatenboek niet geregistreerd waar hij vandaan kwam? Als hij is uitgeschreven naar Sommelsdijk verwacht je dat hij ook ooit is ingeschreven.
Jermaine Van der Meer zei op 16 maart 2021 om 01:08
Ah ja dat klopt Egbert, tja het is ook zo ingewikkeld meej al die verschillende plaatsen en aantekeningen dat het er weleens bij inschiet. Ik heb me dan inderdaad verkeken Egbert want in dacht da dat "wonende onder Herkingen" op beide personen sloeg maar dan woonde hij toen dus hoogstwaarschijnlijk onder Oude-Tonge en zij onder Herkingen.

Interessant uittreksel over Maarheeze, weer wat geleerd van je Egbert! Je bedoelt met het eerste huwelijk het huwelijk met Cornelis Van Muijden neem ik aan? Tja als ik het zie en tegenkom zal ik het zeker delen hier Egbert!

In het "Register der Ledemaeten binnen deze kerke van Herkinge" staat:
Evert Pietersse Houtman vertrocken onder Sommerd:

Ik heb altijd gedacht dat Evert Pietersz Houtman "onder Sommerd" betekende dat hij vanuit Sommelsdijk was vertrokken naar Herkingen. Maar op jouw manier had ik het nog niet bekeken Egbert, maar dan hebben ze dat toch wel heel vreemd opgeschreven vind je niet? Want ik durf toch te zweren dat hij volgens het Herkingse lidmatenlijst in Herkingen aankomt en dat hij onder Sommelsdijk was vertrokken maar dan vergis ik me dan dus?

Zo had ik er nog niet eerder tegenaan gekeken Egbert, Dat zou wel een stuk logischer zijn daar de dopen van zijn 2e huwelijk inderdaad te Sommelsdijk en den Bommel plaatsvinden en er eerder nog geen sprake is van deze plaats. Dat zou betekenen dat we het lidmatenregister niet rond 1700 of daarvoor zouden moeten plaatsen maar waarschijnlijk dus rond 1705 of 1706 ten tijden van zijn huwelijk met Martijntje Franse Aldenburch?

Ja ik weet het Egbert dat men alleen vermeld word als er iets in diens leven gebeurde maar ik vond het gewoon frappant dat Evert Pietersz Houtman na 1700 extreem veel genoemd word maar voor 1700 gewoon nul keer normaal ziedde toch dat het aantal vermeldingen en niet-vermeldingen toch wel een beetje meer in balans is maar goed dat zal wel aan mij liggen.

Maar mocht ik je dus goed begrijpen dan is het dorp Oude-Tonge dus de oudst bekende plaats van ons Evert Pietersz Houtman dan?

Je antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Egbert zei op 16 maart 2021 om 01:52
Ik neem inderdaad aan dat Evert in Oude-Tonge heeft gewoond voordat hij voor de eerste keer trouwde.

In lidmaatregisters staat vaak ingekomen of vertrokken. Omdat er hier staat "vetrocken" lijkt mij dat hij daar naar Sommelsdijk is gegaan.
Jermaine Van der Meer zei op 17 maart 2021 om 03:25
Okee dan is dat duidelijk dan stammen de oudste gegevens over Evert Pietersz Houtman uit Oude-Tonge. Inderdaad Egbert dat is inderdaad helemaal waar van dat 'vertrokken' en 'ingekomen' dat ik daar potverdomme niet eerder ben opgekomen joh, niet echt slim van mezelf maar goed.

Ehmm tja Houtman is zijn achternaam he..... Het lijkt me niet echt een naam die veel voorkwam of voorkomt in Oude-Tonge en omgeving, ook gezien de eerdere voornoemde genealogische Zeeuwse sites want daar komt die naam Houtman ook zelden voor.

Zodoende gok ik erop dat Evert Pietersz Houtman via Bergen op Zoom of Steenbergen in Oude-Tonge terecht is gekomen, of is het waarschijnlijker dat hij vanuit Bergen op Zoom via Steenbergen in Oude-Tonge terecht is gekomen Egbert?

Ik zie op de kaart van google maps dat door het gebied vanuit Steenbergen richting Oude-Tonge door een gebied wat nu "de Dintelse Gorzen" heet de Steenbersche vliet loopt, was dit in de tijd rond 1700 ook al zo of konde toen nog zo door het gebied varen zonder dat je polders zag?

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jan Lange zei op 17 maart 2021 om 10:31
gaarne krachttermen vermijden, Jermaine.
Jermaine Van der Meer zei op 17 maart 2021 om 13:34
Hey Jan, welke krachttermen bedoel je precies?
Egbert zei op 18 maart 2021 om 15:35
Ik ben niet bekend in deze omgeving. Is er bewijs dat Evert niet uit Oude-Tonge of omgeving kwam?

Die seigneur Pieter Houtman, zeepzieder uit Bergen op Zoom wordt genoemd in enkele notariële aktes uit Bergen op Zoom (16, 17 en 19) van 1650 waaruit blijkt dat hij bestolen is door zijn knecht Govart de Bock. Ik ga ervan uit dat Pieter op dat moment zeker 25 jaar of ouder is geweest. Er zit dan nogal een leeftijdsverschil tussen Pieter en Evert, maar onmogelijk is het niet.

De bewijslast is echter met de nu gevonden gegevens te mager om conclusies uit te kunnen trekken.
Jermaine Van der Meer zei op 20 maart 2021 om 01:30
Dag Egbert, dank voor je reactie. Nee dat bewijs ben ik tot op heden helaas nog niet tegengekomen, er lijken wel heel veel leden van de familie Houtman uit Walcheren te komen en dan voornamelijk uit Middelburg en Sint-Laurens, ik vond zelfs een werkje over de familie Houtman:

- Genealogie en register familie Houtman' door H.J. Schouwenaar, Middelburg, 1983


Alleen ik heb geen idee bij wie ik dit werkje op zou moeten vragen? In ieder geval heb ik op het eiland Walcheren tot nu toe ondanks een overvloed aan de achternaam Houtman nog niemand met de voornaam Evert of Pieter dan wel de 2 voornoemde voornamen als patroniem vermeld zien staan?

ik vond ook nog een andere akte waarin dezelfde personen lijken voor te komen:

Geregistreerde
Govart de Bock
Geregistreerde
requirant Piere Leendertsen
Geregistreerde
requirant Tanne Lants
Geregistreerde
comparant Cathaline Ruffens
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
overleden Pieter Jacobs (oud ammunitiebakker)
wonende te Mechelen
Bronvermelding
Notaris Adriaen van der Creke junior, Minuutakten, 1650, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0100, aktenummer 43
Gemeente: Bergen op Zoom
Periode: 1650

Onze Pieter Houtman kan hier wellicht dezelfde zijn als Pierre Leenders maar ik denk niet Pieter Jacobs (ammunitiebakker is een oud woord voor munitiemaker), alleen witte wat het is Egbert waar ik ook zoek in de scans van het voornoemde boek in het West-Brabantsarchief kan de voornoemde akte maar niet gevonden krijgen

ik dacht efkes dat men meej aktenummer ook het scannummer bedoelde maar nee hoor, en ook als ik zo goed en zo kwaad als het kan de datum probeer op te zoeken dan lijkt de datum ergens te verdwijnen lijkt het lijkt wel ergens tussen maar en 28 juni 1650 te verdwijnen? Dus als je de akte vind en eventueel ook de strekking ervan kunt duiden let me know Egbert. Was het trouwens wellicht omdat Pieter Leenderse als requirant word vermeld een schadevergoeding van diezelfde Govart de Bock omdat hij dus eerder spullen had gestolen wellicht?

De eerste keer dat ik Pieter al in een akte uittreksel te Bergen op Zoom vond zag ik al een Pieter Lants (Voerman) dus was de hierboven genoemde Tanne Lants daar weer wellicht een zuster van en was diezelfde Tanne dan wellicht weer de vrouw van Pieter (Leendertse????) Houtman

Helaas kan ik niets vinden over die Tanne Lants, maar dat gold ook voor die Aert Janz Casteleijn en Josijna Thuinders waar Evert Pietersz Houtman met zijn vrouw getuige was bij de doop van een der kinderen, kortom er zijn dus wel zat personen maar elke keer als ik die wil nagaan is er ook over die personen weer niks te vinden?

Je antwoord tegemoet ziende verblijf ik, en een fijn weekend toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jan Lange zei op 20 maart 2021 om 16:04
Je veronderstelling "Onze Pieter Houtman kan hier wellicht dezelfde zijn als Pierre Leenders" is -sorry dat ik het zo zeg- geheel uit de lucht gegrepen, je kan iedere man, die de naam Pieter/Pierre draagt dan nemen. Er lijkt me niets anders op te zitten dan om de DTB's en Oud-recht. archieven van alle plaatsen, waar Evert Pieters Houtman verbleven heeft door te spitten op een aansluiting met een Pieter Houtman.
Wat betreft: Genealogie en register familie Houtman' door H.J. Schouwenaar, Middelburg, 1983: daar zou je bij RA Zeeland in Middelburg naar kunnen vragen of ze het in de bieb hebben ?
Egbert zei op 20 maart 2021 om 22:35
Ik heb even gekeken naar de door jou genoemde akte nummer 43. Het aktenummer staat met potlood bovenaan de akten. Het is dus wat vooruit en achteruit door de scans gaan totdat je het goede nummer gevonden hebt. Nummer is blijkbaar overgeslagen en komt niet voor. Wil die akte zien dan kun je daar het Westbrabants Archief naar vragen met de opmerking dat die akte ontbreekt op de scans.

Ik ben het met Jan eens dat ik dat ook vergezocht vind, het voorkomen van Govart de Bock in een akte lijkt mij niets met de gezochte Pieter Houtman van dien te hebben.
Jermaine Van der Meer zei op 23 maart 2021 om 00:53
Dag Jan en Egbert, het klopt Jan dat het een wilde gok is daarom schreef ik er ook bij "wellicht" want als ik zeker was van mn zaak dan had ik wel het woordje "absoluut" bijvoorbeeld bijgezet.

Ik denk trouwens Jan dat ik voor dat boekwerkje het beste naar het CBG kan mailen dan, of niet?

Oke dat is apart Egbert er is dus een transcriptie van een niet bestaande akte??? Ik had dus toch gelijk en mn ogen bedriegen mij dus niet, ik zal dit morgen gelijk maar ff aan het BHIC doorgeven zodat zij hier ook rekening mee kunnen houden in hun verwijzing naar het west-Brabants archief.

Overigens Egbert sloeg ik niet alleen aan op de naam Govart de Bock maar ook op de achternaam Lants die beide keren voorkomt, daarbij wil ik hier dus nogmaals aangeven dat die Pieter Leendertse slechts een wilde gok van me was en dus dat ik dit dus zeker nog niet zeker weet!

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 23 maart 2021 om 00:53
Dag Jan en Egbert, het klopt Jan dat het een wilde gok is daarom schreef ik er ook bij "wellicht" want als ik zeker was van mn zaak dan had ik wel het woordje "absoluut" bijvoorbeeld bijgezet.

Ik denk trouwens Jan dat ik voor dat boekwerkje het beste naar het CBG kan mailen dan, of niet?

Oke dat is apart Egbert er is dus een transcriptie van een niet bestaande akte??? Ik had dus toch gelijk en mn ogen bedriegen mij dus niet, ik zal dit morgen gelijk maar ff aan het BHIC doorgeven zodat zij hier ook rekening mee kunnen houden in hun verwijzing naar het west-Brabants archief.

Overigens Egbert sloeg ik niet alleen aan op de naam Govart de Bock maar ook op de achternaam Lants die beide keren voorkomt, daarbij wil ik hier dus nogmaals aangeven dat die Pieter Leendertse slechts een wilde gok van me was en dus dat ik dit dus zeker nog niet zeker weet!

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jan Lange zei op 23 maart 2021 om 19:41
CBG of RA Zeeland zullen niet uitlenen, verwacht ik, afhankelijk van de omvang kan je wellicht om een te betalen copie vragen of zal je moeten wachten tot ze weer toegankelijk zijn...of iemand op FORUM hier moet het hebben en zou voor je kunnen kijken of het dezelfde Houtmanfamilie betreft.
Jermaine Van der Meer zei op 25 maart 2021 om 15:49
Dag allen.

Na gisteren mijn excuses te hebben moete aanbieden aan Mariët Bruggeman vanwege n stomme actie van mij ben ik daarna verder gaan zoeken, had me overigens verontschuldigd omdat ik dacht dat er vanuit een het BHIC een verkeerde verwijzing was over de 2e akte die ik hierboven aanhaalde, ik vroeg het BHIC namelijk om in hun bronverwijzing naar het West Brabantsarchief te vermelden dat de akte daar niet aanwezig is in de fotoscan.

Maar de akte noch het uitreksel is hellemaal niet aanwezig op de BHIC site......(alleen in het West-Brabantsarchief zelf)

Dus ik was weer lekker wakker dus....Owja ik heb hieronder trouwens op de site van Koene (zie ook de link:https://sites.google.com/site/koenegenealogie/system/app/pages/search?scope=search-site&q=Oude-Tonge) het gehele DTB register opgezocht met het volgende resultaat:

Oude Tonge - Hervormd trouwen van 19 maart 1655 t/m 2 november 1672
Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboek gerecht 30 november 1789 - 20 mei 1809
Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboeken 1747 april 14 - 1789 november 2
Oude Tonge - (Hervormd) Trouwen 2 februari 1602 t/m 9 oktober 1644
Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboeken 10 juni 1809 - 23 juli 1811 6
Oude Tonge - Trouwboek Gerecht 1 oktober 1695 - 19 september 1730
Oude Tonge - Nederduits Gereformeerde Gemeente : Trouwen 1602-1625
Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboeken 1730 november 30 - 1747 april 25
Oude Tonge - r.k. doopboek, 10 maart 1713 - januari 1742
Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboek, 7 oktober 1690 - 9 juni 1720
Oude Tonge – Gereformeerd trouwboek 9 januari 1784 – 3 april 1795 plus 28 mei 1797
Oude Tonge - Trouwen Nederduitsch Hervormde Gemeente 13 maart 1685 t/m 17 november 1690
Oude Tonge - Huwelijken Gereformeerde kerk 1678-1684
Oude Tonge – Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven 9 april 1717 – 31 maart 1722
Oude Tonge – Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 2 april 1722 – 12 maart 1734
Oude Tonge - Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente 1678-1690
Oude Tonge – Alfabetische index op naam der overledenen 10 januari 1733 – 9 november 1811
Oude Tonge - R.K. doopboek 25-09-1733 t/m 23-12-1756
Oude Tonge - r.k. doopboek 1662-1710
Oude Tonge - Dopen 26 november 1651 tot en met 25 december 1678, en aantekening 1 februari 1685

Vervolgens heb ik bij de site Koene de zoekterm: "Houtman Tonge' ingetikt om ook nog eventuele resultaten voor nieuwe-Tonge mee te nemen, doch alleen de aantekening omtrent het eerder hierboven genoemde huwelijk van Evert Pietersz Houtman rolde eruit, dat ik geen doop (wellicht is de doop toch net buiten de bestaande boeken gevallen?) van Evert vind is op zich nog niet zo 'n ramp maar als de familie Houtman ECHT uit Oude-Tonge zou komen zouden er toch sporen vinden moeten zijn niet en zelfs als ik niks over zijn vader Pieter Houtman zou vinden dan zou ik toch op zn minst iets van een van hun neven nichten of tantes moeten vinden!!??

Maar er is buiten het huwelijk van Evert Pietersz Houtman sowieso geen enkele vermelding van welk lid van de familie Houtman dan ook, in ieder geval op de site van Koene tenminste! Op de site van Hogenda heb ik trouwens m.b.t. Oude-Tonge ook nog naar de volgende archieven gekeken:

Oude-Tonge * Grafzerken Bloys Van Treslong
Prins, P.C.
Oude Tonge * 1710..1793 Oud rechterlijk archief Bruin, P. de
Oude-Tonge * 1646 200e penning Zaaijer, M.
Oude-Tonge * 1674 200e penning Zaaijer, M.
Oude-Tonge * 16e-17e eeuw Grafzerken Hoek, C.

Eveneens zonder resultaat dus helaas..... Dus daarom is bij mij ook het idee gekomen dat (want dit dacht ik eerder ook al) wanneer Oude-Tonge inderdaad de oudste plaats is waar we Evert Pietersz Houtman tegenkomen de kans wat mij betreft 99,9% is dat onzen Evert van een andere plaats moet zijn afgekomen, en daarin zie ik dus in Pieter Houtman zeepzieder en burger te Bergen op Zoom dus een zeer goede kandidaat o.a. niet alleen door de naam van deze Pieter en de tijdspanne maar zeker ook de ligging van Bergen op Zoom (maar ook Steenbergen is een optie) ten opzichte van Oude-Tonge!

Want als de familie Houtman echt een familie uit Oude-Tonge is dan weten ze zicht wel heel goed verborgen te houden!!

Trouwens die alternatieve naam "Houtemolen" lijkt pas bij de dochter van Evert te weten Bastiaantje Everts te sprake te komen, kijk zelf maar in de link: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-rijerkerk-bronner/I19435.php dus hebben we hier wellicht dan inderdaad te maken met enkel naam Houtman die pas later verbasterd is in bij sommige van Everts kinderen tot Houtmolen of Houtemolen?

Ook heb ik op jouw advies Jan (in 1 mail) zowel het Zeeuws archief als het CBG gemaild, hieronder de mail:

"Beste medewerkers Zeeuwsarchief en CBG.
Ik heb primair een vraag over Evert Pietersz Houtman, ik vroeg mij namelijk af wie hij was en wie zijn ouders waren. De oudste sporen lijken nu richting Oude-Tonge te wijzen vanwaar hij vandaan in Herkingen en later in Sommelsdijk terechtkwam (om uiteindelijk in Ootgensplaat te overlijden), ook heb ik een vraag of jullie een boekje in jullie collectie hebben met de volgende titel:
Genealogie en register familie Houtman' door H.J. Schouwenaar, Middelburg, 1983
Alvast bij voorbaat hartelijk dank, uw antwoord tegemoet ziende verblijf ik.
Hoogachtend,
Jermaine Van der Meer"

Ook heb ik nog op de site van Koene m.b.t. de familie Weijmans meer informatie gevonden over een dochter van Evert Pietersz Houtman:

6. Cornelis Weijmans, * 18-12-1709 te Middelharnis. hij trouwde Lijsbeth Evertsdr Houtman, 27-09-1735 te
Middelharnis, * 30-11-1709 te Den Bommel (dochter van Evert Pietersz Houtman en Martijntje Fransdr van
Aldenborch).

Bovenstaande vermelding is alleen niet zo spannend, onderstaande vermelding van een andere dochter van Evert Pietersz Houtman is al ene stuk spannender!:

Den Bommel - trouwen 28 februari 1727 – 31 mei 1795 Den 13 Januarij 1742 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Dirk van Bergen, wedr. van Dirkje van Loon, gebooren te Bergen in de Meijerij van den Bosch, en woonende onder den Bommel, met Francijntje Evertse Houtman, gebooren in de Oude Tonge, ende woonende onder den Bommel (Zuidzijde), na vertoning van ’s landts regt voldaen te hebben, en sijn alhier getrouwt

Dit betekent dus dat Francijntje Evertse Houtman een van de oudste kinderen van Evert Pietersz Houtman moet zijn geweest daar zij in Oude Tonge moet zin gedoopt! Wellicht had Evert zijn vrouw wel op Oude-Tonge ontmoet en wellicht zelfs daar zwanger gemaakt? Maja dan zou Martijntje Franse van den Aldenborch ook een loonarbeidster moeten zijn want ik kan sowieso niet verklaren waarom ook de familie Aldenborch via Dussen richting Westmaas alweer na 1 generatie verder trekt naar een gehucht/super klein dorp als Oude-Tonge?

Helaas heb ik ook de doop van Francijntje nog niet kunnen vinden op de site van Koene of Hogenda....

Nou in ieder geval heb ik dus zoveel mogelijk lijntjes uitgegooid, en zijn jullie het met me eens dat de oorsprong van Evert Pietersz Houtman niet in Oude-Tonge MOET liggen maar dat daar wel de oudste gegevens vandaan komen heren?

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 31 maart 2021 om 00:32
Dag Jan en Egbert, op jullie advies heb ik alle dopen van Bergen op Zoom nog eens bekeken in het Rooms-katholiek doopregister 1650-1699, met toch wel 1 mooi resultaat!

Zie trouwens voor de scans ook de link: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers/fc5cead4-4839-11e1-9853-b7a7dd2b6a2a

Bij pagina/scan 4 ziet men in het jaar 1651 op de linkerbladzijde helemaal links onderaan op de dopen tussen 4 oktober tot en met 8 oktober (kan niet goed zien onder welke datum de doop van Jacob door Peter/Petrus Houtman onder valt) een kind Jacob gedoopt door jawel Peter Houtman(s) en Quirina (?) Van Dijck!!!

Doopgetuigen zijn Jacob de Hoog en Magdalena Van Dijck, ik kan er overeen gekeken hebben maar ik heb verder geen dopen meer gevonden van dit echtpaar in het gehele boek, mijn theorie is dus dat dit een van de laatste dopen is van dit echtpaar, en dat eventuele andere katholieke dopen van kinderen van dit echtpaar zich dus voor 1650 hebben moeten hebben plaatsgevonden.

Stel dat de doop van Evert Pietersz Houtman dus net buiten het doopboek van 1650 viel en hij wellicht rond 1649 geboren is dan was Evert Pietersz Houtman in 1700 rond de 51/51 jaar!

Wat we dus zijn opgeschoten is dat ik niet alleen zijn vader Pieter/Peter Houtman maar ook zijn moeder Quirina? (naam niet goed leesbaar in de scan) Van Dijck vanaf nu in het vizier heb!

En ik heb nog meer goed nieuws want ik had van het Zeeuws archief de volgende boodschap op mijn vraag over het boekwerkje over de familie Houtman:

"Geachte meneer van der Meer,

Naar aanleiding van uw email kan ik u het volgende laten weten.

In het boek “Genealogie en register Familie Houtman” bevinden zich inderdaad vermeldingen van ene Pieter Houtman."

Helaas zal ik er wel 17 euro voor moeten betalen, maja je moet iets over hebben voor je uit de hand gelopen genealogie hobby, haha.

Dit is natuurlijk slechts een deel van de mail, ze schreven bijvoorbeeld dat er dus ook nog kosten aan zijn verbonden, ook heeft iemand anders van het Zeeuws archief me nog in een andere mail later (Dhr Franken) de volgende informatie naar me toegestuurd:

"Ik heb nog even gekeken in de gedrukte stadrekeningen van Middelburg en kom daar Lenaart Corneliszoon Houtman in 1608 tegen op pagina e.11, met vermelding van zijn kinderen Emerentiana (24 jaar), Agatha (20 ) en Cornelia (12). Verder kunt u nog kijken in zeeuwegezocht.nl en op de website CBG | Centrum voor familiegeschiedenis en uiteraard Home - Gemeentearchief Tholen en Heemkundekring Philippuslandt voor informatie over Sint Philipsland."

En dat is dus wat ik ook nog ga doen, ik ga nog zoeken en eventueel mailen naar de heemkundekring van Sint-Phillipsland en het archief van Tholen, het CBG had ik dus al eerder gemaild maar tot op heden helaas nog geen reactie en dus ook nog geen succes. Ook ben ik van plan de heemkundekring Bergen op Zoom nog eens te mailen over Pieter/Peter Houtman.


Verder wou ik nog de opmerking plaatsen dat het katholieke doopboek 1650-1699 van Bergen op Zoom, dit was namelijk een grote ramp. Het handschrift van de pastoor was niet al te best maar ook de kwaliteit van de inkt liet bij sommige notities nog weleens te wensen over, ook leek er weleens iemand te zijn die dan heel 'netjes' WEL sommige dopen er letterlijk tussen had weten te schrijven. (?!?)

Zo vond ik op pagina/scan 14 vond ik in 1666 nog een doop waar er op 13 maar (het 3e kind van die datum) een Everardus te lijkt worden gedoopt maar het handschrift is dus niet al te best, ik weet niet of ik me vergis maar lijkt daar nou in die scan een Peter Houtmans te staan of vergis ik me dan? De moeder die bij die doop word vermeld is overigens een andere als Quirina en word vermeld onder de naam Maria Jans.

Dan heb ik nog een allerlaatste doop gevonden op pagina/scan 25 van 23 december 1676 (het laatste kind van dat jaar) maar deze vermelding is zeer discutabel. Ik weet niet of hier Houtmans staat, er lijkt eerder iemand onder de naam Pieter(?) Mardans(x?) te worden vermeld maar ook dit is niet zeker?

Ook schreef ik al eerder aan jullie over de link: http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/01/Studies-De-Sint-Jacobskapel-aan-de-Vismarkt.pdf?fbclid=IwAR0vX_bF0-UCJ40xGafDRxaxTjAS_ND6pnMiLwD7nabBorExyWqwsGjlglI

Waarbij Pieter Houtman als gildebroeder van het Bergse Sint-Jacobshuis werd vermeld, dit was een huis bedoeld voor bedevaartbezoekers uit Santiago de Compostella!

Mijn vraag is of ik zodoende dus ook nog Spaanse archieven zou kunnen aanwenden en welke archieven zouden dit dan moeten zijn? Of heeft dit geen nut volgens jullie? Graag jullie reactie.

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Egbert zei op 31 maart 2021 om 02:08
1651
20 october
Jacoba
Petri Houtmans/Houtmars/Houtmaas (de op een na laatste letter is onduidelijk)
Quirina van Dijck
(getuigen:)
Joa(ann)es van Hoorn
Magdalena van Dijck
Egbert zei op 31 maart 2021 om 02:17
Het kind op 13-03-1666 heet Elisabetha met als vader Petri Adranssen en moeder Maria Jans.

Het kind van 23-12-1676 heet Edmundus. Vader is Danielis Macdonel, moeder Anna Terol (?).
Jan Lange zei op 31 maart 2021 om 10:25
De doop van 1651 lees ik toch wel Houtmans.
Jermaine Van der Meer zei op 6 april 2021 om 00:07
Dag allen, dank voor jullie reacties. Ik hoop dat jullie een fijn paasweekend hebben gehad, ik tenminste wel.

Ja inderdaad Jan ik dacht toch ook echt Houtmans te zien, als dit klopt dan ontbreekt nog wel een doop van Evert. Mijn theorie is dat de doop van Evert net buiten het doopboek is gevallen en dat voordat Jacob door Petri Houtmans/Houtmars/Houtmaas en Quirina van Dijck werd gedoopt rond 1649 Evert wellicht net voor 1650 is gedoopt, als Evert Pietersz Houtman inderdaad in of rond 1649 is gedoopt dan moest hij rond 1700 net iets ouder zijn als 50 toen hij ging trouwen en kinderen kreeg dus op zich is dat nog niet zo'n gekke gedachte lijkt mij!

Verder heb ik n.a.v. het huwelijk van Francijntje Evertse Houtman het doopboek van Oude Tonge - r.k. doopboek 1662-1710 er nog eens op nageslagen, de dopen zijn hier gerangschikt naar 'gezin' maar hier kwam ik de doop helaas niet tegen, of zij moet ingeschreven zijn geweest in een wellicht "verloren gegaan' doopboek van de Nederduits gereformeerde gemeente daar die maar tot 1690 gaat (Oude Tonge - Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente 1678-1690)

Als Francijntje Evertse Houtman na 1710 buiten het Katholieke doopboek is gevallen en zodoende (wellicht net als dat dat bij haar vader te Bergen op Zoom voor 1650 het geval was) dan vind ik dat erg vreemd, daar de periode 1710-1715 de laatste 5 jaar van het leven betreft van Evert Pietersz Houtman daar hij op 03-04-1715 te Ooltgensplaat is overleden!

Kijk maar mee heren:

1706 Anna-Maria, ged. Sommelsdijk (nh) 9.10.1706, get. Willem Jansz, Marij Heijndriks
2. Den Bommel - dopen 1712 jan. - 1727 sept.
1709 Lijsbeth, ged. Den Bommel (nh) 30.11.1709, get. Bastiaan Franse, Matje Jans van Engelant
1714 Novemb. den 4 gedoopt Bastiaantje, ouders Evert Houtman, Maartje Fransse, getuigen Adam van der Veer, Aertje Fransse

De enigste mogelijkheid is dus dat Francijntje Evertsdr Houtman dus (als zij katholiek gedoopt is tenminste) tussen 1714 en 1715 te Oude-Tonge is gedoopt!

Op zich zou dit kunnen maar dan is Francijntje dus in het overlijdensjaar van haar vader geboren, en dan heeft zij haar vader nooit gekend!

Dit kan naar mijn inziens alleen mogelijk zijn als we de stelling van Egbert erbij halen, dat Evert Pietersz Houtman als loonwerker' in 1714 opnieuw naar Oude-Tonge vertrok en dat hij daar is overleden door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte of wellicht toch ouderdom?

Ik had trouwens ook nog (jaja als ik me ergens in vastbijt doe ik het goed), het archief van Tholen en de heemkundekring Sint Phillipuslandt gemaild met de vraag of zij nog iets afwisten van een eventuele Evert of Pieter Houtman in hun archieven, ook gaat Dhr Franken van het Zeeuws archief waar ik eerder al over schreef mijn casus nog eens nader bekijken (dat schreef hij tenminste)

Een doop die ik trouwens ook niet zo goed kan plaatsen is de volgende doop te Oude-Tonge:

1714
April den 29 gedoopt Merrinus, ouders Adam Merrinisse van der Veer, Aeltje Frans Aldenberg, getuigen Merrinus van der Veer, Magtel Jans de Groot

de familie Aldbenorgh is vanuit Dussen via Westmaas dus op Goeree-Overflakkee terecht gekomen, en noch bij Cornelis noch bij de andere ben ik (als ik me niet vergis) ben ik de familie Van der Veer tegengekomen in hun vermeldingen op het vorige topic bij de familie Aldenborch? Moet de familie Van der Vee dan dus eigenlijk niet gelinkt worden aan de familie Houtmans?

Hetzelfde geld ook voor de doop van Anna-Maria, ged. Sommelsdijk (nh) 9.10.1706, get. Willem Jansz, Marij Heijndriks, waarbij ik Willem Jansz en Marij Heijndriks nog steeds niet kan plaatsen, en ook zij komen mij ook niet bekend voor uit het Aldenburg-topic die wij hier met Cornelis hebben uitgekristalliseerd. Hebben wij ook hier wellicht te maken met mensen die in verbinding stonden met de familie Houtmans?

Van de secretaris heemkundekring Philippuslandt kreeg ik trouwens nog de volgende reactie:

"De familienaam Houtman is vrijwel geheel onbekend binnen de gemeente Tholen.
Zo is er geen enkele vermelding in het telefoonboek, kijkend bij de grotere dorpen binnen de gemeente Tholen (waar het eiland Sint Philipsland onder valt).

In het on line archief van de gemeente Tholen vind ik slechts één vermelding van een Houtman: Willibrordus Franciskus. Geboren te Poeldijk, dominee te Stavenisse.
Zie: https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22houtman%22%7D

De enige bijdrage die ik verder kan leveren is: succes met de zoektocht.
Met vriendelijke groet, Henk de Graaf secretaris heemkundekring Philippuslandt"

Dus dat levert ook niet veel op, wat nog wel wat heeft opgeleverd is mijn mailwisseling met Dhr Franken en wel het volgende uittreksel dat ik heb gevonden:

Datering:
13-02-1694
Kerkelijke gezindte:
Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:
13-02-1694
Doopplaats:
Serooskerke (Walcheren)
Dopeling:
Evert Vermeulen
Geslacht: Mannelijk
Vader:
Abraham Vermeulen
Moeder:
Pieternelle Everts
Getuige:
Jan van der Meulen
Adriaen Evertsen
Francijntje van der Meulen
Passchijntje [?]
Toegangsnummer:
995 Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters Zeeland (DTBL), (1527) 1572-1810 (1866)
Inventarisnummer:
SKW-2A
Prijs digitale kopie:
¿ 5,00

Op zich zou dit kunnen kloppen gezien het jaartal 1694, maar dan zouden we dus moeten bewijzen dat Evert na 1694 vanuit Serooskerke en/of omgeving is vertrokken richting het eiland Goeree-Overflakkee of directe omgeving

Ik heb eerder laten zien dat de naam Houtmeulen (en wellicht dus ook Houtemeulen) wel degelijk voorkwam bij zijn dochter Bastiaantje, zie ook de link: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-rijerkerk-bronner/I19435.php

Kijk nou eens mee naar de volgende doop:

Te Herkingen:
Den 7 Octob. gedoopt een soon, genaemt Pieter
De vader Jan Arentse van der Molen
De moeder Lena Paulus
De getuigen Cornelis van Muijden, beneffens sijn huijsvrouw Dijna Huijbregts
(Dijna was eerst getrouwd met Cornelis Van Muijden)

Het probleem is hier alleen dat Dijna Huijbregts hier nog niet was getrouwd met Evert Pietersz Houtman, maar wellicht al wel bekend was met deze familie? In dat geval zou de familie Houtman via Houtmolen, Houtemolen, Houtmeulen, Houtemeulen in sommige aktes verder verbasterd kunnen zijn geraakt naar de naam Van der Molen en Vermeulen.

In ieder geval heb ik dus te Serooskerke een Evert Vermeulen gevonden, dit zou dus wel degelijk overeen kunnen komen met de naam Houtmolen!

Verder had ik nog een BINGO!

Kijk maar mee naar de eerder door mij genoemde akte:

"(meej dank aan Jan Achterberg):
Compareerden op heden den xiij [13?] Martij xvi [16] vijf en vijfftig voor mij onderß openbaer not[ari]s en getuijge? naergenoempt Andries Andriessen, woonende op de Zuijdgeest, oud vier of vijffendertig jaren ende Maike Jans, sijne huijsvrouwe, oud een of tweeendertig jaren [in de marge] en hebben beijde en elck int bijsonder ter instantie? en versoucke van Sr.[Seigneur] Anthonij Quirijnse, Jan van Hoorn en Jan van Dijck ,uijte name en van wegen Sr Pieter Houtmans, seepsieder enne burger alhier, verklaart enne verklaren, mits dese op hunne name enz enz"

Wie ziet men hier? Jawel, men treft de volgende personen aan:

- Anthonij Quirijnse en Jan Van Dijk

Het kan dus niet anders dan dat de doop er bij de voornoemde doop van Jacob wel degelijk sprake is van Pieter Houtman en niet van Houtmars of Houtmaas! De voornoemde Pieter Houtman die samen met Quirina Van Dijck is dus onmiskenbaar dezelfde Pieter Houtman Zeepzieder en burger te Bergen op Zoom die door zijn knecht Govart den Bock was bestolen!

Nu moet ik alleen weten of ook de Pieter Houtman die als gildebroeder in het Bergse Sint-Jacobgasthuis heeft verbleven rond 1650, want als dat zo is kan ik mij wellicht ook nog tot Spaanse en/of kerkelijke archieven wenden! En dan kan ik wellicht ook een definitieve connectie gaan leggen met Evert Pietersz Houtman, hoop ik althans?

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Egbert zei op 6 april 2021 om 12:22
De drie gevonden dopen van de kinderen van Evert (en ook zijn huwelijken) zijn ingeschreven in de registers van de Nederduits Gereformeerde Gemeente. Daaruit kun je concluderen dat het hier niet om een katholiek gezin gaat.
Bij het huwelijk van Francijntje Evertse Houtman, op 13-01-1742 staat dat zij geboren is in de Oude Tonge. Daarmee is zij mogelijk een dochter uit het eerste huwelijk van Evert, gezien zijn vertrek naar Sommelsdijk waarschijnlijk vóór 18-06-1706 heeft plaatsgevonden.
Aangezien de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Oude Tonge tussen 1690 en 1735 ontbreken lijkt het onmogelijk op basis van DTB gegevens hieruit meer te kunnen concluderen dan dat Francijntje een dochter was van Evert Houtman.
Egbert zei op 6 april 2021 om 12:52
Jermaine,

Ik bewonder je volhardendheid en ook je vermogen om allerlei hypotheses op te zetten waar Evert vandaan zou kunnen komen, maar zolang je geen bewijs vindt van een connectie met zijn vader Pieter blijft het luchtfietserij.

Jij denk dat zijn vader uit Bergen op Zoom kwam. Als je daar zoekt op "P* H*utman*" vind je 217 hits, waarvan een groot deel in het tijdsbestek vallen waarin je vader Houtmans zoekt. Als je die nakijkt zul je daar mogelijk meer kunnen ontdekken.

Ik heb zelf enkele van die akten ingekeken en wat aantekeningen gemaakt. Ik kom dan tot onderstaand gezin:

Pieter Peterssen Houtmans
geboren circa 1607 (32 jaar 17-06-1639)
ingeboren poorter Bergen op Zoom
kleermaker (1637), zeepzieder (1640)
tr.(1) (testament 13-03-1637) (testament 18-11-1641)
Anthonette Jobs Uijter Willighen
dochter van Job Cornelissen Uijter Willighen en Claesken Victors
overleden vóór 14-03-1642
uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Margriete, geboren circa 1636 (circa 6 jaar 29-08-1642), tr. Halsteren 26-01-1656 Gerardus van der Vloet (Margriet woont te Turnhout 23-05-1669)
2. Nicolaes, geboren circa 1639 (circa 3 jaar 29-08-1642)
tr.(2)
Quirina van Dijck
dochter van Sr. Anthonij Quirijnsen van Dijck
overleden te Bergen op Zoom op 09-12-1673 als Quirina Houtmans
uit het tweede huwelijk:
1. Jacoba, gedoopt te Bergen op Zoom 20-10-1651
2. Jacoba, gedoopt te Bergen op Zoom 18-08-1656

Uit het eerste huwelijk waren er maar twee kinderen. Uit het feit dat de kinderen uit het tweede huwelijk rooms-katholiek werden gedoopt zou je kunnen concluderen dat deze familie het katholiek geloof aanhing. Deze twee eerste kinderen zijn niet te vinden in de doopboeken van Bergen op Zoom. Er is wel een doopboek 1627-1649 van de Nederduits Gereformeerde Gemeente, maar niet van de Rooms Katholieken van deze periode.

Uit het tweede huwelijk zijn twee dochters geboren die beiden de naam Jacoba dragen (niet Jacob, zoals jij vermeldt). Mogelijk is de eerste jong overleden. De doopboeken geven niet meer kinderen uit dat tweede huwelijk. Ik heb in de akten die ik heb ingezien ook geen kinderen uit dat tweede huwelijk genoemd gezien.

Pieter Houtmans had een broer Michiel Houtmans. Deze Michiel Pieterssen Houtmans woonde te Breda op 15-03-1638 en te Antwerpen op 27-02-1640. Van hem wordt nog vermeld dat hij wijntavenier was te Antwerpen (08-07-1640) en waard in de Jonge Swane te Antwerpen (01-05-1652).

Pieter en Michiel Houtmans zijn kleinkinderen van Wouter Niclaes
Egbert zei op 6 april 2021 om 14:39
Op 13-08-1672 treden er te Bergen op Zoom een Pieter Houtmans de Ouden en een Pieter Houtmans de Jonge als getuigen op in een akte. Verwantschap tussen hen is niet aangegeven. Die naamscombinatie komt dus vaker voor.
Jermaine Van der Meer zei op 9 april 2021 om 04:06
Dag Egbert. Haha bedankt voor je compliment, ik sta in mijn omgeving wel inderdaad bekend als wanneer iedereen het heeft opgegeven ik nog steeds door blijf gaan inderdaad haha. Tja.... over die katholieke dopen heb je gelijk ik had ze zelf ook gezien, maar ik dacht net als een topic die ik hier ooit heb geplaatst over Christianus/Christiaen Van der Putten (waar ook trouwens verwarring was met verschillende plaatsen) dat men bijvoorbeeld eerst de 'officiële' doop of huwelijksceremonie moest volbrengen om vervolgens nog een keer (men was immers in de 17e eeuw feitelijk nog gewoon katholiek in Brabant) voor de 'eigen gelederen' nog n keer bijvoorbeeld 'katholiek' te trouwen.

Ja ik zat daar ook al aan te denken Egbert omdat anders de enige mogelijkheid zou zijn (zoals ik dat hier al in mijn vorige bericht schreef) dat Francijntje Everts Houtman in het jaar van het overlijden van Evert Pietersz Houtman geboren zou moeten zijn (die kans is theoretisch nog steeds aanwezig doch ik acht die ook wel erg klein)


Maar als het dus klopt wa jij en ik denken Egbert en Francijntje komt inderdaad uit het eerste huwelijk van Evert Pietersz Houtman met Dina de Vries dan is de voornaam van Francijntje erg interessant, want voor zover ik weet (maar je moet het maar zeggen als ik eroverheen kijk Egbert) kom ik de naam (eventueel als getuigen) Francijntje niet tegen bij het huwelijk en het verdere verloop van het echtpaar Dina de Vries en Cornelis van Muiden/Muijden?

Dit betekent dat de naam Francijntje ZEER hoogstwaarschijnlijk van de familie van Evert Pietersz Houtman moeten afkomen waarbij ik zelf denk dat de moeder of grootmoeder (van vader of moederszijde), en dan blijkt het volgende uittreksel toch weer uitermate geschikt:

Datering:
13-02-1694
Kerkelijke gezindte:
Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:
13-02-1694
Doopplaats:
Serooskerke (Walcheren)
Dopeling:
Evert Vermeulen
Geslacht: Mannelijk
Vader:
Abraham Vermeulen
Moeder:
Pieternelle Everts
Getuige:
Jan van der Meulen
Adriaen Evertsen
Francijntje van der Meulen
Passchijntje [?]
Toegangsnummer:
995 Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters Zeeland (DTBL), (1527) 1572-1810 (1866)
Inventarisnummer:
SKW-2A
Prijs digitale kopie:
¿ 5,00

En wel om de volgende redenen:

1. in de omgeving Middelburg te Serooskerke word hier dus een Evert gedoopt (weliswaar door een Abraham maar toch)
2. Francijntje van der Meulen (dit kan eventueel de door mij geopperde moeder of grootmoeder van Evert Pietersz Houtman zijn)
3. De doop is nederduits hervormd

Ik gaf eerder al aan dat ik denk dat er verschillende schrijfwijzes van de familienaam in omloop waren ongeveer waren dit (naar mijn inziens), Houtman, Houtmolen, Van der Molen, Van der Meulen, Vermeulen

Mijn theorie is inderdaad nog niet compleet Egbert maar door de doop hierboven te Serooskerke en nog wat andere gegevens die ik hierbeneden zal uiteenzetten begin ik zelf steeds meer te denken dat de familie Houtman van het voormalige eiland Schouwen (heden ten dage Schouwen-Duiveland) dan wel van het er net onder gelegen eiland Walcheren afkomen, kijk maar eens mee naar de volgende uittreksels Egbert:

Onderstaande uittreksels heb ik gevonden via het Archive portal Europe:

3.20.41 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-1705
o 179 Akte van belening door Cornelis van Deuverden, stadhouder, en Gerbrant de Beer en Gerrit Houtman, leenmannen van de St. Paulusabdij te Utrecht, van 14 maart 1634 van Matthijs de Crane, waterbaljuw van Middelburg, gemachtigde van Jacob Westerbaen, man en voogd van Anna Weytsen, weduwe van Reinier van Oldenbarnevelt, ten behoeve van laatstgenoemde met een 32e deel van de tienden te Biggekerke, origineel. Met een bijlage, 1595; origineel, 1634 2 charters
• A.VI Willem van Oldenbarnevelt (1592-1634)
Nationaal archief

Lijst van predikanten van de Herv. Gemeenten Doeveren-Genderen
Petrus HOUTMAN 1797-1797 gekomen van Domburg vertrokken naar Kerkdriel
Link: https://www.hervormdgenderen.nl/algemeen/geschiedenis-van-onze-gemeente/

Het boekwerk “Genealogie en register Familie Houtman” waarbij ik aan het Zeeuwsarchief heb gevragen of er ook een Pieter in voorkomt (en dit is inderdaad het geval maar dat van een latere datum) laat een Houtman-tak uit Haamstede zien

De plaatsen Biggekerke, Serooskerke te Schouwen, Domburg Haamstede en Vlissingen waar eerder Pouwels Lensen te Vlissingen (wellicht dezelfde als Pouwel Lensz Houtemolen te Hendrik-Ido-Ambacht) hebben dus allemaal gemeen dat ze vlak bij mekaar liggen.

Het lastige alleen is dat er hier leden van de familie Houtman als leenman worden vermeld en in verband worden gebracht met Zeeland, doch ik heb tot op heden te Zeeland nog geen leenverheffingen kunnen vinden van leden van de familie Houtman....

op Stamboomforum schreef Jan Achterberg eerder aan mij dat de naam Evert niet echt een naam van de Zeeuwse streek is maar eerder een naam uit het oosten (ik dacht dat zelf ook) totdat ik in via het voornoemde Europese archief de volgende vermelding vond (die ik in het Zeeuws archief zelf niet tegenkwam):

Nederland > Zeeuws Archief
• Admiraliteit in Zeeland
o Meer voor...
o (Tresorier-) Ontvanger-Generaal van Zeeland, administratie 'te water', 1586-1609
o Meer voor...
o Adriaan Manmaker, 1586-1591
o Meer voor...
o 6e-8e rekening over 1588, afgehoord door Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland. 3 katernen in 1 band
o Meer voor...
o 6e rekening over 1588 jan. 1-1588 juni 30, afgehoord 1589 jan. 7
o Meer voor...
o Uitgaven
o Meer voor...
o 3e summa: Mondkosten
o Meer voor...
o Acquitten zijn niet aanwezig. Werkzame kapiteins uit deze periode zijn:
o Meer voor...
o Kapitein Evert Pietersz.

Admiraliteit in Zeeland
o Meer voor...
o (Tresorier-) Ontvanger-Generaal van Zeeland, administratie 'te water', 1586-1609
o Meer voor...
o Jacob Valcke, 1591-1603
o Meer voor...
o 5e rekening met acquitten over 1592 apr. 1-1592 juni 30, afgehoord door de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland 1593 jan. 29. 1 band
o Meer voor...
o Uitgaven
o Meer voor...
o 9e summa: Besoldingen van bemanningen uit Veere
o Meer voor...
o Acquitten
o Meer voor...
o Kapitein Evert Pietersz. op een kromsteven


Ik weet verder niet wat 'Kromsteven' inhoudt maar de voornaam en het patroniem van deze kapitein vind ik zeer opvallend, zeker omdat dit schijnbaar een kapitein te Zeeland was (vond er nog veel meer vermeldingen van hem maar die zla ik je maar besparen). Helaas heb ik enkel de informatie dat deze Evert Pietersz kapitein te Zeeland was en meer niet, ik acht de kans zeer waarschijnlijk dat dit de opa is van Evert Pietersz Houtman!! Wellicht was of de vader Pieter of de mogelijke opa Evert Pietersz kapitein te Zeeland getrouwd met een Francijntje?


Ik zit hier nu al heel lang op het forum maar ik blijf het lastig vinden met die 'jokers', ik vond de voormalige 'tool' in een van de oude zoekmachines als "het klink als" veel handiger, wellicht kan het BHIC een aparte pagina maken (of is deze er al?) waarin het gebruik van deze jokers gewoon word beschreven opeen eenvoudige manier want anders blijven we ieder topic al die Jokers uitleggen?

Ik heb verder je jokers "P* H*utman*" hier op de site proberen in te voeren Egbert, maar op stamboom geeft alleen H*utman*" hits (zonder de P dus) en als ik voornoemde jokers bij de archieven van het BHIC hier invoer dan krijg ik hellemaal niks

Ik zie nu net je reactie over dat Francijntje wellicht geen dochter van Evert was, maar als ik haar volledige naam Francijntje Evertsdr Houtman intik en ik bedenk me eigen dat zij te Goeree-Overflakkee voorkwam en buiten haar en haar vader Evert geen enkele Houtman op Goeree-Overflakkee überhaupt tegenkom heb ik zelf geen doopvermelding nodig om te weten dat Francijntje een dochter van Evert was maar jij dus wel Egbert?

ook heb ik inmiddels reactie van het archief Tholen:

"Geachte heer Van der Meer,

Op 2 april 2021 hebben wij van u een vraag ontvangen over Wie waren de ouders van Evert Pietersz Houtman?.
Ter beantwoording kunnen wij u de volgende informatie mededelen:

De ons bekende DTB gegevens inclusief transporten en weeskamer staan op naam toegankelijk op internet.
Ondanks dat de naam van Evert Pieterz Houtman niet op onze site voorkomt is het nog niet onmogelijk dat er Zeeuwse connecties zijn.
Echter de Tweede wereldoorlog heeft voor wat betreft de DTB gegevens grote gaten geslagen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een groot gedeelte van de DTB boeken verbrand. Gelukkig is er wel wat bewaard gebleven, en bestaan er ook aantekeningen.
Naast de gegevens op internet hebben wij nog ons oud rechterlijk archief ,RAZE wat u zou kunnen raadplegen.
Het RAZE archief is zo goed als gedigitaliseerd en zou naar u kunnen worden toegestuurd. De Inventarissen staan bij ons online, u kunt zoeken op schepenbank.
Ook In Zeeuwengezocht kom ik niets tegen. Maar misschien kunt u toch nog een poging wagen bij het Zeeuws Archief. Ook het archief van Schouwen-Duiveland valt tegenwoordig onder het Zeeuws Archief.


Wij vertrouwen erop uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.'

En dan zet ik hiertegenover ook nog de reactie van de heemkundekring Phillipuslandt tegenover:

"Van de secretaris heemkundekring Philippuslandt kreeg ik trouwens nog de volgende reactie:

"De familienaam Houtman is vrijwel geheel onbekend binnen de gemeente Tholen.
Zo is er geen enkele vermelding in het telefoonboek, kijkend bij de grotere dorpen binnen de gemeente Tholen (waar het eiland Sint Philipsland onder valt).

In het online archief van de gemeente Tholen vind ik slechts één vermelding van een Houtman: Willibrordus Franciskus. Geboren te Poeldijk, dominee te Stavenisse.
Zie: https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22houtman%22%7D

De enige bijdrage die ik verder kan leveren is: succes met de zoektocht.
Met vriendelijke groet, Henk de Graaf secretaris heemkundekring Philippuslandt"


Wat dit dus voor mij betekent Egbert is dat Evert Pietersz Houtman dus NIET via Tholen of Sint-Phillipsland in Oude-Tonge terecht moet zijn gekomen, dan blijven er 3 gebieden over waarover hij richting Oude-Tonge kan zijn gereisd:

1. Brabant (en dan respectievelijk Bergen op zoom en Steenbergen, alleen hier heb ik buiten de katholieke tak Houtman tot op heden verder nog geen aanwijzingen voor gevonden)
2. Holland respectievelijk Zuid-Holland, ik helaas via de bronnen van www.hogenda.nl de attestatie te Westmaas van martijntje fransdr van Aldenborch niet kunnen vinden vreemd genoeg wellicht dat er wel iets te Sommelsdijk zelf te vinden is (dit zal ik van de week nog ff uitzoeken), want ik denk zelf dat martijntje fransdr van Aldenborch alleen vanuit Westmaas is vertrokken en naar haar aanstaande man Evert Pietersz Houtman is toegereisd, in dat geval zou Holland dus ook afvallen
3. Als zowel Brabant als holland afvallen dan blijft logischerwijs alleen Zeeland zelf nog over, waarbij ik van het archief van Tholen en de heemkundekring van Sint-Phillipsland begreep dat Evert Pietersz daar niet moet zijn geweest waarbij de blik dus automatisch richting Schouwen en Walcheren gaat!

Wat vind jij van mijn Schouwense/Walcherse hypothese E? Alvast een fijn weekend toegewenst

Je antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 12 april 2021 om 04:35
Dag Cornelis, dank voor je reactie. Ik heb je link inderdaad bekeken maar ik heb de naam Anthonij Quirijnsen van Dijck die Egbert me had gegeven even gegoogeld en toen kwam ik op het volgende uittreksel:

Geregistreerde
kinderen van Pr (Pieter) Houtmans
Geregistreerde
Quirijntje van Dijck
Geregistreerde
Jacomina van Dijck
Geregistreerde
Johan van Hoorn
Geregistreerde
Magdalena van Dijck
Geregistreerde
Joanna van Dijck
Geregistreerde
Jan van Leen
Geregistreerde
Johannes van Dijck
Geregistreerde
Dimpna van (van de) Creke
Geregistreerde
overleden Mattheus Noijdens
Geregistreerde
overleden Jan van Hoven
Geregistreerde
comparant Anthonij Quirijnsen van Dijck
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
de armen
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
weeskamer
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
getuige Adriaen de Get (broodbakker)
Geregistreerde
Stoffelijntje Dirx (dienstmeisje bij Van Dijck)
Geregistreerde
getuige Cornelis Hackius (apotheker)


Ik heb de scans/paginas 128, 129 en 130 bekeken maar wie nou de kinderen van Pieter Houtman waren word met niet echt duidelijk (wellicht dat ik Dimpna Houtmans op de 2e pagina in de kantlijn geschreven zie staan), kan het wellicht zijn Egbert dat de ouders van Evert nog katholiek waren en dat Evert zelf tot het gereformeerde geloof is overgegaan of gebeurde dat rond 1700 bijna niet meer?

ook met onderstaande akte begin ik weer te twijfelen daar verschillende mensen die met Pieter Houtman in de akte worden genoemd in Tholen en Nieuw-Vossemeer blijken te wonen:

Geregistreerde
comparant erfgenamen van Anthonij Quirijnsen van Dijck
Geregistreerde
overleden Anthonij Quirijnsen van Dijck (handelaar)
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
comparant Johan van Hoorn
Geregistreerde
Jacobmina van Dijck
Geregistreerde
comparant Johan van Dijck
Geregistreerde
comparant Augustijn Noijdens
Geregistreerde
overleden Mattheus Noijdens
Geregistreerde
Johanna van Dijck
Geregistreerde
overleden Magdalena van Dijck
Geregistreerde
Wilm (Willem) Claessen Zanen
Geregistreerde
Pauwels den Brouwer
wonende te Essen
Geregistreerde
overleden Johan van Hove
Geregistreerde
comparant Pieter Houtmans
Geregistreerde
Quirina van Dijck
Geregistreerde
Jan Jansen Bron
Geregistreerde
Corn (Cornelis) Crijn
Geregistreerde
Pauwels Anthonissen
Geregistreerde
Jan Adriaensen
wonende te Borgvliet
Geregistreerde
Gillis den Olijslaeger
wonende te Roosendaal
Geregistreerde
Pr (Pieter) Claessen
wonende te Kalmthout
Geregistreerde
echtgenote van Corn (Cornelis) Lendersen
Geregistreerde
Jan de Visscher
Geregistreerde
Jan Dieltiens
wonende te Brecht
Geregistreerde
Reijnier
Geregistreerde
Corn (Cornelis) Kosters
wonende te Berendrecht
Geregistreerde
Jan Thomas
wonende te Stabroek
Geregistreerde
Hans van Deuren
Geregistreerde
Anthonij de Krost
Geregistreerde
Tanneken Gijsen
wonende te Wuustwezel
Geregistreerde
Andries Adriaensen
Geregistreerde
Gelaude Backers
wonende te Steenbergen
Geregistreerde
Peer Boer
wonende te Wesel (D)
Geregistreerde
Peer Ketelaer
Geregistreerde
Jan Corn (Cornelissen) Nijs
wonende te Kalmthout
Geregistreerde
Soetjen van der Heij
Geregistreerde
Adriaen Corn (Cornelissen) den Haegenaer
Geregistreerde
(diender (?))
Geregistreerde
wonende te Tholen
Diversen: gezegd de Muldersvrouw

Geregistreerde
Pieter Mouwe
Geregistreerde
Jan de Vlaminck
Geregistreerde
Cabbeljauw
Geregistreerde
Cornelis Dignissen Tanneken
Geregistreerde
Jan de Smidt
wonende te Zandhoven
Geregistreerde
Smelsen
Geregistreerde
van Broechem
Geregistreerde
Jan Vincken
Geregistreerde
Wouter Huijbrechtsen
wonende te Halsteren
Geregistreerde
dochter van Gelaudeken
Geregistreerde
Corbet (kapitein)
Geregistreerde
Marten Janssen
wonende te Halsteren
Geregistreerde
Steelant
wonende te Scherpenisse
Geregistreerde
Jacob Langen
wonende te Kalmthout
Geregistreerde
Pier Engelen
Geregistreerde
Jan Jansen Slootmaeckers
Geregistreerde
Wouter Wils
wonende te Turnhout
Geregistreerde
(lintwever)
Geregistreerde
Maijken Dominicus
Geregistreerde
Wijnant Leijnsen
Geregistreerde
Kulder
Geregistreerde
Roelant Jasparsen
wonende te De Heen
Geregistreerde
Marten Pietersen van Zilwoorden
Geregistreerde
Wilm (Willem) de Smidt
wonende te Nieuw-Vossemeer
Geregistreerde
Neeltjen van Wesel
Geregistreerde
Jacob Jansen
wonende te Wuustwezel
Geregistreerde
Andries Huijbrechtsen
wonende te Wezel (B)
Geregistreerde
Jan Adriaenssen Geuns
wonende te Kalmthout
Geregistreerde
Wilm (Willem) Kensers
Geregistreerde
Anthonij Jobsen
wonende te Berendrecht
Geregistreerde
Adriaen Wijns
wonende te Essen
Geregistreerde
Jacob Geertsen
wonende te Kalmthout
Geregistreerde
Jacob Adriaensen
wonende te Putte
Geregistreerde
Adriaen Corn (Cornelissen)
wonende te Nieuwmoer
Geregistreerde
Jan Hector
wonende te Huijbergen
Geregistreerde
Adriaentjen
Geregistreerde
Lieffken
Geregistreerde
Ariken
Geregistreerde
Neel
Geregistreerde
Nijs Mertensen
wonende te Essen
Geregistreerde
Sels (kapitein)
Geregistreerde
Dimmers
Geregistreerde
Lendert van Aert
Geregistreerde
Andries Geuns
wonende te Putte
Geregistreerde
Jan Ambrosius
wonende te Kalmthout
Geregistreerde
Adriaen Lendersen
wonende te Heerle
Geregistreerde
(gouverneur)
Geregistreerde
Tanneken Cabort
Geregistreerde
Hilleken Joos
wonende te Kalmthout
Geregistreerde
Jan Adriaensen
Geregistreerde
Lauwreijs Wilmsen
wonende te Turnhout
Geregistreerde
Aeltjen Timmermans
Geregistreerde
Marijnis Crijnsen
Geregistreerde
Pauwels Antheunissen
Geregistreerde
zoon van ... Brassaert
Geregistreerde
Brassaert (korporaal)
Geregistreerde
Huijbrecht de Mulder
Geregistreerde
Maeijken Gelasemaeckers
Geregistreerde
Wilm (Willem) Scheer
Geregistreerde
Jacob Huijbrechts op de Kreeck
Geregistreerde
Smeir
Geregistreerde
Adriaen Wijcken
wonende te Wouw

Om ook Zuid Holland uit te sluiten als vertrekpunt voor Evert Pietersz Houtman richting Oude-Tonge heb ik nog even het huwelijk te sommelsdijk opgezocht met Martijntje Aldenborch, je weet wel Cornelis die Dussense familie die ik eerder heb gevonden met het volgende resultaat:

Den 18 Junij 1706 sijn ondertrouwt Evert Piterse Houtman, weduwenaer van Dina Hubregts de Vries, met Martijntje Franse van den Aldenborch, jonge dogt. van Westmaas, beijde woonende alhier, en sijn in de kerke tot Sommelsdijk getrouwt. Link: https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/transcripties-doop--trouw--en-begraafboeken-goeree-en-overflakkee/sommelsdijk--trouwen-16-mei-1696---30-november-1740

Waarbij ik dus vanwege bovenstaande vermelding uitga dat evert Pietersz Houtman dus ook niet vanuit Zuid-Holland richting Oude-Tonge kan zijn gegaan, en omdat Tholen en Sint-Phillipsland ook uitgesloten zijn (hebben ze mij dus laten weten) blijven er maar 2 opties over: of Brabant 9Bergne op Zoom of Steenbergen) of de eilanden Schouwen of Walcheren waarbij bij de laatste de naam Houtman wel ineens zeer frequent voorkomt!

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Cornelis
Cornelis zei op 12 april 2021 om 11:13
Hé Tjermeen, in de kantlijn staat Dimpna van Creke, denk de vrouw van Joannes van Dijck en inderdaad worden de kinderen niet bij naam vernoemd!

Er is ook nog een Petrus Houtmans, getr met Adriana Anthonissen Block, volgende kinderen;
30-5-1669, Digna, Oudenbosch, dgt Joannes (onleesbaar) en Jacomijntjen van Dijck.
25-6-1671, Petrus, BoZ, dgt Wilhelmina Vromans.
25-6-1671, Catharina, BoZ, dgt Joannes van Dijck en Catharina Houtmans.
?????Anthonij, doop nog niet gevonden, maar zie 'Weeskinderen' Pieter Houtmans!

Notaris Lucas Does, Minuutakten, 1686
Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akte(Akte)datum: 17-08-1686Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde
weeskinderen van Pieter Houtmans
Geregistreerde
Anthonij
Geregistreerde
Digna
Geregistreerde
Catharina
Geregistreerde
comparant Adriana Block
Geregistreerde
overleden Pieter Houtmans (meester kuiper)
wonende te Bergen op Zoom

Is dit een 3e huwelijk van Pieter of een zoon van Pieter 'de oude' zie Egbert zei op 6 april 2021 om 12:52!

Waarom ik dit denk, de dgt, Jacomijntje en Joannes van Dijck zijn kinderen van Anthonij Quirijnsen van Dijck en dus broer en zus van Quirina!

Dgt Catharina Houtmans, er is naast Pieter en Michiel Houtmans, zie Egbert zei op 6 april 2021 om 12:52! ook nog een Catharina Peeters Houtmans in Breda, zij was getrouwd met een Joris de Backer en een Jan Dielissen van Heeten/Neeten!

En dan deze nog, ook interessant PH 'de oude' en PH 'de jonge';

Notaris Philips Lauwerens Scheuringh, Minuutakten, 1672
Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akte(Akte)datum: 13-08-1672Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde
requirant Francois Moncke (ritmeester)
Geregistreerde
(luitenant onder Moncke)
Geregistreerde
Vrijbergen
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
getuige Pieter Houtmans de oude
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
getuige Pieter Houtmans de jonge (kuiper)
wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
comparant Rodolph Cleijn (korporaal onder Moncke)
Geregistreerde
comparant Andries Crol (korporaal onder Moncke)


Tsjermeneke, gai het un hele interessaante familie jonguh!
Jermaine Van der Meer zei op 12 april 2021 om 15:02
Dag Cornelis, dank voor je reactie! Ik zag van de week een artikeltje dat er schijnbaar iets niet goed gaat met die jokers, hoogste tijd dat we gewoon weer een vakje krijgen bij de zoektool waarbij we gewoon spellingsvarianten kunnen aankruisen.

De tak Houtman uit Bergen op Zoom kan alleen in verband worden gebracht als Evert Pietersz Houtman katholiek is geboren en later zelf tot het gereformeerde geloof is overgegaan, maar de vraag is of dat rond 1700 en daarvoor nog veel gebeurde in de hoek Oude-Tonge/Bergen op Zoom?

Ik heb hem nou al een tijdje niet meer gezien maar toen ik hier een casus van volgens mij de familie Van Kuijk (zo heet ons moeder) had gepost zei bijvoorbeeld een forumlid als Max dat ik het beste de families van alle getuigen bij de dopen en huwelijken kon uitzoeken!

Hij liet me toen ook weten dat het dan net lijkt alsof ik andere families aan het uitzoeken ben, doch dat geeft natuurlijk wel een goed beeld van wie nou familie was van Evert Pietersz houtman en wie van Dina Hubregts de Vries of Martijntje Franse van den Aldenborch

Nou daar gaan we maar:

Aert Janz Casteleijn (tot op heden heb ik over hem nog
Josijna Thuinders

Ik vond van bovengenoemd echtpaar nog de volgende doop:

Den 27 Septemb. gedoopt een soon, genaemt Leendert

De vader Aert Jansz Casteleijn

De moeder Josijna Thuinders

De getuigen Leendert den Thuinder, beneffens sijn huisvrouw Susanna Heijndriks

Was Susanna wellicht een zus van Marij Heijndriks? en wie heeft er wellicht meer informatie over dit echtpaar? Want ik kan niet meer informatie van ze vinden en kan ook niet ontdekken of zij familie van Evert, Dijna of Martijntje waren?

Ik weet wel dat net als de familie Van der Veer er ook in Dussen een familie Casteleijn was als ik me niet vergis?


Jan Arentse van der Meulen
Lena Paulus

De getuigen Cornelis van Muijden, beneffens sijn huijsvrouw Dijna Huijbregts, het kan zijn dat zij dus geen familie waren van Evert Pietersz Houtman, doch de patroniemen van dit echtpaar zijn zo opvallend (Houtman, Houtmolen, Houtmeulen Van der Meulen?) bijvoorbeeld die van Lena Paulus (was zij wellihct een dochter van Pauwels Lensz die hoogstwaarschijnlijk vanuit Vlissingen naar Hendrik-ido-Ambacht is vertrokken) dat ik me afvraag of Dina Huijbregts de Vries na het overlijden van Cornelis Van Muijden wellicht niet via het echtpaar Jan Arentse van der Meulen en Lena Paulus in contact is gekomen met haar 2e man Evert Pietersz Houtman?

Willem Jansz
Marij Heijndriks

Tot op heden heb ik nog geen enkele over het bovenstaande echtpaar weten op te graven, ook niet op de site van Koene?

Bastiaan Franse

Bastiaan Franse was vermoedelijk van de Aldenburgh tak uit Dussen, vermoedelijk? Zeg maar gerust met 100 zekerheid!


Matje Jans van Engelant

ZEER INTERESSANT!! Dit is een zeer specifieke naam! En ik deze mevrouw ben deze nog niet bij Dina huijbrechtse de Vries maar ook niet in het vorige topic over de familie Aldenborch tegengekomen, was Matje Jans Van Engelant dus wellicht wel familie van Evertt Pietersz Houtman en wie heeft er meer informatie over haar?


Adam van der Veer

Van der Veer is volgens mij ook een echte Dussense naam, alleen ik ben deze naam niet tegengekomen op het topic over de familie aldenborch, of vergis ik me dan??

Aertje Fransse

vermoedelijk eveneens van de Aldenburgh tak uit Dussen, is dit geen zus van Martijntje en hadde gij Cornelis deze doop al niet eerder boven weten te krijgen op ons vorige topic over de familie Aldenborch?


Aren d’Wilde

Hij is een doosgraver, hoogstwaarschijnlijk geen binding met Evert Pietersz Houtman maar was mensen begraven enkel zijn werk?

Wie kan mij dus verder helpen met deze doopgetuigen? Want ik denk Cornelis dat als we deze doopgetuigen uitzoeken we wellicht de tak te Bergen op Zoom kunnen bevestigen of uitsluiten, wat denk jij ervan Cornelis?.

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 15:15
Even dit gezin op een rijtje;

Den 6 Meij 1695 te Dirksland,
Aert Jansz Casteleijn j.m. met Josijna Thuinder j.d. beijde van en wonagtig in Dirkslant.
De bruijdegom is meerderjarig en de vader des bruijts heeft geconsenteert.
Getrouwt den [23-5-1695]

Herkingen,
Den 25 Augusti 1697 gedoopt een dogter, genaemt Maria
De vader Aert Jansz Casteleijn
De moeder Josijna Thuijnders
De getuigen David Jansz Knocker, beneffens Marij Jans Casteleijns

Den 27 Septemb 1699. gedoopt een soon, genaemt Leendert
De vader Aert Jansz Casteleijn
De moeder Josijna Thuinders
De getuigen Leendert den Thuinder, beneffens sijn huisvrouw Susanna Heijndriks

Den 31 Julii 1701 gedoopt een soon, genaamt Johannes
De vader Aert Janz Casteleijn
De moeder Josijna Thuinders
De getuigen Evert Pieters Houtman met sijn huisvrouw Dijna Huibregts
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 15:23
géén Aertje Fransse in topic Aldenborch!
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 15:36
Leendert Tuinder en Susanna Hendriks Tuinders hadden een dochter Joosijna;

Den 7 dito
Ouders Leendert Cornelis Tuijnder, Susanna Hendricks, t kint Joosijna, getuijgen Anthonie Jansz, Jannetje Davids, Agie Noortmans

https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/transcripties-doop--trouw--en-begraafboeken-goeree-en-overflakkee/dirksland---doopboek-januari-1647--januari-1670

Dus kunnen we er vanuit gaan dat de kinderen Maria en Johannes naar de ouders van Aert Jansz Casteleijn vernoemd zijn ???
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 15:37
Den 7 dito 1668, Dirksland!
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 16:42
Ik vermoed dat Aert een zoon is van Jan Aertsz Casteleijns en Maetge (kan Maria zijn) Jans, diverse kinderen te Dirksland, maar ginne Aert gevonden???

Dito December 31 1656
Vader Jan Aertsz Casteleijn, moeder Maetge Jans, t kint Catalijntge, getuijgen Willem Cornelis Lodder, Lambrecht Jansz Ots, Machtalijngte Jacobs Nots, Neeltge Boulhouwers

Augusti 3 1659
Vader Jan Aertsz Casteleijn, moeder Maetge Jans, t kint Havick, getuijgen Aert Hacicksz, Leendert Cornelis Casteleijn, Francijntge Havicx

Octob. 17 1660

Vader Jan Aertsz Casteleijn, moeder Maetge Jans, t kint Lijsbeth, getuijgen Pieter Michielsz Nots, Grietge Jacobs Nots

1 Novemb. 1663
Ouders Jan Aertsz Casteleijn, Matie Jans, t kint Leendert, getuijgen Aerent Cornelisz Castelijn, Leendert Wilemsz Ponter, Maetie Cornelis Castelijn

4 Junij 1666
Ouders Jan Aertsz Capteijn, Matje Jans, t kint Agie, getuijgen Leendert Arentsz Casteleijn, Matje Leenderts

12 Junij 1672
Oud. Jan Aertsen, Matje Jans, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Angenitje
G. Corn. Pietersen Duijm en Maghgalijntje Jacobs, Leuntje Jobs


en dan deze Maria, Willem en Aard allen Jans als patroniem, alleen de dopen niet gevonden, maar Angenietje wel;

[10-09-1702]
Den 10en Cornelis en Johannes, sonen van Jakob Andriese en Agnietie Jans Casteleijn
Test: Aren Bosvelt, Marijtije Groenendijk, Willem Jansz Casteleijn, Maria Jans Casteleijn

16-03-1726]
16. Marijtje
Par.: Willem Jans Castelein en Aagje Willems Dou
Test.: Neeltje Jacobs en Aard Jans Castelein

Jermaine wá denkte gai durvan, heel veul Kasteleinen in Dirksland, maar nogmaals helaas ginne Aert gevonden, misschien in een aander durpke in de búrt???

Dur zit nameluk nog wá ruimte tussen de aandere dopen!!!
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 16:45
en misschie da ikkur un paor gemist heb, vierkantje oogjes en zie zwarte vlekskes, dus effekus pauze inlassen!
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 18:53
Huwelijk Maria te Dirksland;


Den 6 Januarij 1702
Isaac Kasteleijn j.m. van Bommeland en Maria Jans Casteleijn j.d. van Dirxlant. en Beijde alhier wonagtig. Getrout den [2-2-1702]
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 18:58
Jermaine, waar ben jij de naam ' Matje Jans van Engelant ' tegengekomen is dit dezelfde als Maetge Jans van Jan Aerts Casteleijns ???
Cornelis
Cornelis zei op 13 april 2021 om 19:08
Den 28e Feb. 1654 gedoopt een kint van Jan Aertsz Casteleijn, genoemt Leuntje te Middelharnis
Jermaine Van der Meer zei op 14 april 2021 om 04:26
Dag Cornelis super bedankt voor al die super informatie die je me weer stuurt, ik dacht nog energie te hebben voor een uitgebreide reactie maar ook mijn ogen vallen dicht dus een uitgebreidere reactie komt later:

Hieronder nog wel de personen met de daaraan gekoppelde dopen waar je om vroeg (zoals Matje Jans Van Engelant)


1706 Anna-Maria, ged. Sommelsdijk (nh) 9.10.1706, get. Willem Jansz, Marij Heijndriks
2. Den Bommel - dopen 1712 jan. - 1727 sept.
1709 Lijsbeth, ged. Den Bommel (nh) 30.11.1709, get. Bastiaan Franse, Matje Jans van Engelant
1714 Novemb. den 4 gedoopt Bastiaantje, ouders Evert Houtman, Maartje Fransse, getuigen Adam van der Veer, Aertje Fransse

Ook vond ik nog de volgende doop:

1714
April den 29 gedoopt Merrinus, ouders Adam Merrinisse van der Veer, Aeltje Frans Aldenberg, getuigen Merrinus van der Veer, Magtel Jans de Groot


Kwam de familie de Groot ook niet voor bij de familie Van Dijck te Bergen op Zoom toevallig?

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Cornelis
Cornelis zei op 14 april 2021 om 19:37
Den Bommel;

Decemb. 1712
Den 17 dito gedoopt Frans en Leentje, ouders Leendert Pieterse van den Berg, Cornelia Franse, getuigen Adam van der Veer, Aartje Franse, Leendert Lievense, Arentje Marcus Caron

1714 April den 29 gedoopt Merrinus, ouders Adam Merrinisse van der Veer, Aeltje Frans Aldenberg, getuigen Merrinus van der Veer, Magtel Jans de Groot

1714 Novemb den 4 gedoopt Bastiaantje, ouders Evert Houtman, Maartje Fransse, getuigen Adam van der Veer, Aertje Fransse

Den 26 Septemb. 1717 gedoopt Frans, ouders Adam Merrinisse van der Veer, Aertje Frans Allenberg, getuigen Leendert Pieterse van den Berg, Cornelia Frans Allenberg

Den 31 Decemb. 1719 gedoopt Frans, van Stadt, ouders Leendert Pieterse van den Berg, Cornelia Franse Haldenberg, getuigen Aartje Franse, Adam van der Veer

1723 Den 27 dito is gedoopt Maria, ouders Adam Merrinisse van der Veer, Willemtje Jans Zeedijk, getuige Magtel Jans de Groot (2e huw Adam)
Magtel Jans de Groot is in 1711 getrouwd met Merrinus Cornelisz v/d Veer (vader Adam) Merrinus zijn 4e huwelijk!


In ieder een aanwijzing dat Leendert v/d Berg (Cornelia), Evert Houtmans (Maartje) en Adam v/d Veer (Aeltje/Aertje) met dochters van Frans Aldenborch/berg zijn getrouwd, maar in Den Bommel géén van deze huw gevonden!
Cornelis
Cornelis zei op 14 april 2021 om 19:40
Evert Houtman moet ook nog een dochter Fransina/sijntje hebben gehad;

Den Bommel;

1744 Den 1 Maart een kind gedoopt genaemt Johanna
Ouders: Dirk Antonis van Bergen, Fransijntje Evertse Houtman
Get.: Pieternel Kiwits

1746 Den 16 Jannuarij een kindt gedoopt genaemt Evert
Ouders: Dirk Antonise van Bergen, Fransina Evertse Houtman

1749 Den 30 9ber een kind gedoopt genaamt Antonij
Ouders en getuigen: de vader Dirk van Bergen, de moeder Francijntie Evertse Houtmaat
Cornelis
Cornelis zei op 14 april 2021 om 20:17
1706 Anna-Maria, ged. Sommelsdijk (nh) 9.10.1706, get. Willem Jansz, Marij Heijndriks

Willem en Marij waren volgens ook getrouwd;

Sommelsdijk;

[06-03-1712]
Dito
Kint Cornelis
Vad.: Giljam Janse
Moed.: Maetje Hendriks
Getu: Abram Groenendijk en Geertje Hokke

[10-09-1713]
Dito
Kint Leendert
Vad.: Giljam Janse
Moed.: Maetje Hendriks
Get.: Selietje Leenders

Denk ook niet dat zij verder enige verwantschap hebben met Evert Houtmans en/of Maartje Fransse!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: