i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Sint-Oedenrode
Jaar: 1800
Tags:

De Armenhoeve van Megen

vertelde op 7 juli 2017 om 17:31 uur

In zijn ‘Beschrijving der Vrijheid Sint-Oedenrode’ uit 1832 (deel II, pagina 99) schrijft Adriaan Brock het volgende over de Armen van Megen: “van oude tijden bezit de tafel van de H. Geest of den Armen van Meghen alhier in Voorbosch een groote Hoeve beneffens nog een mindere erve doorgaans de kleine Hoeve van Meghen genaamd.”

En hij vervolgt: “zijnde deze laatste omtrent 12 lopense teulland en zes karren hoijgewasch, en de Groote hoeve omtrent 41 lopense teul of bouwland, met ongeveer 20 karren hoij. Zij liggen langs de heerbaan, de Groote aan de zijde der Dommel, en de andere aan de andere zijden der straat, niet ver van elkander.” 

Door onderzoek in de archieven en het kadaster komen we te weten waar ze ooit gestaan hebben. De Grote Hoeve stond op het adres Liempdseweg 4 en de Kleine Hoeve op de Liempdseweg 15.

In 1733 willen de bestuurders van de Armentafel van Megen beide hoeven verkopen. De Grote Hoeve is dan in gebruik bij Peter Tomas van de Mosselaer en de Keine bij Jan Tomas van de Mosselaer. Deze verkoop gaat niet door, maar de Grote én de Kleine Hoeve worden dan verpacht aan Aert Jacobus van de Meerendock.

Bouwvallig gedeelte Liempdseweg 4

Jan van de Meerakker, oud omtrent 75 jaar, en Peter van der Heijden, 70 jaar en gehuwd met Maria van de Meerakker, verklaren in 1800 dat het 'waar en waarachtig' is geweest dat hun vader en schoonvader Aart van de Meerakker pachter is geweest van de Grote Hoeve, toebehorende aan de Armen van Megen, en dat na zijn overlijden zijn weduwe wijlen Maria van de Mosselaer de pacht heeft overgenomen. Dat zij nog heel goed weten dat na publieke verhuring in 1752 op deze hoeve is komen te wonen wijlen Jan der Kinderen en dat Maria in datzelfde jaar de Hoeve heeft verlaten.

Liempdseweg 15

Wanneer in 1832 het kadaster in beeld komt, zien we dat beide bouwhoeven nog altijd in bezit zijn van de Armen van Megen. Pas rond de jaren 1880 verkopen de Armen van Megen de Kleine Hoeve aan de Liempdseweg 15 aan Jan Hendrikus van den Heuvel, landbouwer te Sint-Oedenrode. De Grote Hoeve aan de Liempdseweg 4 komt in handen van Hubertus Petrus Hoevenaar van Geldrop, grondeigenaar uit Geldrop.

Bron: BHIC, Archief Schepenbank Sint-Oedenrode. Archieven van Notarissen in Sint-Oedenrode. Gemeentelijk kadaster Sint-Oedenrode 1832-1971.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (2)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 20 juli 2017 om 10:26 uur

Dank zij vooral het onderzoek van Mari van de Laar, is dit verhaal tot stand gekomen.

Ger van den Oetelaar zei op 20 juli 2017 om 12:57 uur

Beste Willie,
Weer een prachtig Roois verhaal, wellicht de opmaat voor een Roois boerderijenboek!

Groeten,

Ger van den Oetelaar

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 22 februari 2009 om 16:20 uur

De Hoevens

vertelde op 6 juni 2016 om 21:38 uur

Zorgen over protestantse pogingen in Jekschot

vertelde op 21 mei 2017 om 10:49 uur

De Maatschappij van Welstand in Etten-Leur