skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Historie van de Boelaertshoeve

De Boelaertshoeve in Olland heeft in de loop der eeuwen heel wat verschillende bestemmingen gehad. Nu is er de stichting ‘De Boelaars Hoeve’ gevestigd die zich inzet voor het behoud van het cultuurhistorische karakter van deze hoeve.

De geschiedenis van de Boelaertshoeve gaat ver terug. In het Bosch Protocol inventarisnummer 1214 anno 1443 komen we de hoeve al tegen. Bij de verkoop van de hoeve in 1688 wordt melding gemaakt van diverse betalingen.

Van onder meer de helfte van vijff chijns hoenderen jaerlijx int boeck van Joncker Coenen tot Roij. Item de helfte inde helfte van twalf demes novorum ende een oirtje veterum beijde in het boeck van Helmont. Item de helfte van eene gulden jaerlijx in eene meerdere renthe van drie gulden aen Catahlijne camer binnen dese stat. Item de helft in anderhalfve vaette ende de helfte in elf ponden paijements, beijde aen de convente van de Baesselaers.

Eigenaar was destijds Jan van Mierlo. Hij woonde in Eindhoven en was getrouwd met Jenneken Henricx de Lepo. Zij verkochten de helft van de hoeve (huis, schuur, bakhuis, varkenskooi, hof en aangelegen landerijen) aan juffrouw Emmerentiana van Roij. Zij was weduwe van wijlen de heer ende meester Johan van Ravenstijn, in zijn leven advocaat. De grond lag in de parochie van Sint-Oedenrode, ter plaatse genoemd Ollant.  

De pachter van de hoeve werd Rut Rut Cluijtmans die de gehele hoeve in zijn gebruik had. In een advertentie uit 1749 werd de hoeve te koop aangeboden door Johan Cornelis Santvoort.. Daarna kende het pand vele eigenaars zoals drossaard Jan Bowier, Samuel de Cassemajor en na 1832 vooral de familie Smits; zij waren bekende bierbrouwers. Onder het beheer van bierbrouwer Lambertus Smits brandde de hoeve af maar werd weer herbouwd.

Na 1920 woonde de brouwer Henricus Verstraalen er. Op de Boelaertshoeve is een steen gevonden met de tekst: Jenneke Wille begijn van Sinte Gertrude Berghe.

Momenteel is er de stichting ‘De Boelaars Hoeve’ gevestigd, dat mede met de eigenaar het doel nastreeft om het cultuurhistorische karakter van deze hoeve te behouden en in ere te herstellen.

Reacties (9)

Tony van G. zei op 13 juni 2011 om 21:49
Knap gevonden Willie.
Met de ontcijfering van de tekst zijn er al meer in Rooi en Deerd bezig geweest.
Maar hoe komt die steen nou in Olland.
Is er misschien een link met het St.Gertrudis begijnhof in Leuven. Is het een gevelsteen, grafsteen ?
Ik ben benieuwd

Willie zei op 14 juni 2011 om 18:11
De tekst kon ik niet lezen, dat is iemand anders geweest.Ik weet niet wie.
Deze tekt stond bij de steen die gevonden is op de Boelaertshoeve. Geen idee hoe de steen daar is gekomen.
J M Kluijtmans zei op 19 juni 2011 om 12:20
Deze hoeve is in 1600-1700 bijna 100 jaar in pacht bij de familie Kluijtmans geweest.
Rond 1825 is de hoeve gerenoveerd en is alleen de binnenmuur tussen stal en woonruimte behouden gebleven en stamt dus nog uit die tijd.
K de Bruijn zei op 30 oktober 2014 om 23:15
Is er iets meer te zeggen over de gevonden steen? Uit welke periode stamt de steen?
Harry van Kuijk zei op 9 november 2014 om 23:00
In 1865 werd de parochie Olland opgericht en daarbij het schuurgedeelte van de Boelaertshoeve, tijdelijk, als kerk in gebruik genomen.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 3 januari 2018 om 11:53
Verzoek vergoeding oorlogsschade
Gerardus van Vroonhoven geboren 2 april 1889 Sint-Oedenrode landbouwer, wonende B 145. Nu Slophoosweg 1 Datum aanmelding en registratie ten gemeentehuize als slachtoffer 10 oktober 1945. Zelfstandig sinds 1924. Echtgenoot van Marie van Heeswijk en 3 kinderen Theodorus, Henrica en Margerette.
De veestapel voor de invasie in september 1944 bedroeg: 2 jong vee, 4 koeien, 2 paarden, 16 varken en 18 kippen. Gespaard bleef: 2 jongvee, 1 koe, 8 varkens. Van de taxatie werd ontvangen: in december 1844 een koe en in augustus een koe. In april 1845 werd 1 paard ontvangen van de taxatie.
Bijlage aanvraag: o.a. De boerderij is door 5 granaten getroffen. Verlies van vee 3 koeien, 2 paarden, 1 stamboek, 12 varkens alle kippen dood geschoten. Van den inboedel werd een groot gedeelte geplunderd. Van oktober tot februari geen melkgeld gehad. Nu hebben zij weer 3 koeien, 3 stuks jongvee 4 varken, 6 kippen en 1 paard. Het melkgeld is tot heden vier gulden per week geweest. De oogst is zeer slecht omdat zij vorig jaar te laat konden zaaien, geen paard ter beschikking hadden en er nog verschillende plaatsen mijnen gevaar was. Dit is in Olland algemeen het geval. Het beste is een uitkering vast te stellen volgens de richtlijnen. Een hogere uitkering is m.i. niet nodig. Er heerst grote ontevredenheid onder de boeren, over uitkeringen van sommige boeren, daarom komen ook zij om een uitkering. N. Muller
Nadere bijzonderheden en opmerkingen: aan de schade enquêtecommissie werd opgegeven dat van de oogst 1944 was vernield: 1 ½ H.A. rogge, ½ H. A. tarwe, ¼ H.A. haver en 15 are aardappelen. Het bedrijf is groot 9 H.A. De boerderij werd getroffen door 5 granaten, de werktuigen werden gespaard. Nadere bijzonderheden omschrijving: 2.25 H.A. weiland, 5.75 H. A. bouwland, 1 H.A. woeste grond. Vaste lasten brandass. fl. 54,69 grondbelasting fl. 58, - waterschap fl. 32, - personeel belasting fl.6, - per jaar. Huis en land is onbelast eigendom. Toegang 7635 inventaris 893.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 3 januari 2018 om 14:28
Mooie aanvulling wederom, Willie! Bedankt hiervoor.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 10 april 2022 om 07:54
Bosch Protocol
die Boelartshove
Jan Bartensoen en Henrick Bartensoen
zoons w. Jan Becker van Rode
Gijsbert die Leeu Aertsz.
(moet 4 werkdagen met een ‘’ wael gespannen” kar turf brengen naar Porta Celi)
20 januari 1424
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 11 april 2022 om 08:38
Bedankt Willie, een interessante aanvulling van bijna zes eeuwen oud! Indrukwekkend!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.