skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Boekelse veldwachters

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 26 mei 2009
bijgewerkt op 15 april 2019
Vanaf het begin van de negentiende eeuw stelde de gemeente een gemeentelijk veldwachter aan om de openbare orde te handhaven. Daarnaast had de gemeente vaak nog een nachtwaker in dienst. Het waren niet bepaald goed betaalde banen. De verzoeken om verhoging van het traktement lopen dan ook als een rode draad door de geschiedenis.

'De veldwachter' tijdens de historische optocht t.g.v. Boekel 650 jaarDie slechte betaling maakte het ook moeilijk om goede krachten te krijgen (en te houden). Veelvuldig zijn dan ook de klachten over incompetentie of over allerlei nevenwerkzaamheden die ten koste gingen van de “policiedienst”. Maar aan de andere kant hield de gemeenteraad het liefst de hand op de knip.

Particuliere sponsoring bleek ook een oplossing: Louis Althuizen had naast zijn aanstelling als gemeenteveldwachter (voor ƒ 135,- per jaar) ook een aanstelling als onbezoldigd rijksveldwachter. Voor die laatste functie kreeg hij een gratificatie van ƒ 9,-, die betaald werd door een particuliere landbouwer (met toestemming van de officier van Justitie in Den Bosch).

Naast hun jaarwedde kregen de veldwachters gratis huisvesting in de veldwachterswoning, met de bijbehorende tuin en landbouwgrond (zodat men zijn eigen groente kon verbouwen en zelf een geit en/of varken houden). Soms had je dan pech als veldwachter. In 1831 treft de gemeenteraad een soort pensioenregeling voor Jan van den Burgt: in plaats van zijn traktement van ƒ 150,- krijgt hij een jaarlijkse uitkering van ƒ 50,-, én hij mag gratis in de veldwachterswoning blijven wonen. Maar dat betekende wel dat zijn opvolger Cornelis Zwiers die woning pas na het overlijden van Van der Burgt kon betrekken...

Het zat die Zwiers trouwens toch niet mee: “door drang der omstandigheden” (we weten helaas niet welke) werd hij in 1854 uit zijn ambt gezet. Hij was roen 55 jaar oud en verloor niet alleen zijn baan, maar ook zijn huis. Daarom vroeg hij de gemeente om een timmerwerkplaats op gemeentegrond. (Het verhaal vertelt helaas niet of hij die ook kreeg).

Ook Louis Althuizen kreeg problemen met de gemeenteraad. Hij woonde te ver buiten de kom en besteedde veel te veel tijd aan zijn boerenbedrijf, volgens de Commissaris van de Koningin. Die adviseerde de burgemeester dan ook dringend daarover eens een hartig woordje met Althuizen te wisselen. Die trok zich echter nergens wat van aan en breidde zijn bedrijf zelfs uit, met als resultaat dat hij in 1872 werd ontslagen.

Vijf jaar later werd de Boekelse brievenbesteller Wijnandus van der Heijden gemeenteveldwachter op een jaarwedde van ƒ 260,-. Bovendien kon hij “bij trouwe plichtsvervulling” jaarlijks een bonus van ƒ 40,- krijgen. Toen de gemeenteraad daarover begon te marchanderen (kan het niet voor ƒ 20,-?) tikte de Commissaris de burgemeester op de vingers: óf de veldwachter doet trouw zijn plicht en krijgt de volledige bonus óf hij doet het niet en krijgt niets. Een tussenweg bestaat niet. Of B en W dat maar even duidelijk wilden maken aan de raad.

Overigens werd Van der Heijden uiteindelijk in 1893 ontslagen, wegens “gebrek aan dienstijver en gemis van de noodige ondergeschiktheid”. Tegelijk met hem kreeg ook Ludovicus Althuizen ontslag als nachtwaker en onbezoldigd veldwachter: de beide heren konden elkaar niet luchten of zien, wat de kwaliteit van de ordehandhaving blijkbaar niet ten goede kwam.

Hoe stond het eigenlijk met de openbare orde in Boekel in deze tijd? Een rapportje van Althuizen uit 1892 is waarschijnlijk tekenend voor de sfeer rond de veldwachter.

Gebrek aan dienstijver viel in ieder geval niet aan Hendrikus van Dijk te verwijten: in 1911 kreeg hij van koningin Wilhelmina de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon vanwege zijn moedig optreden bij een brand op 23 mei 1910, waarbij hij met levensgevaar vijf personen uit de gloeiende puinhopen van een afgebrand huis heeft gered. Tragisch genoeg kwam hij in 1913 zelf bij een ongeval om het leven.

Tijdens de Duitse bezetting werden de gemeentelijke veldwachters opgeheven. Na de oorlog werd het Korps Rijkspolitie opgericht. De laatste veldwachter van Boekel, P.C. van de Leijgraaf, werd in 1945 de eerste Postcommandant van de Rijkspolitie in Boekel. Deze Petrus (Pietje) Cornelus van de Leijgraaf was, voordat hij gemeenteveldwachter werd te Boekel, gemeenteveldwachter in de gemeente Oss geweest. Van 15 juni 1918 tot 15 september 1919. In Oss mocht hij gebruik maken van een politiediensthond en kreeg daar een geldelijke vergoeding voor. In de Osse periode slaagde hij op 17 september 1918 te Utrecht voor het gewone politiediploma. Hij vertrok uit Oss naar Boekel met eervol ontslag. Zijn vader Adrianus v.d. Leijgraaf was vroeger rijksveldwachter laatstelijk te Loosbroek. 

Jan Evert Swiers

1810-

afkomstig uit Boekel

Jan Hendrik van der Burgt

1830-1835

 

Cornelis Zwiers

1832-1854

afkomstig uit Boekel

Josephus Francis van den Berg

1854-1856

afkomstig uit Den Bosch

Ludovicus Hubertus Althuizen

1858-1872

 

Wilhelmus Leenen

1872

afkomstig uit Bergeijk

Johannes Beckers

1873-1877

afkomstig uit Den Bosch

Wijnandus van der Heijden

1877-1893

afkomstig uit Veghel

Ludovicus Althuizen

1889-1893

afkomstig uit Bakel

Johannes Andreas Maas

1893-1903

 

Hendrikus van Dijk

1903-1913

ƒ 375,- per jaar; ook onbezoldigd rijksveldwachter

Johannes Franciscus van der Linden

1915-1919

afkomstig uit Uden; agent politie te Venlo; ƒ 600, - plus ƒ 30,- rijwieltoelage

J. Althuizen

1914-1930

afkomstig uit Boekel; hulpveldwachter (gratificatie van ƒ 50,- per jaar)

Petrus Cornelis van de Leijgraaf

1919-1946

afkomstig uit St. Oedenrode; vanaf 1945 Postcommandant van de Rijkspolitie

P.J. Witteman

1931-??

Rijksveldwachter

 

Reacties (40)

Bart van de Ven. zei op 30 mei 2008 om 12:10
Veldwachter J.Maas.
Volgens een krantenbericht in de Zuidwillemsvaart van 22 augustus 1903 vertrok veldwachter Maas naar Mill. Daar is hij op 29 januari 1907 op gruwelijke wijze om het leven gebracht.Aldus lezen we het Nieuws v.d.Week van 9 februari 1907. Voor de weduwe en haar kinderen werd in den lande gecollecteerd wat een totaal bedrag opleverde van f. 3340,79. Koningin Wilhelmina gaf f. 50.- en eenzelfde bedrag gaf ook Koningin Moeder Emma. Van Prins Hendrik kreeg men f. 25.-In zijn vorige standplaats Boekel werd ook gecollecteerd wat f. 70,95 opbracht. Aldus het bericht in het Nieuws van de Week van 9 februari 1907.
Christian van der Ven, namens BHIC bhic zei op 30 mei 2008 om 16:05
Bart, dat stukje veldwachtersgeschiedenis mag inderdaad niet ontbreken op onze site. Goed dat je het hebt aangevuld!
Theo Vosmeer, Deurne zei op 11 november 2009 om 20:10
Wie weet er meer achtergronden over veldwachter Johannes Beckers, volgens uw site veldwachter in Boekel van 1873-1877 en afkomstig uit Den Bosch (getrouwd met Wilhelmina Lammers). Johannes was de vader van mijn oma (Hendrika Johanna Maria Beckers geboren 11-11-1876 te boekel en overleden 30-12-1919 Macharen. Hendrika is gehuwd geweest met mijn opa Joseph Vosmeer. Wil graag meer te weten komen over hun leven!
Martien J.P. van  Heesch
Martien J.P. van Heesch zei op 6 januari 2015 om 22:50
Ik zoek alle veldwachters althuizen in brabant
ze zijn de nakomelingen van althaus uit Asten
G.G.Wattenberg zei op 14 april 2019 om 20:10
Hallo Rien
Petrus (Pietje) Cornelus van de Leijgraaf * St. Oedenrode 13-12-1895 is, voordat hij gemeenteveldwachter werd te Boekel, gemeenteveldwachter in de gemeente Oss geweest. Periode 15-06-1918--15-09-1919. In Oss mocht hij gebruik maken van een politiediensthond en kreeg daar een geldelijke vergoeding voor. In de Osse periode slaagde hij op 17-09-1918 te Utrecht voor
het gewone politiediploma. Hij vertrok uit Oss naar Boekel met eervol ontslag.
Zijn vader Adrianus v.d. Leijgraaf was vroeger rijksveldwachter laatstelijk te Loosbroek.
Bert Wattenberg voormalig politieman te Oss.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 april 2019 om 15:57
Hallo Bert, bedankt voor je waardevolle aanvulling! Volgens mij weten nog vele lezers hier dat je voormalig politieman in Oss bent geweest ;) En dus een heel goede bron voor de achtergrond van Pietje van de Leijgraaf! Maar dat moet toch allemaal ver voor je tijd zijn geweest. Ben je hem tegengekomen in de archieven?

Ik zet je informatie over deze veldwachter in het verhaal van Rien. Nogmaals dank daarvoor.
Bert Wattenberg zei op 15 april 2019 om 20:06
Hallo Rien.
In 1959 kwam ik in dienst bij de gemeentepolitie Oss. Tijdens de reorganisatie in 1993 toen het regiopolitie werd was het mogelijk om uit te treden. Was vrijwillig. Heb ik gedaan. In 1988 heb ik een boekje op eigen kosten uitgegeven getiteld "De dienders van Oss 1699-1924". Kwam toen Van de Leijgraaf in het archief van Oss tegen.
Heb verder in Oss ook nog vier boeken uitgegeven inhoud: foto's, namen en verhalen. Betreft de Osse gemeenschap.
Bert Wattenberg (geboren in Winssen in het rijk van Nijmegen). Daar zegt men nog altijd Bart.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 17 april 2019 om 20:06
Zeer waardevolle verbindingslijn van Oss naar Boekel. maakt de historische verhaallijn nog completer.
hans josephs zei op 19 juli 2019 om 18:45
ik ben op zoek naar de bewapening. hebben ze `n pistool model M1836 of M 1838
in percussie??? of `t oude Marechaussee model??
Ruud van Nooijen
Ruud van Nooijen zei op 6 oktober 2019 om 23:20
Ik zou graag ik contact komen met Bert Wattenberg. Hij schreef het boekje De Dienders van Oss, waar ook mijn grootvader Adrianus van Haren voorkomt. Voor zijn boek bezocht hij mijn moeder nog voor informatie.
Mijn contactgegevens zijn verkrijgbaar via een mailtje naar info@bhic.nl ovv contact Ruud van Nooijen.
Hans Josephs zei op 7 oktober 2019 om 08:18
HOI !!! zijn er foto`s bekend waarop afgebeeld in uniform MET WAPENS korps veldwacht
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 9 oktober 2019 om 12:15
Hallo Hans, ik durf het zo niet te zeggen maar mogelijk weet het Nederlands Politiemuseum meer:

https://www.pitveiligheid.nl/
Nancy Adamse zei op 13 augustus 2020 om 00:44
hallo

Weet iemand waar en wanner Petrus Cornelis van de Leijgraaf is overleden?
Hij was getrouwd met Dorothea Geertruda De Been (1912 blerick)
ik zoek de stamboom de been uit vandaaar
Nancy Adamse zei op 13 augustus 2020 om 12:59
dank u wel
Angeline Krijnse zei op 26 oktober 2023 om 13:51
Mijn naam is Angeline Krijnse Locker en mijn overgrootvader Hendricus va Dijk is veldwachter geweest in Boekel. Hij kwam op 4 augustus 1908 naar Boekel. Ik lees in Boekelse lees ik het volgende ;Gebrek aan dienstijver viel in ieder geval niet aan Hendrikus van Dijk te verwijten: in 1911 kreeg hij van koningin Wilhelmina de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon vanwege zijn moedig optreden bij een brand op 23 mei 1910, waarbij hij met levensgevaar vijf personen uit de gloeiende puinhopen van een afgebrand huis heeft gered. Tragisch genoeg kwam hij in 1913 zelf bij een ongeval om het leven.

Ik vraag mij af of er iemand is die mij meer informatie kan geven omtrent deze Hendriks van Dijk. Hij is geboren 7 oktober 1875 te Nistelrode Hij is jaren rijksveldwachter/ onbezoldigd veldwachter/ onbezoldigd rijksveldwachter. veldwachter geweest o.a Rucphem, Zundert en Roosendaal.

Hij was gehuwd met Grada Verstegen maar zij is op 7 februari 1907 alleen met de vier kinderen uit hun huwelijk naar Schiedam vertrokken.

Ik hop dat iemand mij verder kan helpen
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 27 oktober 2023 om 13:33
Dag Angeline, bedankt voor je berichtje. Kun je aangeven naar welke informatie je specifiek op zoek bent? Dat helpt wellicht bij het reageren op je vraag. En o ja, vermoedelijk wordt op deze plek je vraag beter gevonden:

https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/nieuw-onderwerp-starten

Veel succes ermee!
Angeline Krijnse Locker zei op 27 oktober 2023 om 14:17
Bedankt voor de je reactie.
Ik ben op zoek naar meer gegevens betreft mijn overgrootvader Hendrikus ( Hendricus) van Dijk geboren 7 oktober 1875 te Nistelrode. Hij huwde Grada Verstegen geboren 11 juni 1870 te Mill en St. Hubert. Ze trouwden 15 april 1901 te Mill en Sint Hubert. Mijn overgroot vader was van 1901 tot 1905 gemeente veldwachter/ onbezoldigd rijksveldwachter. Het laatste wat bekend is van hem is, dat hij alleen vertrok op 1-8-1907 naar Rijsbergen Ze zijn uit elkaar gegaan want mijn overgrootmoeder vertrok met de 4 kinderen op 7-2-1908 naar Schiedam. Mijn overgrootvader Hendrikus is op 6 juli 1895 opgenomen in een gestichtHij heeft ooo nog in de strafgevangnis te Breda gezeten. Wat er van mijn overgrootvader verder is gekomen/geworden, is niet bekend bij ons. Graag zou ik betreft hem meer te weet komen. Is hij ooit hertrouwd? Zijn er kinderen nog uit een evt huwelijk voorgekomen en wanneer si hij overleden. Ik wil graag meer te weet komen omgtrent mijn overgrootvader Hendriukus van Dijk
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 27 oktober 2023 om 14:51
Een krantenbericht in de " Zuid Willemsvaart " van 22 augustus 1903, wat overigens Bart v.d. Ven in de eerste reactie onder dit verhaal in 2008 al gedeeltelijk aanhaalde , luid compleet als volgt : " Onze veldwachter j. Maas heeft onze gemeente [ Boekel ] verlaten om zich in Mill te vestigen . Na lang dralen is eindelijk een ander benoemd en wel de heer van Dijk uit Erp , die zich binnenkort hier zal vestigen.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 27 oktober 2023 om 15:17
Een ander krantenbericht uit de "Zuid Willemsvaart " van zaterdag 9 april 1910 vernoemd een Hendrik[c]us van Dijk die de 7de prijs behaalt in een schietwedstrijd bij Café " Berg en Dal " . De letterlijke tekst : " Zondag en Maandag hield de Weerbaarheid " Je Maintiendrai " bij Café Berg en Dal , een huishoudelijk concours onder haar leden. De uitslag was als volgt : 1* prijs : J. van Asseldonk , 2* prijs : Joan Althuizen , 3* prijs : M. Tielemans , 4* prijs : Frans Meulenmeesters , 5* prijs : J. v. d. Valk , 6* prijs : Adriaan v. d. Valk , 7* prijs : Hendricus Van Dijk , 8* prijs : Martien Dapperen. Overigens de schuttersput [ een wand van steen tegen een zandheuvel { Berg } is er nog steeds en is recent voorzien van een info-bord door toedoen van Heemkundekring " Sint Achten op Boeckel ".
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 27 oktober 2023 om 15:39
@Angeline P.S. datums (b)lijken tegenstrijdig te zijn met die van in jouw aangedragen info. Wellicht zoek je een andere Hendricus van Dijk. Succes .
Norah zei op 27 oktober 2023 om 17:11
Dag Angeline,

Toen de scheiding op 06-02-1922 in Mill en Sint Hubert werd uitgesproken, was de woon- en verblijfplaats van Hen. van Dijk niet bekend. Wanneer hij helemaal niet meer te vinden is, denk je toch gauw aan België in die jaren.....
Het is wel verwarrend, twee veldwachters met dezelfde naam in dezelfde periode in Boekel.
Mvg.
Norah zei op 27 oktober 2023 om 17:23
Wat staat er geschreven bij het huwelijk van zoon Leonard van Dijk in Schiedam wat zijn vader betreft?
Angeline Krijnse Locker zei op 27 oktober 2023 om 17:43
daar staat gewoon zijn vader benoemd, want mijn opa Leonard Jasper Christiaan is geboren 24 april 1904 en toen was zijn vader nog in het gezien .Mijn overgrootmoeder is op 7-2-1907 naar Schiedam verhuisd alleen met de 4 kinderen

Beste Gerard ik weet wel wie ik zoek; hij is n.l mijn overgrootvader geboren 7 oktober 1875 te Nistelrode ik wete exact wie i kzoek
Norah zei op 27 oktober 2023 om 20:08
Ik bedoel hiermee te zeggen wat staat er in de akte(als je die in je bezit hebt) van het huwelijk van L. J. Chr. van Dijk met A. Meijer, Schiedam 04-09-1929..
Is zijn vader nog in leven/ overleden/ of nog steeds spoorloos? Ik heb het niet over 1904.

Ik zag trouwens in het bevolkingsregister Zundert dat H. van Dijk zich later(geen datum) vanuit Rijsbergen in Schiedam gevestigd heeft.
www.westbrabantsarchief.nl
Angeline Krijnse Locker zei op 28 oktober 2023 om 10:02
in de akte van het huwelijk van mijn opa en oma L.JC van Dijk en A.Meijer staat Hendrikus vermeldt als vader van mijn opa LJC van Dijk. Maar dat heeft niets te maken of hij nog in leven is...een vader wordt ten alle tijde vermeldt, ookal is hij overleden of niet meer in beeld. Hendrikus blijft de vader dus van mijn opa.
En als je goed gelezen hebt, dan had je kunnen leven dat ik op zoek ben naar gegegvens van mijn overgrootvader Hendr. H van Dijk ook wel Hendricus geboren 7 oktober 1875 te Nistelrode. Hendricus is niet vanuit Rijsbergen naar Schiedam vertrokken. Zijn vrouw mijn overgrootmoeder Grada Verstegen is met haar 4 kinderen. Toen Hendrikus naar Rijsbergen ging. hij ging alleen werd hij iongeschreven op 23 augustus 1907 in Rijsbergen in het z.g dienstboderegister. Hij was waarschijnlijk toen inwonend. Zijn vrouw Grada bleef in Rucphen wonen met de 4 kinderen. Ze verhuisde na het vertrek van haar man Hendrikus op 7 februari 1908 met haar 4 kinderen naar Schiedam. Hendrikus is nooit naar Schiedam gekomen. Grada is ook nooit meer getrouwd en heeft haar 4 kinderen alleen opgevoed. NU IS HET DAT IK MEER GEGEVENS WIL BETREFT MIJN OVERGROOTVADER HENDRIKUS VAN DIJK geboren 7-10-1875 te Nitslerode. Hnedrikus was gemeenteveldwachter/ ombezoldigd rijksveldwachter van 1901-1905. Ik wil dus wetenm wat is van hem geworden nadat zijn vrouw en gezin vetrokken zijn naar Schiedam
Norah zei op 28 oktober 2023 om 13:03
Beste Angeline,

Over goed lezen gesproken........

Wij weten op dit forum nog steeds niet of je overgrootvader nog in leven werd vermeld in 1929 of niet! Daar gaat het uiteindelijk om, want zo kun je een bepaalde tijdspanne doorstrepen en verder met hem gaan.
En zoals je al eerder doorgaf, er waren in totaal vier kinderen. Als zij ook getrouwd geweest zijn, dan moet er in hun huwelijksakten tevens genoteerd staan of je overgrootvader nog in leven was op dat moment of niet.
Norah zei op 28 oktober 2023 om 17:27
Tot slot >>

Hen. van Dijk staat in het bevolkingsregister Rijsbergen/Zundert genoteerd dat hij op- 04-02-1908 naar Boekel is vertrokken. (hier zit dan de vergissing van de andere veldwachter H. van Dijk).

Maar in de marge van ditzelfde blad staat ook genoteerd dat hij --volgens ontvangen bericht zich gevestigd heeft te Schiedam--. www.westbrabantsarchief.nl

Dit is n.m.i de laatste informatie over deze man. Verder kom ik hem nergens meer tegen, of je moet hem nog teruggevonden hebben in het Archief Schiedam.
Hij is met de noorderzon vertrokken???, en in bestaande genealogieën online kom je hem ook al niet meer tegen.
Angeline Krijnse zei op 29 oktober 2023 om 08:58
Mijn overgrootvader is nooit naar Schiedam gekomen om daar te gaan wonen.
Mijn overgrootvader was een schuinsmarcheerder... wellicht andere naam aangenomen en verder geleefd - hij is nergens meer te traceren. Hij heeft zijn gezin in de steek gelaten toen ze nog gezamenlijk in Rucphen woonde- is hij vertrokken alleen naar Rijsbergen/Zundert- heeft nooit meer iets laten horen naar zijn vrouw en ook niet naar zijn kinderen. Ik ga geen moeite meer vedrer ondernemen. Hij is spoorloos.
Norah zei op 29 oktober 2023 om 12:12
Okay. Hoe kwam je overgrootmoeder juist in Schiedam terecht? Ook nog met zo heel jonge kinderen? Het is wel erg verdrietig geweest.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 29 oktober 2023 om 14:57
In bovenstaand verhaal staat "...in 1911 kreeg hij [= Hendricus van Dijk ] van koningin Wilhelmina de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon ... ] . Uit een krantenstuk , wederom in De Zuid-Willemsvaart , blijkt dat dit in december 1910 al was toegekend. Zie letterlijk tekst van het artikel van Woensdag 21 december 1910 : " Bij Kon. Besluit is als blijk van goedkeuring en tevredenheid de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan den heer H. van Dijk , gemeente-veldwachter te Boekel , wegens het door hem met levensgevaar verrichtte redding van een vijftal personen uit de gloeiende puinhopen van een afgebrand huis op 23 mei 1910 ". ....... Volgens de 1 maand later verschijnende Udensche Courant van 21 januari 1911 , was deze noodlottige brand bij molenaar Th. van de Zanden
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 29 oktober 2023 om 15:33
Een wat eerder hier door mij aangehaald krantenbericht in de " Zuid Willemsvaart " van 22 augustus 1903, vermeldde o.a. : " Na lang dralen is eindelijk een ander benoemd en wel de heer van Dijk uit Erp , die zich binnenkort hier zal vestigen'. ... Augustus 1903 dus. Echter nog geen 9 jaar later kreeg de gemeente-veldwachter in mei 1912 een bronzen medaille voor zijn 10 jarigen trouwe dienst. Wellicht had hij dus ruim 1 jaar voor zijn benoeming al onder zijn voorganger deze dienst vervuld. Dit laatste blijkt uit een krantenbericht van zaterdag 25 mei 1912 in de Udensche Courant welke luidt als volgt : " Onze ijvervolle gemeente-veldwachter H. van Dijk , ontving donderdag [23 mei] de bronzen medaille voor tienjarigen trouwe dienst bij nacht en ontij , bij goed en slecht weer is hij wekenlang aan het ziekbed gekluisterd geweest en thans gelukkig herstellende , tot verblijdende troost voor zijn vrouw en zijn talrijke kinderen.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 29 oktober 2023 om 16:09
Even terzijde ; Wat de noodlottige brand betreft lezen we in het BHIC-verhaal https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/een-blijde-en-droevige-gebeurtenis , dat die brand niet op 23 maar op 24 mei 1910 plaats vond bij Theodorus van de Zanden [molenaar dus volgens eerder genoemde in Udensche Courant] op Molenwijk C34
Norah zei op 29 oktober 2023 om 17:04
Om niet opnieuw complicaties te krijgen. Deze Hendrik van Dijk was een heel ander iemand dan de overgrootvader van Angeline.
Laatste geboren Nistelrode * 1875.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 31 oktober 2023 om 14:58
En dan nog iets !! in bovenstaand verhaal lezen we : " Gebrek aan dienstijver viel in ieder geval niet aan Hendrikus van Dijk te verwijten: in 1911 kreeg hij van koningin Wilhelmina de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon vanwege zijn moedig optreden bij een brand op 23 mei 1910, waarbij hij met levensgevaar vijf personen uit de gloeiende puinhopen van een afgebrand huis heeft gered. TRAGISCH GENOEG KWAM HIJ IN 1913 ZELF BIJ EEN ONGEVAL OM HET LEVEN." Wellicht is dit aan andere bronnen gerefereerd maar ik kan dit tragisch ongeval niet terugvinden in een krantartikel . Mocht dit ongeval al dan niet duidelijk te herleiden zijn, dan nog vind ik het volgende krantenbericht wel opvallend omdat daar in eens het jaar erop een RIJKSveldwachter H. van Dijk genoemd wordt , samen met de nieuwe veldwachter in Boekel ; J. Althuizen . Het artikel in de Udense Courant : Boekel , 11 November 1914 ; " De veldwachter J. Althuizen , vrijdagnacht op survelantie zijnde , werd gewaarschuwd dat zekere P. van de S... uit Uden , welke lijdende is aan waanzin , zich had neergelegd gelijk Job ( uit de Bijbel ) op den mesthoop nabij den landbouwer Th. Bevers op de BovensteHuis alhier en zich vandaar niet wilde verwijderen. Vernoemde veldwachter echter bracht den ongelukkigen man met behulp van den Rijksveldwachter H. van Dijk naar zijn woonplaats te Uden. "
Norah zei op 31 oktober 2023 om 20:22
Hendrikus van Dijk(veldwachter) overleed in Boekel 13-11-1914. Er klopt hier iets niet...
Angeline Krijnse Locker zei op 1 november 2023 om 09:15
Hallo Norah
Ik weet dat mijn overgrootvader Hendrikus (Hendricus) op 4 augustus 1908 is verhuist alleen naar Boekel. Het zou dus heel goed kunnen zijn, dat wat jij schrijft Hendrikus van Dijk (veldwachter) overleed in Boekel 13 november 1914.

Mijn vraag waar of je dit hebt gelezen en of er bij stond hoe oud hij was. Grraag hoor ik van je. Groetjes Angeline
Norah zei op 1 november 2023 om 11:32
Dag Angeline,

Nee, dit is een heel ander iemand!
De Hendricus waar Gerard het over heeft, was 37 jaar oud bij overlijden, getrouwd met J.M. van Neerven, en geboren in Sint-MIchielsgestel 11-10-1877.
Hier komt de verwarring door. Waar ik dit alles vind is, via het BHIC > forum > personen zoeken.
En www.wiewaswie.nl

Maar goed, ik wil het even voor je overgrootvader opnemen. Het kan best zijn dat wat er in de familie is verteld waar is geweest. Alleen, klopt dit wel? Op dit forum zie je dit wel meer. De gegevens die ik al eerder aan je heb gegeven, was dat hij toch stond ingeschreven in Schiedam.
Zelf denk ik dat Boekel nooit is doorgegaan, en dat hij mogelijk is verongelukt. Schiedam stond niet alleen bekend om haar water, maar ook om iets anders......:)
En ik vraag me ook af hoe kom je aan de informatie? Heb jezelf de stamboom gemaakt, of is het via een al bestaande stamboom?
Mvg.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen