i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Vught
Tags:

De Christelijke Ambonezenschool

vertelde op 5 januari 2012 om 14:57 uur

Na de komst van de Molukse gemeenschap naar het Woonoord Lunetten moest er ook aandacht besteed worden aan het onderwijs aan de nieuwkomers. Onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (MINUOR) kwam er in het woonoord een lagere school (met J. Berg als hoofd) en een ULO (met W. Alberts als schoolleider).

In juli 1951 kwam het onderwijs onder jurisdictie van OK&W en in december werd het beheer van de kampschool overgedragen aan de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te ’s-Hertogenbosch, omdat het merendeel van de Molukkers nu eenmaal protestants was.

De lagere school en de ULO telden op dat moment resp. 350 en 40 leerlingen en 14 leerkrachten. Vanaf 1 januari 1952 tot 1 september 1956 gaf de heer J.P. Sinke leiding aan het onderwijs aan Molukse leerlingen. Na bijna vijf jaar werd hij op verzoek van het schoolbestuur hoofd van de protestantse U.L.O. in Den Bosch. Sinke stelde daarbij als voorwaarde dat de Ambonese ULO-leerlingen (32) met de twee leraren mee mochten. De kampschool was dus maar een kort leven beschoren.

Nog korter bestond de Huishoudschool op Lunetten (Sekolah Roemah Tangan), de opvolgster van de omscholingsschool voor meisjes. Ze telde drie klassen en was bedoeld voor grotere meisjes die de Nederlandse taal onvoldoende beheersten om naar een Nederlandse huishoudschool te gaan. Directrice was mevr. R. Uitenbogaard. Toen de school in 1955 werd opgeheven had zij één keer vier eindexamenkandidaten afgeleverd.

Het nieuwe hoofd van de lagere school op het woonoord werd Ds. G. Heeringa. Tijdens de periode Heeringa bereikte de school in 1960 zijn grootste omvang van meer dan 500 leerlingen. Spoedig hierna begon de grote uittocht naar de buitenscholen.

In november 1972 stelden B&W van Vught voor om de Christelijke Ambonezenschool voort te zetten aan het Mariaplein in Vught, omdat daar in september 1973 een schoolgebouw beschikbaar zou komen. De kampraad gaf weliswaar de voorkeur aan nieuwbouw in het kamp, maar wilde wel meewerken aan overplaatsing naar het Mariaplein als in een nog te realiseren Molukse woonwijk in Vught een nieuwe school zou worden gebouwd. Uiteindelijk gingen 27 van de 32 ouders overstag en er werden voorbereidingen getroffen om de school aan het Mariaplein op te knappen.

Begin januari 1974 startte ook aan het Mariaplein de Molukse kleuterschool o.l.v. juffrouw E. Nahumury. De Christelijke Ambonezenschool had eindelijk een echt schoolgebouw. Aan het begin van het schooljaar 1992-1993 werd een nieuw schoolgebouw aan de Spechtrand in Vijverhof betrokken, bestaande uit twee aaneengeschakelde woonhuizen die tot schoolwoningen waren verbouwd.

Per 1 augustus 1995 fuseerden de twee protestantse scholen in Vught (de Christelijke Ambonezenschool en de Guido de Brèsschool) tot De Globe. Met de opheffing van de Ambonese afdeling van De Globe op locatie Spechtrand 4 aan het eind van het schooljaar 1997-1998 kwam er ten slotte een einde aan het specifiek op Molukkers gerichte onderwijs in Vught.

Lees of download hier het volledige verhaal van Ad van Rijsewijk (1,4 MB)

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 19 december 2009 om 09:15 uur

Zuid-Oost Molukkers in Nistelrode

vertelde op 6 juni 2011 om 09:28 uur

Lint

vertelde op 14 november 2014 om 11:21 uur

Javanen in de polder