skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Parochie Ledeacker 1798-1998 (6): 1956-1998

Henk Kempen
vertelde op 2 oktober 2023
bijgewerkt op 20 september 2023
In het jaar 1798 is de Catharinakapel, die vanaf 1648 aan de rooms-katholieke gemeenschap van Ledeacker was onttrokken, weer teruggegeven. Er ontstond zelf een nieuwe parochie. Op basis van het boek “200 Jaar "op 't Leecke". De geschiedenis van Ledeacker 1798-1998” (Ledeacker 1998) van D.J. van Duijnhoven schreef Henk Kempen een verhaal voor onze website, dat we in delen publiceren.

Pastoors

In 1956 is pastoor P. Smijers, na een slopende ziekte van keelkanker, op 17 september overleden. Hij is op het kerkhof van de parochie Ledeacker begraven. In de jaren 1956-1958 was Vicaris J. Haerkens uit St. Anthonis waarnemend pastoor van de parochie Ledeacker.

Begrafenis van pastoor Smijers, 1956 (foto: Jan Waarma. Bron: BHIC fotonr. LED0041)
Begrafenis van pastoor Smijers, 1956 (foto: Jan Waarma. Bron: BHIC fotonr. LED0041)

In 1958 werd pater R. Lamers van de orde der Paters van het H. Hart, benoemd tot pastoor. Voordien was hij aalmoezenier bij het Nederlandse leger. Zo was hij enkele jaren aalmoezenier bij de militaire actie rond 1950 in Nederlands-Indië. Hierna is hij ook nog met de Nederlandse militairen naar Korea geweest. Ook hij was zeer actief voor kerk en parochie, vooral het opknappen en restaureren van het interieur van de kerk. Rond 1960 werden de muren en plafond geheel opnieuw gestukadoord en geschilderd. Hierdoor moesten de kerkdiensten enkele maanden in de zaal bij café v. Tienen plaatsvinden.

Kerkdienst in café Van Tienen (collectie Henk Kempen)
Kerkdiensten werden tijdelijk in café Van Tienen gevierd (collectie Henk Kempen)

Pastoor Lamers was dagelijks in de weer om de kerk weer op orde te krijgen, zowel financieel als de uitvoering en de dagelijkse werkzaamheden. Meermalen heeft men hem, in werkoverall gekleed, op de steigers zien staan om mee te helpen. Vele jaren heeft, op verzoek van zijn orde, de Paters van het H. Hart, een medepater, bejaard of andere omstandigheden, bij hem in huis gewoond. In 1966 werd hij Rector in een bejaardenoord in Reijdt bij Mönchen-Gladbach in Duitsland.

Pater L. Speckens, tot dan kapelaan in Someren-Heide, werd benoemd tot pastoor van de parochie Ledeacker. Deze bleef hier in functie tot 1978, waarna Pater F. Gelens, van de orde der Paters van het H. Sacrament te Stevensbeek en Deken van het Dekenaat Boxmeer, tijdelijk waarnemend pastoor was. In 1979 werd Pater C. Hoefs tot pastoor (pastor) van Ledeacker benoemd. Daar hij in Stevensbeek bij andere paters van zijn Orde bleef wonen, kwam de pastorie onbewoond te staan, zodat het kerkbestuur deze verkocht aan Dr. Nagel, huisarts met Dr. Bindels te St. Anthonis.

Pastoor Speckens in 1966 (foto: Jan Waarma. Bron: BHIC fotonr. LED0079)
Pastoor Speckens in 1966 (foto: Jan Waarma. Bron: BHIC fotonr. LED0079)

Godsdienstbeleving achteruit

Hoewel, zoals overal elders, de godsdienstbeleving onder de mensen sterk achteruitging, de toetreding tot het kloosterleven zo goed als wegviel, en de priesteropleiding reduceerde tot maar enkele priesterwijdingen per jaar, wist pastor Hoefs de parochie in goede banen te leiden en met de tijd mee te gaan. Het onderwijs en de school van Ledeacker hadden zijn bijzondere aandacht. Door zijn inzet, mede door vernieuwing van de onderwijsmethoden, is de school voor opheffing ten gevolge van een te laag leerlingenaantal bespaard gebleven. Hij werd zeer gewaardeerd door alle parochianen, in en buiten de kerk. Ondanks een slopende spierziekte verzorgde hij de kerkelijke diensten tot enkele weken voor zijn overlijden op 15 maart 1996. Pastor C. Hoefs werd 20 maart 1996 op het kloosterkerkhof te Stevensbeek begraven.

Nadien worden de diensten, enigszins beperkt, voortgezet en in goede banen geleid door Pater J. Hoogma, als Administrator door het Bisdom aangesteld voor de Parochie Ledeacker, bijgestaan door een team van parochianen, welke werkzaamheden door Pastor Hoefs tijdens zijn pastoraat op voortreffelijke wijze al waren georganiseerd.

Religieuzen uit Ledeacker

Een aanzienlijk aantal kloosterzusters en enkele broeders kwamen uit Ledeacker, verder hebben een aantal parochianen een priesteropleiding gevolgd. Reeds begin 1800 is er sprake van Pater Raphael geboren 19-1-1763 te Gemert, zoon van Willem Claassen die later in Ledeacker heeft gewoond.

Pater Pacifius (Arnoldus Cornelissen) geboren 2-9-1819 te Ledeacker (pagina 216) werd in 1849 priester gewijd en in 1852 werd hij de eerste vicaris in het nieuwe Capucijnenklooster te Handel. Na een slopende ziekte overleed hij reeds op 26-12-1854.

Petrus Takken geboren 12-11-1821 te Ledeacker (pagina 110) werd priester gewijd op 28- 5-1847 bij de orde der Kruisheren van Uden en St. Agatha. Door zijn bemiddeling bezit de parochiekerk vanaf 1854 de relikwie van de H. Donatus.

Johannes Selten geboren 30-6-18-43 (pagina 92) trad in bij de Orde der Paters Capucijnen te Velp onder de naam Pater Ambrosius.

Pater Hendrikus van Tienen, geboren 1907 te Ledeacker (pagina 114), trad in bij de orde der Karmelieten en werd uitgezonden als missionaris in Brazilië. Zijn verdere leven, ook toen hij ouder werd, bleef hij in Brazilie werken en is daar ook gestorven en begraven.

De eerste mis van pater Ludovicus (Hendrik van Tienen). Bron: BHIC fotonr. LED0054
De eerste mis van pater Ludovicus (Hendrik van Tienen). Bron: BHIC fotonr. LED0054

Petrus Wientjes geboren 1909 (pagina 276) volgde de priesteropleiding bij de Paters van het H. Sacrament Brakkenstein, Baarlo en Stevensbeek.

Cornelis van den Berg geboren 1916, en Gerrit van Duijnhoven geboren 1916 volgden ook bij deze Orde de opleiding tot priester.

Hierna hebben nog wel enkele inwoners de studie priesteropleiding ter hand genomen, maar door de sterk veranderende moraal, zowel op burgerlijk als op godsdienstig gebied, hebben zij de opleiding niet tot en met de priesterwijding afgemaakt.

Trivia

Enkele feiten, welke ook wel het vermelden waard zijn, en toch zijdelings met de parochie te maken hebben, volgen hierna:

In 1801 werd door Peter Toonen en echtgenote Reijntje Verhoeven, een stuk grond, voor een gedeelte bos, geschonken aan de kerk. Deze percelen kwamen in pacht bij de bewoners van Kerkhoek 1 en in 1930 verkocht aan de pachter Wilhelmus Verstraaten.

Vervolgens was er een stuk mastbos en hakhout, groot 0.56.76 ha., gelegen in de lage heide nabij Johannes Bexkens (pagina 280). In 1828 is dit stuk grond (kad.nr. A 166/167) door de toenmalige eigenaar Henricus Hendriks, onderwijzer te Ledeacker, verkocht aan Pastoor P. Jansen voor 110 gld. Deze bosgrond is in 1918/1919 door Johannes Bexkens gepacht en ontgonnen en werd nog lange tijd 'Pastoorsbos' genoemd.

14-4-1843. Hermina Bos, weduwe van Henricus Hendriks verkoopt aan de R.K. Kerk, onder Pastoor P. Jansen, de opstal eener aan of naast het school-onderwijzershuis of kosterijhuis, de nieuw gebouwde woning, op een perceel grond, behorende bij 't kerkhof (kad.nr. 54) ter grootte van 12 roeden en 50 ellen. De verkoperesse behoud het regt deze woning gedurende haar leven te blijven bewonen. De koop geschied voor de som van 200 gulden.

Lees ook de andere delen

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen

Doe mee en vertel jouw verhaal!