skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Een burgervader te Sint-Oedenrode 1915-1946

Jonkheer Hubert Louis Joseph Marie van Rijckevorsel van Kessel was burgemeester van St.-Oedenrode, watergraaf van het Waterschap ‘Het stroomgebied van de Dommel’ en president der Sint Vincentiusvereniging.

Huwelijk Burgemeester H. van Rijckevorsel en Antonette Andregg.
Huwelijk Burgemeester H. van Rijckevorsel en Antonette Andregg.

Bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als burgemeester van Sint-Oedenrode op 25 januari 1940 spraken de locoburgemeester J. Aarts, tweede wethouder de heer H. J. van de Kamp  en de gemeentesecretaris de heer H. Verhoeven, in een openbare vergadering namens de Raad een dankwoord tot de burgemeester.

J. Aarts zei o.a.: "wij hebben U steeds gezien als onzen burgervader, die deze gemeente steeds waardig presenteerde. Dat het een dag is van grote dankbaarheid en onze dank gaat mede uit naar H. M. Koningin, die U heeft benoemd en gehandhaafd."

De heer H. van de Hagen zei onder meer: "bij ieder jubileum behoort een herdenking van hetgeen de jubilaris in het afgelopen tijdperk dat gevierd wordt, heeft gepresteerd. Ik wil van de vele grote werken door U verricht of met volle medewerking tot stand kwamen, er enkele naar voren brengen. Toen U hier in Rooi Uw ambt aanvaardde, bestond onze gemeente uit circa 5000 zielen en thans uit circa 8000 zielen, waaraan U persoonlijk werkelijk ook een flink aandeel in heeft gehad. (12 kinderen).

Zittend van links naar rechts: R. Marinus, Habraken, Willem Paulussen, dokter Dekkers, Jan Aarts, 25 jarig bruidspaar Rijckevorsel van Kessel-Andergg, secretaris Verhoeven, Harrie van de Kamp, Jan van de Laar, Christ Capal.
Zittend van links naar rechts: R. Marinus, Habraken, Willem Paulussen, dokter Dekkers, Jan Aarts, het 25-jarig bruidspaar Rijckevorsel van Kessel-Anderegg, secretaris Verhoeven, Harrie van de Kamp, Jan van de Laar, Christ Capal.

Onder de grote werken zijn vooral te vermelden de grote ontginning van heide en woeste gronden, de bosaanleg, de aanplant van grote complexen canadabossen, een prachtig bezit voor de toekomst. Onze gemeente was ook een van de eerste, die door Uw volle medewerking in het bezit was van elektrisch licht, terwijl ook het prachtige zwembad aller waardering verdient. Dit is slechts een greep uit het vele dat door U als burgemeester tot stand is gebracht."

Viering met gezin 25 jaar burgermeester.
Viering met gezin 25 jaar burgermeester.

Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer H. Verhoeven: "allereerst wil ik er U dan op wijzen dat gedurende Uw 25-jarige ambtsperiode de samenwerking tussen U en het gemeentepersoneel in het algemeen de meest vriendschappelijk was. Op de tweede plaats maak ik van deze gelegenheid gebruik, te wijzen op de zware tol die tegenwoordig aan het ambt van burgemeester verbonden is en de moeilijkheden die daarmede samen gaan, en dit dan ook meer dan een volle dagtaak van het burgemeesterschap eisen."

Getroffen door deze hulde dankte de jubilaris op de allereerst plaats God, die hem 25 jaar gespaard had om als hoofd der mooie en de hem zo zeer geliefde gemeente Sint-Oedenrode te kunnen fungeren. Zich tot de Raad richtend zei de jubilaris: "mocht ik ooit een scherp woord gebruikt hebben aan Uw adres in de afgelopen vijf en twintig jaren, dan vraag ik U daarvoor verontschuldiging, want dan is het gebeurd in den groten ijver voor mijn dierbaar Rooi."

In verband met de tijdsomstandigheden werd het jubileum eenvoudig gevierd. Op 25 januari 1915 heeft hij zijn benoeming tot burgemeester aanvaard. Op 17 juni 1943 krijgt hij het bericht ontslagen te zijn. Na de oorlog wordt hij op 25 april 1946 door Koningin Wilhelmina opnieuw officieel benoemd tot burgemeester. Helaas overlijd hij op 22 september 1946, met achterlating van zijn echtgenote en twaalf kinderen.

Foto’s: Collectie Jo van der Kaaij.
Bron: BHIC, Archief Gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1934-1969.

Reacties (2)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 18 december 2015 om 08:32
Honderd jaar geleden 12 maart 1915. installatie van den Hoog Welgeboren Heer: Jonkheer H. L. J. M. van Rijckevorsel van Kessel als Burgemeester.
Even voor het verwachte tijdstip verschijnt de nieuw benoemde Burgemeester aan het Raadhuis en wordt ontvangen door Wethouder P. Kemps, Raadsleden en familie. Gekleed in het uniform van soldaat van het 11e Regiment Infanterie.
Bij dit verslag van de Installatie o.a. een verzoek gedaan door de Raad aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog te ’s-Gravenhage.
Zij schrijven: dat bij Koninklijk Besluit 2 januari 1915 als Burgemeester dezer Gemeente is benoemd Jonkheer H. L. J. M. van Rijckevorsel van Kessel. Dat de benoemde op den 25e januari in de openbare vergadering alhier als zodanig is geïnstalleerd.
Dat echter de Raad met teleurstelling vernomen heeft, dat de pas benoemde Burgemeester door Militaire plichten weerhouden wordt om zijn ambt te aanvaarden en in deze gemeente zijn verblijf te vestigen.
Dat namelijk Jonkheer H. L. J. M. van Rijckevorsel van Kessel als militair is ingedeeld bij het 11e Regiment Infanterie, 3e Battalion, 1e Compagnie, 11e Brigade, 2e Divisie in garnizoen te Ede.
Dat de Raad voornoemd, echter de vrijheid neemt onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen de belangen der gemeente vorderen, dat een Burgemeester tot het vervullen van zijn ambt, in de gemeente werkzaam is.
Dat de gemeente Sint-Oedenrode behoort tot de meest uitgestrekte gemeente in deze provincie ruim 6560 hectaren groot is en een zielental van 5130 inwoners telt.
Dat die gemeente tevens het uitgestrekt grondbezit heeft van 939 hectaren, welke gronden, grotendeels in cultuur gebracht zijnde, veel zorgen vereisen en de daarop aanwezige beplantingen, waaruit de geldelijke inkomsten der gemeente voortvloeien, in het voorjaar bijzonder moeten voorzien worden. Dat bovendien aan deze zorgen verbonden zijn een niet gering getal openbare wegen, waterleidingen en werken.
De Raad bepleit vrijstelling van militiediensten, of zo zulks met de belangen van het Leger in strijd moet zijn, tenminste een voorwaardelijke verlof voor een geruime tijd, wel te willen verlenen.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 23 juli 2017 om 09:15
18 oktober 1919 Toegang 7634 inventaris 32 blad 135v
De Voorzitter Jonkheer H. Rijckevorsel van Kessel deelt mede dat ten gevolge van zijn voorgenomen huwelijk en het kopen van en huis op het Marktveld circa 1 mei aanstaande, hij het gemeentehuis zal verlaten. Nu heeft hij nog wel huur aan het Gemeentehuis en is hij ook wel genegen in verband met de beperkte ruimte ter secretarie wil hij voorstellen, het gehele gemeentehuis voor gemeentelijke doeleinden in te richten en het woonhuis niet meer te verhuren.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.