i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Oss
Tags:

Verbouwing melkfabriek 1941

vertelde op 19 november 2003 om 11:48 uur

De algemene ledenvergadering van de melkfabriek Sint Willibrordus op maandag 6 oktober 1941 vond als altijd plaats in het gebouw van de Boerenbond in Oss. Men moest een besluit nemen over de verbouwing van de fabriek. Het was een hoogst onzekere tijd, zo in de tijd van de Duitse bezetting. Niet iedereen was er van overtuigd dat nu het goede moment was om te investeren. Zo ook het lid en melkleverancier De Haas.

Citaat uit het verslag: Het lid De Haas meende dat verbouwing niet noodig is, hij meende dat vandaag of morgen toch een ieder zonder koeien zit, en waarvoor dan die kosten? De directeur schetste Oss als consumptieplaats, en voegde er aan toe: de melk die komt er, is het niet van hier dan van elders, maar komen doet hij er.

Ook de rijkszuivelconsulent voerde het woord. Hij wees erop dat de melkverkoop zal toenemen, ofschoon er in vergelijking met 1940 in 1941 10 à 15 procent minder melk was aangevoerd. Kennelijk ging hij er heel nuchter van uit dat er altijd wel melk gedronken zou worden. Melk als onderdeel van de voedselvoorziening was immers een primaire levensbehoefte.

Modernisering was volgens hem noodzakelijk om ook in de toekomst fatsoenlijke melkgelden te kunnen uitbetalen. De verbouwingskosten (geschat op ongeveer 20.000 gulden, te lenen van de Boerenleenbank en/of van de leden zelf) zouden zeker worden terugverdiend.

De consulent verklaarde verder: als de fabriek niet goed is uitgerust, dan kost dit dagelijksch geld en veel ook. Met andere woorden "de kost gaat voor de baat uit", zoals een oude economische wijsheid luidt. Ook in de moeilijke en onzekere bezettingstijd blijken dus rationele, economische en bedrijfskundige argumenten de doorslag te geven bij de besluitvorming.

De vergadering van 34 leden nam het besluit om te verbouwen met 25 stemmen voor, 2 blanco en 7 tegen,  dus met een grote meerderheid. De Haas bleef tegenstribbelen en probeerde het besluit tot verbouwing uit te stellen. Hij twijfelde of de melkgelden wel konden worden uitbetaald als er zulke grote schulden (17.000 à 18.000 gulden) moesten worden aangegaan. Maar zijn actie had geen succes: de verbouwing ging gewoon door.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: