skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Eens stond daar Lochtenburg bij de Tolheuvel

In de verpondingen van 1650 wordt het huis als volgt omschreven: “Joncker Wouter de Jeger is toebehorende ende gebruijkende een omwaterd edelmans huijsinge, neerhuisinge ende schuer, hoff heesterbosch, een buijnder groese bij den huijse, twee schaer koeijeweijde in de Neul, vier voeijer hoijgewasch in twee besondere beempden bij den Tolheuvel gelegen.”

Fragment uit het verpondingsboek

Adellijke families zoals de familie De Jeger waren eigenaar van Lochtenburg. Door het huwelijk van Maria Beatrix de Jeger kwam het in de familie van Theodoor Adolf van Bönninghausen, Heer van Walbeck en Twiststede.  Via Maria Anna Sternefels, in leven weduwe van Carel Francois van Boninghausen, kwam het rond 1800 in handen van Francois Charles Baron van Sternefels. Een rapport werd toen opgesteld over de deplorabele toestand van het kasteel.

De volgende eigenaar van het vervallen kasteel werd Gerard de Jong in 1804. Hij laat het tot de grond toe afbreken, alleen de boerenwoning, koetshuis en paardenstallen bleven staan. Deze woningen werden tot in het midden van de twintigste eeuw verhuurd door de volgende eigenaars o.a. Gerard de Jong, notaris Daniel Josselin de Jong en de families Wijnen en Laack, tabaksfabrikanten.

Een drama voltrok zich op 6 juli 1826: Francis van Wijk, kleermaker, en Johannes van Gerwen, metselaar, verklaarden dat zij vroeg in de morgen waren gaan vissen in de Dommel in de omgeving van Lochtenburg. Daar vonden ze de verdronken Gerardus van de Rijt, 52 jaar, die bij zijn broer Albert en zwager Jan van de Mosselaar op Lochtenburg woonde.

Albert verklaarde aan de burgemeester Jan van Hombergh dat bij Gerardus al geruime tijd zijn verstandelijk vermogens minder waren geworden en dat hij daarom in de gaten werd gehouden. De dag ervoor was hij toch stilletjes weggeslopen en men heeft hem vruchteloos proberen op te sporen. En nu bleek hij helaas verdronken.

Rond 1900 waren de familie Dortmans, Roosmalen Schellekens en later Voets huurders van Lochtenburg

Net voor 1940 vond  Janus van den Brand, die vroeger in de restanten van het koetshuis woonde, een doopvont. Er zijn al diverse suggesties gedaan hoe die daar in de grond is terecht gekomen, maar tot nu toe heeft niemand het juiste antwoord, helaas. De doopvont werd door mevrouw Van der Hagen-van Laack geschonken aan de Heilige Ritakerk in de Boskant. Na de sluiting van deze kerk is hij overgebracht naar de Sint-Martinuskerk in het centrum.

Links de oude boerenwoning op de voorgrond links onbekend, rechts Drieka van Aarle 1918- 2017.

August van Breugel verklaarde in 1943 dat hij op 9 augustus ‘s morgens in de omgeving van Lochtenburg een gekraak hoorde dat hem als een instorting toescheen. Bij onderzoek bleek dat een gedeelte van de boerderij Lochtenburg, die reeds jaren bouwvallig was, was ingestort. Eigenares mevrouw Van Laack, weduwe van Hendrik van der Hagen, geeft opdracht tot een woningonderzoek en voorkomt voorlopige sloping van het gebouw. Uiteindelijk werd de boerderij tussen 1955-1959 gesloopt. Tegenwoordig is er op die plek een groot parkeerterrein.

Foto’s:
W. Hermans en Drika van Aarle.

Bronnen:
Aug. van Breugel, in Heemschild (1982) afl. 2, p. 44-45.
Thijs Dorenbosch in Heemschild (1983) afl. 3, p. 53-58 en M.P. J. van den Brand aldaar, p. 59-62.
Adriaan Brock (1775 – 1834), Beschrijving der Vrijheid Sint-Oedenrode, deel II p. 36.
BHIC, Schepenbanken Sint-Oedenrode, toegang 7636.
BHIC, Dorpsbestuur Sint-Oedenrode, toegang 7633.
BHIC, Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, toegang 7635.


Aanvulling:  Piet van Schijndel zond ons een afbeelding van een schilderij van C.v.d.Kaaij van slot Lochtenburg

Reacties (6)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 25 februari 2019 om 20:56
Wat een aangrijpend verhaal, Willie, vol historie en tragiek. Prachtige foto ook, met die twee dames!
Willie Damen van de Mosselaer zei op 14 januari 2020 om 15:55
Op 4 oktober 1660 werd in de kelderkamer van Slot Lochtenburg een inventaris opgemaakt door de Wel Edele Heer Jonker Walraven van Erp. Lochtenburg behoorde toe aan de Wel Edele Heer Jonker Wouter de Jeger zaliger en wijlen mevrouw Catharina van der Linden. In de inventarisatie komen o.a. voor: gouden ringen, parelen, gouden kruisje met zes diamanten met een parel daaraan hangende, zilveren voorwerpen met daarop het wapen van van der Linden etc. etc. Door de heer Walraven van Erp is alles meegenomen naar Veghel.
Toen het kasteel nog niet was gesloopt stond er al voor 1660 tot 1803, in de nabijheid een groot eikenbos. Op de plek is men van plan duizendjarig woud te realiseren.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 januari 2020 om 08:40
Bedankt voor deze mooie aanvulling, Willie. Het maakt nieuwsgierig wat Walraven van Erp met deze voorwerpen heeft gedaan ;)
En wat bijzonder, dat plan voor een duizendjarig woud op zo'n historische locatie. Ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen.
Piet van Schijndel zei op 9 april 2022 om 19:50
Het duizendjarig woud is inmiddels gerealiseerd. Dit maakt een onderdeel uit van het wandelpad "rondje Rijssingen" De Kunststichting Sint-Oedenrode heeft daar diverse objecten aan toegevoegd. Opening was najaar 2021
Piet van Schijndel zei op 9 april 2022 om 19:52
Ik heb nog een schilderijtje van C vd Kaaij van slot Logtenburg. Hoe kan ik een afbeelding uploaden?
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 11 april 2022 om 08:33
Oh, dat is leuk, Piet. Wil je die mailen naar info@bhic.nl ovv Lochtenburg? Dan plaatsen we die er graag bij.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen