skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Parochie Ledeacker 1798-1998 (5): 1925-1953

Henk Kempen
vertelde op 28 september 2023
bijgewerkt op 20 september 2023
In het jaar 1798 is de Catharinakapel, die vanaf 1648 aan de rooms-katholieke gemeenschap van Ledeacker was onttrokken, weer teruggegeven. Er ontstond zelf een nieuwe parochie. Op basis van het boek “200 Jaar "op 't Leecke". De geschiedenis van Ledeacker 1798-1998” (Ledeacker 1998) van D.J. van Duijnhoven schreef Henk Kempen een verhaal voor onze website, dat we in delen publiceren.

Vergroting van de kerk in 1925

Pastoor Vervaart in de kerk vóór de aanbouw van de zijbeuken, c. 1924 (bron: BHIC, fotonr. LED0090)
Pastoor Vervaart in de kerk vóór de aanbouw van de zijbeuken, c. 1924 (bron: BHIC, fotonr. LED0090)

Op aanvrage van het kerkbestuur om fl 8000,- te mogen opnemen, kreeg men als antwoord van het Bisdom, dat men gemachtigd werd tot een geldopname van 7000 gld. tegen drie en een half procent rente, en jaarlijkse aflossing van 200 gld., en tot verkoop van het huis voor 1000 gld. Het Armbestuur zal van het Kerkbestuur het huis aankopen, staande neven de kerk.

20 Maart 1925 publieke aanbesteding: B. Koenen Holthees 7500 gld.

De totale kosten van de nieuwe zijbeuk, met inbegrip van nieuwe zinken goten aan de kerk, waren fl. 8.741,78.

Nieuwe vergroting van onze kerk, aanbouw 2e zijbeuk (pagina 40 van R.M.). Het kerkbestuur ontving op 2 april 1930 van Mgr. van Diepen het schrijven, dat met toestemming van het kapittel tot de nieuwbouw kan worden overgegaan. Geheel deze 2e verbouwing met de nieuwe kerkbanken erbij, heeft gekost de som van fl 12.458,45.

Op pag. 41 van R.M. is vermeld d.d. 27 november 1930:

De fa. Rasker te Boxmeer heeft een nieuw H. Antoniusaltaar gemaakt dat geplaatst is in de zojuist gereed gekomen zijbeuk, in dezelfde stijl als het O.LV. altaar, ook in eikehout. Het altaar van St. Antonius is een geschenk voor onze kerk en de kosten waren 285 gulden. Het beeld van de H. Antonius is gemaakt door de fa. van Bokhoven Den Bosch, is prachtig van uitvoering en kost 170 gulden. Ik heb mijn parochianen verzocht, zo schrijft Pastoor v.d. Vaart, dat zij het beeld voor hun rekening nemen, en ik geloof dat we daarmee klaar komen, want H. Antonius heeft hunne sympathie.

Interieur van de Catharinakerk met twee zijbeuken (collectie Henk Kempen)
Interieur van de Catharinakerk met twee zijbeuken (collectie Henk Kempen)

Beeld van het H. Hart

25 October 1931 op het feest van Christus Koning hebben wij het H. Hartbeeld tegenover de Pastorie mogen inwijden. Na de hoogmis trokken wij processiegewijs uit de kerk, dan volgde de inzegening en toewijding van de Parochie aan het H. Hart en een toespraak over Christus Koning. Tot slot werd gezongen het lied "Aan U, O Koning der Eeuwen", daarna terug naar de kerk, waar "Tantum Ergo" werd gezongen en de zegen van het Allerheiligste werd gegeven.

Pastoor J. v.d. Vaart, die tijdens zijn pastoraat zeer veel voor de Parochie Ledeacker heeft betekend en op het gebied van de grotere objecten veel tot stand gebracht heeft, vertrok in 1938 naar het zustersklooster/bejaardenoord te Overloon, om als Rector het wat rustiger aan te doen. Tijdens de oorlog 1940-1945, toen in october 1944 heel het dorp Overloon, op last van de Duitse militairen moest evacueren richting Venray, week de pastoor in de nacht van de aangewezen route af in de richting van de Peel, en kwam na enige omzwervingen, via Rips en Elsendorp in Haps terecht, wat al eerder van de bezetting was bevrijd, alwaar hij tot aan zijn dood in het zustersklooster verbleef.

Priesterkoor opgeknapt

Op 1 october 1938 werd P. Smijers, geboren 1889 te Raamsdonkveer, tot dan Rector van een Gesticht voor zwakzinnigen in Udenhout, pastoor in Ledeacker. Al na twee jaren brak de oorlog uit, en moest er vier jaren onder de bezetting van het Duitse leger worden geleefd en gewerkt, wat niet makkelijk was, omdat er op velerlei gebied beperkingen waren, door de bezetter opgelegd of door schaarste. Hierna heeft Pastoor Smijers het werk dan ook energiek ter hand genomen, door het Priesterkoor grondig op te knappen en te vernieuwen.

Op pagina 43 schrijft hij het volgende:

Daar het priesterkoor gelijkvloers was, de preekstoel was levensgevaarlijk en belemmerde het gezicht op het altaar, en het hoofdaltaar in slechte staat verkeerde, heeft ondergetekende (P. Smijers) van de oorlogstoestand, waarin met geld gesmeten werd, gebruik gemaakt, en op 4 juni 1944 verlof gevraagd aan het Bisdom om een offerblok te mogen plaatsen voor het in orde brengen van het Priesterkoor De opbrengst in 1944 was fl 2619,50, in 1945 ft. 2.396,05. In totaal was fl. 6316,80 bijeengebracht.

De ophoging van het priesterkoor en het leggen der fundamenten en treden in beton voor het altaar, is met hulp van de R.K. Jonge Boerenstand geschied in de week van 31 maart tot 7 april 1946.

16 september 1946 arriveerden de altaartafel en de consoles. De communiebank arriveerde tezelfdertijd.

Daar 1948, zoals in R.M. is opgetekend, voor de parochie een jubeljaar was (150 jaar bestaan) werd de consecratie uitgesteld en door Mgr. W. Mutsaerts bepaald op 26 juli 1948. Met eenvoudige stoet is hij op 25 juli door Burgemeester Goossens verwelkomd aan de grens der parochie en door de pastoor vervolgens pontificaal ontvangen in de kerk. De schoolkinderen brachten een korte zanghulde. Met de consecratic droeg Pastoor Smijers de H. Mis op, met assistentie van Deken v. Erp  uit Wanroij en Pastoor v. Delft uit St. Anthonis. De vloer van het priesterkoor is een geschenk van oud-pastoor J. v.d. Vaart die, rustend in het zustersklooster in Haps, ook bij de plechtigheid aanwezig was.

Nieuwe luidklok

In 1949 kwam een nieuwe klok in plaats van de oude van 1695. De oude 'fis-klok, met hierop afgebeeld de H. Catharina met rad en palmtak en een op de klok aangebracht opschrift "S. Catharina ora pro nobis 1695", woog 95 kilogram. De nieuwe 'dis'-klok heeft een gewicht van 175 kg. en heeft het opschrift "H. Catharina o.p.n.".

Bij de doop van deze klok waren aanwezig de 90-jarige moeder en familieleden van de pastoor, die op dezen dag zijn zestigste verjaardag vierde. De plechtigheid geschiedde door Deken G. v. Erp terwijl als peter en meter zijn opgetreden Alphons Graat (kerkm.) en zijne echtgenote Theodora Martens.

Een einde aan de kou

In 1949 werd de verwarming in de kerk aangelegd. Er werd geklaagd over de koude in de kerk, mogelijk was de reden daarvan, dat in andere parochies centrale verwarming was aangebracht. 13 december 1949 ging er een circulaire rond. Op 18 december werd een aanvrage ingediend en goedgekeurd. Er werd een renteloos voorschot bijeengebracht van 2400 gld. en door de parochianen werd fl. 2379,50 geschonken. Op 19 januari 1950 werd met breekwerk begonnen door Fa. Scheepens uit Heerlen. Het proefstoken en in gebruikname vonden plaats op 15 februari 1950.

Het orgel in 2015 (foto: Henk Kempen)
Het orgel in 2015 (foto: Henk Kempen)

Orgel

In 1953 (pagina 45) heeft Pastoor Smijers over het verkrijgen van een nieuw orgel het volgende opgetekend:

Het oude orgel is versleten en onbruikbaar geworden, terwijl het harmonium voor de repetities, begin 1945 aan het einde van de oorlog, door de Britse soldaten is meegenomen, die hier toen ingekwartierd. Om goedkeuring voor de orgel te krijgen was ik bij de Bisschop geweest, en had hem laten zien wat de parochianen reeds hadden gedaan tijdens mijn pastoraat. Dit kwam hierop neer, dat de 4000 gld., waarmee ik begon, waren afgelost en het kerkkapitaal nog was vermeerderd. Dit gaf de doorslag. De prys van een z.g. Unit-orgel was 5750 gld., maar voor ons (dankzij mijn broer, die voorzitter was van de orgelraad) was het gereduceerd tot 4750 gld. Op Palmzondag 1953 is het orgel ingewijd en bespeeld door Dr. J. Hajtbrink huisarts te Wanroy. De gelovigen zijn fel en trots, zulk een orgel te bezitten.

Lees ook de andere delen

Reacties (1)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 5 oktober 2023 om 09:01
Dag Henk, wat krijgen we toch een mooi inkijkje in de hele historie dankzij jouw bijdrages. Veel dank daarvoor!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen

Doe mee en vertel jouw verhaal!