skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

De Kei in Venhorst

Voor de mensen in Venhorst is dit een bekende steen. De kei van Venhorst is een zwerfsteen die ligt op het St. Josephplein. De achterliggende gedachte bij deze kei is ons onbekend, het zou mogelijk te maken hebben met de ontstaansgeschiedenis van Venhorst.

In den beginne droeg het gebied nog de naam Sint-Jozefpeel, maar vanwege verwarring met andere plaatsnamen werd het al snel gewijzigd in Venhorst.

Wij zijn benieuwd wie er meer weet te vertellen over deze kei van Venhorst. En waarom juist deze kei symbool staat voor het dorp? Zit er misschien een mysterieus verhaal aan vast?

Sinds wanneer ligt deze steen precies op het dorpsplein?

Deel je kennis! 

Reacties (16)

van dulmen zei op 8 september 2014 om 20:06
Ik zag dat dit bericht van juli j.l is de kei ligt er al 7 jaar zo niet meer bij hij is in een kunstwerk zoals ze dat noemen verwerkt.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 9 september 2014 om 09:33
Dus de steen zit nu in een kunstwerk! Dan zal het tóch echt een steen van betekenis zijn. Weet iemand misschien waarom deze kei zo belangrijk is voor Venhorst?
Mariët Bruggeman, namens BHIC
Th zei op 16 maart 2016 om 23:19
Mij is ooit ter oren gekomen dat deze zwerfkei tijdens de ontginning van Venhorst ergens in het noordelijke gedeelte voor de dag kwam / gevonden is. Hij zou ten tijden van de laatse ijstijd door het oprukkende ijs uit noorderlijke streken deze kant op zijn gestuwd. Als gevolg van de latere temperatuurstijging waardoor het ijs zich weer terugtrok, zou die hier zijn achterbleven. Op een of ander manier hebben ze hem toen naar het middelpunt gebracht waar hij tot het 75 jarig bestaan van Venhorst( 2007 ) altijd op een sokkel op het dorpsplein heeft gepronkt. Vanaf dat jaar hebben ze de Kei, het symbool van Venhorst tussen 4 roestvrijstalen platen gestopt waar in elke plaat een tekst is uitgesneden. Sommige noemen dit kunst ? De bedenker van de tekst is inmiddels uit Venhorst vertrokken en de zogenaamde kunstenaar heeft nooit iets met Venhorst gehad. Wat betreft hoe belangrijk deze Kei is, elk jaar word er in Venhorst een persoon die zich belangenloos heeft ingezet voor de gemeenschap, onderscheidden met de titel '' de Kei van Venhorst ""
Mocht het bovengeschrevene onjuistheden bevatten, zie ik dat graag in een volgende reactie weer terug
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 17 maart 2016 om 10:28
Bedankt voor de uitvoerige reactie! Zo te zien gaat het om een zeer bijzondere en oude steen, die veel voor Venhorst heeft betekend. Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar de mensen die zich in de loop der jaren 'de Kei van Venhorst' hebben mogen noemen.

Bij ons in Grave kun je trouwens verschillende nieuwsberichten rond de Kei van Venhorst inzien, evenals het Weekblad dat diezelfde naam draagt. Kijk maar eens naar deze indexen:


7777 Gemeentebestuur Boekel, 1970 - 1990
Inventaris
Openbaar Bestuur
Het Organisme
Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak

371-440 Subsidie diverse instellingen, organisaties en verenigingen
376 Weekblad Rondom de Kei van Venhorst

Nieuws rondom de Kei van Venhorst
D.17 18 mei 1972-1975
D.18 1976-1979
D.19 1980-1982
D.20 1983-1985
D.21 1986-1988
Kees Wijnhoven zei op 18 maart 2016 om 22:25
Wanneer deze steen ter plaatse is gevonden, komt hij niet van noordelijke streken, maar vanaf het zuiden. Meestal komen ze uit Frankrijk en zijn van lichtbruin egaal kwartsiet of blauw-zwart Revienne kwartsiet met met witte aders.
Ze zijn meegevoerd door het Maas/Rijn water in de periode tussen de ijstijden
en ca. 600.000 tot 300.000 jaar geleden hier op de Peelhorst afgezet, toen de Centrale Roerdal slenk geheel was opgevuld en het water zich over de Peelhorst verplaatste naar de Eemslenk, waar nu de Maas stroomt. Deze blokken vielen tijdens vorstperioden op het ijs van de rivier(afgebroken door vorstsplijting) en werden op ijsschotsen verder gevoerd tijdens warmere perioden etc. De steen blokken uit de eindmorene(bij Mook) uit de laatste ijstijd hebben meestal een granietachtig uiterlijk, zoals ook de hunnebedden.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 21 maart 2016 om 11:53
Dank voor uw reactie, Kees Wijnhoven. Ik zie in de bibliotheek van BHIC een artikel van uw hand in Merlet 2013 over 'Een blauwe kei in Beers'. Trekt u uw conclusie vanwege de witte aders in de kei van Venhorst? Op de fotobank staat nog een foto Boekel BCB1002 van de vondst van de kei in 1932 tijdens de ontginning.
Al surfend op het net vond ik ook deze interessante website http://www.debelemniet.nl/itemzwerfstenenmaas.html
Het blijft interessante materie!
Frans Manders,oud inwoner van Venhorst. zei op 25 maart 2016 om 16:14
Deze steen is tijdens de ontginning in het begin van de vorige eeuw in het noordelijk deel van Venhorst gevonden. Tijdens mijn jonge jaren stond hij midden op het St.Joseph kerkplein. Toen verscholen tussen coniferen die er rondom stonden. Jammer dat er een zogenaamd kunstwerk omheen staat.
Er zullen in Venhorst nog genoeg inwoners zijn die er meer van weten.
Th zei op 25 maart 2016 om 17:12
Inderdaad erg jammer. Ik pleit voor een evt in het leven te roepen comité
De Kei moet vrij !
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 12 januari 2017 om 00:05
In een voorgaande reactie lees ik dat de kei in 1932 tijdens de ontginning is gevonden. Het eerste krantenbericht dat door Bart en Martien van de Ven werd gevonden is echter een artikel in "Het Huisgezin" van zaterdag 7 October 1933. Dit blad meldde toen hierover het volgende :
"De kei in het Zandven".
"De reuzenkei die alhier in het Zandven of Zanddeel ontdekt werd, en dezer dagen geheel zal worden opgegraven, staat momenteel in het brandpunt der belangstelling. Merkwaardig heeft de zwerver altijd gelegen in het "zandven", met een zeer klein gedeelte boven de bodem, zodat hij eertijds voor ieder onzichtbaar was. Dezer dagen zal hij geheel worden blootgelegd, waarna het verdere onderzoek moet worden afgewacht.
De zwerver heeft een hoogte van 1,25 mtr. en is waarschijnlijk afkomstig van Fenno-Scandia (Noordelijk diluvium), dateert uit den z.g. Riss-ijstijd en bestaat uit Noorsch graniet".
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 13 januari 2017 om 14:02
Bedankt Gerard, voor je verhaal over de vindplaats en de datum hiervan van de reuzenkei in Venhorst. En dat nu zelfs bekend is waar deze kei eigenlijk vandaan kwam is natuurlijk helemaal geweldig.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 13 januari 2017 om 22:17
Het krantenartikel van 7 Oktober 1933 zegt; dat de 'zwerver' WAARSCHIJNLIJK afkomstig is van Fenno-Scandia (Noordelijk diluvium) maar Kees Wijnhoven zei in zijn reactie op 18 maart 2016 om 22:25 uur;
" Wanneer deze steen ter plaatse is gevonden, komt hij niet van noordelijke streken, maar vanaf het zuiden. Meestal komen ze uit Frankrijk en zijn van lichtbruin egaal kwartsiet of blauw-zwart Revienne kwartsiet met witte aders.
Ze zijn meegevoerd door het Maas/Rijn-water in de periode tussen de ijstijden
en ca. 600.000 tot 300.000 jaar geleden en hier op de Peelhorst afgezet, toen de Centrale Roerdal slenk geheel was opgevuld en het water zich over de Peelhorst verplaatste naar de Eemslenk, waar nu de Maas stroomt.
Deze blokken vielen tijdens vorstperioden op het ijs van de rivier(afgebroken door vorstsplijting) en werden op ijsschotsen verder gevoerd tijdens warmere perioden etc.
De steenblokken uit de Eindmorene [= stuwwal door gletsjer] bij Mook uit de laatste ijstijd hebben meestal een granietachtig uiterlijk, zoals ook de hunnebedden." Dit is dus een (veel) latere en verbeterde zienswijze.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 13 januari 2017 om 22:41
Precies 5 maanden na het eerste krantenartikel in "Het Huisgezin" van 7 Oktober 1933 over de ontdekking van deze reuzenkei, werd er op Woensdag 7 maart 1934 in dezelfde krant melding gemaakt van de verplaatsing ervan. De krant schreef er het volgende over :
Maandagmiddag ( op 5 maart dus*) is de reuzenzwerver van het zandven naar het dorpsplein van Jozefpeel vervoerd.
De afstand hiervan bedraagt slechts enkele honderden meters.
Toch is men met 'n kleine tiental personen ongeveer vier uren achtereen bezig geweest het gevaarte te laden en te vervoeren. De twee beste trekpaarden van het dorp die achter elkaar voor een wagen waren gespannen, hebben meegeholpen de taak tot een goed einde te brengen.
Vooral van den kant der jeugd was er natuurlijk veel belangstelling.
Een woord van hulde aan de gestage werkzaamheden der boeren, alsmede aan ambtenaren der Heidemaatschappij onder wier leiding de overbrenging geschiedde, is hier zeker op zijn plaats.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 17 januari 2017 om 12:09
Nogmaals bedankt Gerard, dat deze kei toen zoveel aandacht heeft gehad in de kranten heeft hij vast verdiend doordat hij al zo'n respectabele leeftijd heeft :).
Toon van de Wetering zei op 9 augustus 2022 om 17:06
Dag Mariët

De beroemde kei van Venhorst is in 2007 bij het 75 jarig bestaan van het dorp op een nieuwe sokkel komen staan. Er werd een roestvrij vierkant overgeplaatst en de kei is sindsdien niet meer goed te zien. Door handtekeningen op te halen om de kei weer te bevrijden is deze enkele dagen terug op een andere sokkel geplaatst, zodat deze weer te zien is.
Anderen nemen een beslissing maar de mensen in Venhorst waren het daar niet mee eens, en terecht, zoiets ga je niet wegstoppen omdat je niet weet wat je er anders mee moet. Bedankt voor diegene die de handtekeningen hebben gezet en zij die er mee aan de slag zijn gegaan.

Groetjes,
Toon
Th. zei op 9 augustus 2022 om 22:07
Eindelijk is na jaren "de Kei van Venhorst weer vrij. Wat ik dus vanaf de opsluiting al hoopte en verwachtte. Ik heb trouwens nooit begrepen waarom ie tussen vier platen ( inmiddels) oud ijzer opgesloten moest worden. Hoogstwaarschijnlijk toentertijd beslist door een stel ambtenaren die op één of andere manier, net als de Kei zelf, geschiedenis wilden schrijven ? En zo werd er door de minderheid beslist. Over democratie gesproken
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 12 augustus 2022 om 13:05
Wat mooi om te lezen dat met vereende krachten en betrokkenheid van de inwoners van Venhorst de kei bevrijd is. Dank voor jullie reacties.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen