i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Boekel
Tags:

De Kei in Venhorst

vertelde op 23 juli 2014 om 17:44 uur

Voor de mensen in Venhorst is dit een bekende steen. De kei van Venhorst is een zwerfsteen die ligt op het St. Josephplein. De achterliggende gedachte bij deze kei is ons onbekend, het zou mogelijk te maken hebben met de ontstaansgeschiedenis van Venhorst.

In den beginne droeg het gebied nog de naam Sint-Jozefpeel, maar vanwege verwarring met andere plaatsnamen werd het al snel gewijzigd in Venhorst.

Wij zijn benieuwd wie er meer weet te vertellen over deze kei van Venhorst. En waarom juist deze kei symbool staat voor het dorp? Zit er misschien een mysterieus verhaal aan vast?

Sinds wanneer ligt deze steen precies op het dorpsplein?

Deel je kennis! 

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (13)

van dulmen zei op 8 september 2014 om 20:06 uur

Ik zag dat dit bericht van juli j.l is de kei ligt er al 7 jaar zo niet meer bij hij is in een kunstwerk zoals ze dat noemen verwerkt.

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 9 september 2014 om 09:33 uur

Dus de steen zit nu in een kunstwerk! Dan zal het tóch echt een steen van betekenis zijn. Weet iemand misschien waarom deze kei zo belangrijk is voor Venhorst?
Mariët Bruggeman, namens BHIC

Th zei op 16 maart 2016 om 23:19 uur

Mij is ooit ter oren gekomen dat deze zwerfkei tijdens de ontginning van Venhorst ergens in het noordelijke gedeelte voor de dag kwam / gevonden is. Hij zou ten tijden van de laatse ijstijd door het oprukkende ijs uit noorderlijke streken deze kant op zijn gestuwd. Als gevolg van de latere temperatuurstijging waardoor het ijs zich weer terugtrok, zou die hier zijn achterbleven. Op een of ander manier hebben ze hem toen naar het middelpunt gebracht waar hij tot het 75 jarig bestaan van Venhorst( 2007 ) altijd op een sokkel op het dorpsplein heeft gepronkt. Vanaf dat jaar hebben ze de Kei, het symbool van Venhorst tussen 4 roestvrijstalen platen gestopt waar in elke plaat een tekst is uitgesneden. Sommige noemen dit kunst ? De bedenker van de tekst is inmiddels uit Venhorst vertrokken en de zogenaamde kunstenaar heeft nooit iets met Venhorst gehad. Wat betreft hoe belangrijk deze Kei is, elk jaar word er in Venhorst een persoon die zich belangenloos heeft ingezet voor de gemeenschap, onderscheidden met de titel '' de Kei van Venhorst ""
Mocht het bovengeschrevene onjuistheden bevatten, zie ik dat graag in een volgende reactie weer terug

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 17 maart 2016 om 10:28 uur

Bedankt voor de uitvoerige reactie! Zo te zien gaat het om een zeer bijzondere en oude steen, die veel voor Venhorst heeft betekend. Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar de mensen die zich in de loop der jaren 'de Kei van Venhorst' hebben mogen noemen.

Bij ons in Grave kun je trouwens verschillende nieuwsberichten rond de Kei van Venhorst inzien, evenals het Weekblad dat diezelfde naam draagt. Kijk maar eens naar deze indexen:


7777 Gemeentebestuur Boekel, 1970 - 1990
Inventaris
Openbaar Bestuur
Het Organisme
Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak

371-440 Subsidie diverse instellingen, organisaties en verenigingen
376 Weekblad Rondom de Kei van Venhorst

Nieuws rondom de Kei van Venhorst
D.17 18 mei 1972-1975
D.18 1976-1979
D.19 1980-1982
D.20 1983-1985
D.21 1986-1988

Kees Wijnhoven zei op 18 maart 2016 om 22:25 uur

Wanneer deze steen ter plaatse is gevonden, komt hij niet van noordelijke streken, maar vanaf het zuiden. Meestal komen ze uit Frankrijk en zijn van lichtbruin egaal kwartsiet of blauw-zwart Revienne kwartsiet met met witte aders.
Ze zijn meegevoerd door het Maas/Rijn water in de periode tussen de ijstijden
en ca. 600.000 tot 300.000 jaar geleden hier op de Peelhorst afgezet, toen de Centrale Roerdal slenk geheel was opgevuld en het water zich over de Peelhorst verplaatste naar de Eemslenk, waar nu de Maas stroomt. Deze blokken vielen tijdens vorstperioden op het ijs van de rivier(afgebroken door vorstsplijting) en werden op ijsschotsen verder gevoerd tijdens warmere perioden etc. De steen blokken uit de eindmorene(bij Mook) uit de laatste ijstijd hebben meestal een granietachtig uiterlijk, zoals ook de hunnebedden.

Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 21 maart 2016 om 11:53 uur

Dank voor uw reactie, Kees Wijnhoven. Ik zie in de bibliotheek van BHIC een artikel van uw hand in Merlet 2013 over 'Een blauwe kei in Beers'. Trekt u uw conclusie vanwege de witte aders in de kei van Venhorst? Op de fotobank staat nog een foto Boekel BCB1002 van de vondst van de kei in 1932 tijdens de ontginning.
Al surfend op het net vond ik ook deze interessante website http://www.debelemniet.nl/itemzwerfstenenmaas.html
Het blijft interessante materie!

Frans Manders,oud inwoner van Venhorst. zei op 25 maart 2016 om 16:14 uur

Deze steen is tijdens de ontginning in het begin van de vorige eeuw in het noordelijk deel van Venhorst gevonden. Tijdens mijn jonge jaren stond hij midden op het St.Joseph kerkplein. Toen verscholen tussen coniferen die er rondom stonden. Jammer dat er een zogenaamd kunstwerk omheen staat.
Er zullen in Venhorst nog genoeg inwoners zijn die er meer van weten.

Th zei op 25 maart 2016 om 17:12 uur

Inderdaad erg jammer. Ik pleit voor een evt in het leven te roepen comité
De Kei moet vrij !

Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 12 januari 2017 om 00:05 uur

In een voorgaande reactie lees ik dat de kei in 1932 tijdens de ontginning is gevonden. Het eerste krantenbericht dat door Bart en Martien van de Ven werd gevonden is echter een artikel in "Het Huisgezin" van zaterdag 7 October 1933. Dit blad meldde toen hierover het volgende :
"De kei in het Zandven".
"De reuzenkei die alhier in het Zandven of Zanddeel ontdekt werd, en dezer dagen geheel zal worden opgegraven, staat momenteel in het brandpunt der belangstelling. Merkwaardig heeft de zwerver altijd gelegen in het "zandven", met een zeer klein gedeelte boven de bodem, zodat hij eertijds voor ieder onzichtbaar was. Dezer dagen zal hij geheel worden blootgelegd, waarna het verdere onderzoek moet worden afgewacht.
De zwerver heeft een hoogte van 1,25 mtr. en is waarschijnlijk afkomstig van Fenno-Scandia (Noordelijk diluvium), dateert uit den z.g. Riss-ijstijd en bestaat uit Noorsch graniet".

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 13 januari 2017 om 14:02 uur

Bedankt Gerard, voor je verhaal over de vindplaats en de datum hiervan van de reuzenkei in Venhorst. En dat nu zelfs bekend is waar deze kei eigenlijk vandaan kwam is natuurlijk helemaal geweldig.

Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 13 januari 2017 om 22:17 uur

Het krantenartikel van 7 Oktober 1933 zegt; dat de 'zwerver' WAARSCHIJNLIJK afkomstig is van Fenno-Scandia (Noordelijk diluvium) maar Kees Wijnhoven zei in zijn reactie op 18 maart 2016 om 22:25 uur;
" Wanneer deze steen ter plaatse is gevonden, komt hij niet van noordelijke streken, maar vanaf het zuiden. Meestal komen ze uit Frankrijk en zijn van lichtbruin egaal kwartsiet of blauw-zwart Revienne kwartsiet met witte aders.
Ze zijn meegevoerd door het Maas/Rijn-water in de periode tussen de ijstijden
en ca. 600.000 tot 300.000 jaar geleden en hier op de Peelhorst afgezet, toen de Centrale Roerdal slenk geheel was opgevuld en het water zich over de Peelhorst verplaatste naar de Eemslenk, waar nu de Maas stroomt.
Deze blokken vielen tijdens vorstperioden op het ijs van de rivier(afgebroken door vorstsplijting) en werden op ijsschotsen verder gevoerd tijdens warmere perioden etc.
De steenblokken uit de Eindmorene [= stuwwal door gletsjer] bij Mook uit de laatste ijstijd hebben meestal een granietachtig uiterlijk, zoals ook de hunnebedden." Dit is dus een (veel) latere en verbeterde zienswijze.

Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 13 januari 2017 om 22:41 uur

Precies 5 maanden na het eerste krantenartikel in "Het Huisgezin" van 7 Oktober 1933 over de ontdekking van deze reuzenkei, werd er op Woensdag 7 maart 1934 in dezelfde krant melding gemaakt van de verplaatsing ervan. De krant schreef er het volgende over :
Maandagmiddag ( op 5 maart dus*) is de reuzenzwerver van het zandven naar het dorpsplein van Jozefpeel vervoerd.
De afstand hiervan bedraagt slechts enkele honderden meters.
Toch is men met 'n kleine tiental personen ongeveer vier uren achtereen bezig geweest het gevaarte te laden en te vervoeren. De twee beste trekpaarden van het dorp die achter elkaar voor een wagen waren gespannen, hebben meegeholpen de taak tot een goed einde te brengen.
Vooral van den kant der jeugd was er natuurlijk veel belangstelling.
Een woord van hulde aan de gestage werkzaamheden der boeren, alsmede aan ambtenaren der Heidemaatschappij onder wier leiding de overbrenging geschiedde, is hier zeker op zijn plaats.

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 17 januari 2017 om 12:09 uur

Nogmaals bedankt Gerard, dat deze kei toen zoveel aandacht heeft gehad in de kranten heeft hij vast verdiend doordat hij al zo'n respectabele leeftijd heeft :).

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 21 mei 2009 om 10:50 uur

Waarom Venhorst niet Sint-Jozefpeel heet

vertelde op 22 mei 2009 om 11:28 uur

Daandeledennen

vertelde op 31 januari 2008 om 10:31 uur

Waar lag de blauwe kei?