skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

De Mariakapel

Als dank dat het centrum van Etten relatief weinig schade had opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden bewoners beloofd na de bevrijding een Mariakapel te stichten. Hoewel het centrum het in mei 1940 zwaar te verduren had gekregen, viel de schade in vergelijking met andere plaatsen mee.

Een geschikte plaats voor de kapel werd gevonden in het voormalige brandspuithuisje van de gemeente, gelegen tussen het oude gemeentehuis en de voormalige Nederlands hervormde kerk. Op de plaats waar nu de Mariakapel staat, liet het dorpsbestuur omstreeks 1730 een huisje bouwen voor de klapwachters, waarschijnlijk van hout. Zij moesten ’s nachts in de dorpskern de wacht houden en de bevolking alarmeren als er brand uitbrak.

In april 1736 werd het huisje vermeld als het “oude gebodenhuijske”. Hier las de vorster de besluiten, maatregelen en geboden van het dorpsbestuur voor. Daarna werd het ook wel vermeld als “gemeijntenhuijsje”. Uit een aanwezig bestek met gegevens, afmetingen, metselwerk enz. mogen we aannemen dat het toen al van steen was.

Op 6 april 1767 gaf het dorpsbestuur timmerman Pieter Kronenbergh opdracht het gemeijntenhuijsje te vergroten zodat de brandspuit er in geplaatst kon worden. Ook moest hij een wagen voor de brandspuit maken. Het werk moest binnen acht weken worden uitgevoerd voor een bedrag van 195 gulden.

In 1875 besloot het gemeentebestuur een grotere brandspuit aan te schaffen. Deze nieuwe brandspuit paste niet in het bestaande brandspuithuisje. Besloten werd het oude huisje te slopen en er een nieuw voor in de plaats te zetten. Met de Nederlands hervormde kerk werden afspraken gemaakt over de in beslag te nemen grond.

Op 1 augustus 1876 werd gestart. Men was nog maar amper met de bouw begonnen of dominee Van Gogh kwam er bij nametingen achter dat de gemeente zich niet aan de afspraken hield en meer grond in beslag nam. Dit ging ten koste van de breedte van het doorgaande paadje tussen de kosterswoning en het brandspuithuisje. Na veel gebakkelei over en weer werd het geschil uiteindelijk bijgelegd en kon het huisje worden afgebouwd.

Nadat de brandweer een nieuwe kazerne had gekregen, heeft het huisje enige jaren leeg gestaan. Het kostte de gemeente alleen maar geld en toen het kerkbestuur van de Lambertusparochie in 1952 dan ook aanklopte om er een Mariakapel in te mogen stichten, stemde de gemeente daar direct mee in. Er werd een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar afgesloten met een jaarlijkse erfpachtcanon van fl. 2,50.

Omdat het gebouwtje naast het gemeentehuis stond, dat Rijksmonument is, werd het Rijksbureau voor de Monumentenzorg betrokken bij het overleg en de beslissingen betreffende de verbouwing. Als architect werd Frans Mol uit Breda aangesteld, die ervaring had opgedaan o.a. met de restauratie van de kapel op Gageldonk (Breda).

De uitvoering van de gevels en het materiaal is als volgt: eenbeukig met recht koor en houten tongewelf, een topgevel met fronton uitgevoerd in baksteen. De ingang is onder een korfboog en de ramen zijn uitgevoerd als rondboogvensters. Het zadeldak is gedekt met pannen.

Op 1 mei 1954 werd de kapel ingewijd door pastor Dré Dekkers.

Reacties (6)

Jac Dekkers zei op 17 juni 2017 om 12:34
prachtig artikel maar dat de kapel op 1 mei 1954 door pastor Dekkers is ingewijd lijkt mij onwaarschijnlijk!! Pastor Dekkers was toen 15 jaar oud....!!! Lijkt mij wel wat jong om als pastor deze inwijding te doen...!!! Is overigs wel pastor geweest in de Lambertusparochie>
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 19 juni 2017 om 08:53
Dat lijkt mij ook wel erg jong voor een priester, Jac. Ik stuur Cor Kerstens, de auteur van het verhaal, even een mailtje of hij hier naar kan kijken. Dank voor de attendering.
Cor Kerstens zei op 30 juni 2017 om 01:02
Pastor Dekkers heeft de kapel niet in 1954 ingewijd. Later na een herinrichting van de kapel heeft hij, volgens een ongedateerd krantenbericht, dat wel gedaan.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 30 juni 2017 om 09:06
Ah kijk, dan wordt het alweer duidelijker, dank Cor. Weet je toevallig of de kapel in 1954 wel is ingewijd?
Cor Kerstens zei op 1 juli 2017 om 13:46
Het voorbereidende werk voor de inwijding van de kapel werd verricht door Deken Dr. Theo van den Bom (van 1940 tot 1954 verbonden aan de Lambertusparochie) en werd overgenomen door Deken H. Koopmans (van 1954 tot 1968 verbonden aan de Lambertusparochie). Met dank aan Jos Marttens
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 3 juli 2017 om 11:13
Dank Cor, nu is het beeld van de puber-pastoor van 15 uit de lucht! Wel mooi dat we nu de juiste namen weten. Dank voor deze aanvullende informatie!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.