skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Wie zijn mijn voorouders? Een zoektocht naar Mulders Van Lith

Erik van Lith
vertelde op 26 september 2019
bijgewerkt op 30 september 2019
Wie zijn mijn voorouders? Een vraag die me al langere tijd heeft beziggehouden. De eerste generaties waren voor mij gemakkelijk terug te vinden, maar dan? Genealogisch onderzoek heeft me teruggebracht naar de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn die leefde in het midden van de zeventiende eeuw. Is het zoeken naar een speld in een hooiberg? Het helpt als bepaalde onderzoeksmethoden worden toegepast. Hierna een relaas van mijn zoektocht naar voorouders die nog zeker een vervolg moet krijgen.

fragment met molen van Alphen aan de Maas is van een kaart uit de Atlas Major van Joan Bleau uit 1665

Eerdere publicatie

In de jaren zeventig werden mijn ouders reeds gevraagd informatie van voorouders aan ene A. Sterck uit Wehl door te geven. Als tegenprestatie stuurde hij aanvullende informatie waaruit bleek dat mijn voorouders vanuit vaderszijde niet alleen boer, grondeigenaar/ verpachter en lokaal bestuurder waren, maar tot halverwege achtiende eeuw molenaar. Het ging om een publicatie van de heer J. Swane in De Brabantse Leeuw van 1963. Daarin is een (gedeelte van) de genealogie van het molenaarsgeslacht Van Lith opgenomen.

Onjuiste uitkomsten

Al snel bleek, toen ik zelf in de jaren negentig op zoek ging naar voorouders, dat de publicatie van Swane op onderdelen niet helemaal juist was. Dirk van Lith (molenaar van Alphen aan de Maas) was niet gehuwd met Ida Francen, zoals Swane suggereerde, maar met Ida Krijnen van Geffen, afkomstig uit Lithoijen (zie testament van zus van Ida, RA Alem, 1741). Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren in Alphen (gedoopt in Teeffelen): Agnees, Arnoldus, Quirinus, Joannes en Joannes en in Wamel, Antonie en Petrus Norbertus.

Onzekerheden

Waar ik gaandeweg ook achter kwam, was dat er een aantal onzekerheden schuil gaan bij het verder zoeken van mijn voorouders in Noord-Brabant en Gelderland in de zeventiende eeuw. Molenaars hadden een soort van nomaden bestaan. Na de pachtperiode van 5 á 6 jaar verkasten ze naar een molen op een andere locatie en het gezin reisde mee. Als Rooms-Katholieke (RK) familie was bovendien de locatie van dopen, trouwen en begraven na de reformatie afhankelijk van plekken waar het geloof nog kon worden beleden.

Patroniemen

Een eerste methode om te achterhalen wie je voorouders zijn is het gebruik van patroniemen, oftewel de vadersnaam die vaak in het zuiden van Nederland achter de naam van een persoon werd vermeld. Meerdere varianten zijn daarbij mogelijk; neem het voorbeeld van Dirk van Lith: in diverse archieven wordt vermeld: Dirk Aelders (zoon van Aeldert), Theodorus Albertus of Alers al dan niet met vermelding van achternaam ‘Van Lith’ en of het beroep molenaar, mulder of molitoris, allen zijn één en dezelfde persoon.

Gelijkwaardigheid doopgetuigen

Een andere methode die me verder hielp bij mijn zoektocht was het volgen van een veel gebruikte traditie bij RK dopen en huwelijken. Doopgetuigen zouden als het even kan gelijkwaardig moeten zijn. Als van vaderskant een tante getuigt, ligt het voor de hand dat van moederskant een tante of oom getuigt. Dat leverde aanvullende informatie op over een broer en zus van Dirk Aelders, namelijk Jan Aelders (x = gehuwd met Willemke Geerits van Teeffelen) en Gundula Alardi (x Petrus Henrici Reijnen Strick).

Volgorde naamgeving kinderen

Vervolgens kon na worden gegaan welke kinderen van broer en zus waren geboren. De volgorde van naamgeving bleek van belang. De oudste zoon werd immers vaak naar de vader van de vader genoemd, de oudste dochter naar de moeder van de moeder. Zo bleek de oudste dochter van Gundula Alardi Agnes te heten, een verwijzing naar de moeder van de moeder en dus ook naar de vrouw van Aeldert. Overigens kregen voor zover ik dat heb na kunnen gaan de oudste dochters van Jan Aelders en Dirk Aelders ook de naam Agnes.

DTB

Uit de (digitale) archieven kon ik gelukkig de dopen van vier kinderen van Aeldert en Agnes terugvinden: Joannes (1685), Theodorus (1687) Gooltien (roepnaam afgeleid van Gundula of Guilielma) (1689), en Petronella (1691); allen geboren in Alphen aan de Maas en gedoopt in Lithoijen. Daarbij werd het patroniem van zowel vader als moeder duidelijk: Aeldert of Albertus Janssen(s) (van Lith) en Agnes Philips(en) (de la Garde) (later hertrouwt met Jan Henderics van Deutecom, DTB Wamel, 1696).

Borgstelling

Op basis van patroniemen, doopgetuigen en volgorde in naamgeving blijkt dat Aeldert Janssen ten minste 3 broers had (Jan x Elisabeth Hendriks van Kessel, Claes x Mechtelt Aerts van Berchem en Aert x Mactildis Arts en xx Cornelia Alerts Coenen) en 1 zus (Agnes of Neeske x Gijsbert Willems van Eeuwijk, ‘meulder tot Maren’). Onderlinge verwantschap wordt bevestigd als de ene broer borg staat voor betaling van pacht van een molen door de andere broer. Zo staat Claes borg voor Jan den Mulder van Lith (Schepenbank Lith, 1701).

Betrouwbaarheid genealogische websites

Genealogische websites zijn een bron voor onderzoek, maar niet altijd betrouwbaar, omdat gegevens niet door meerdere documenten worden onderbouwd. Neem de vrouw van Claes Janssen van Lith (mulder tot Driel en Bokhoven). Op internet wordt Mechtelt Aerts van Mierlo genoemd. Op basis van patroniem kwam men op de achternaam Van Mierlo, maar deze achternaam is niet juist. Mechtelt blijkt een dochter te zijn van Aert Janssen Mulder van Berchem en Mericken Ariens van der Masen (zie Schepenbank Maren, 1689).

Vragen voor vervolgonderzoek

De oudst gevonden voorvader in mannelijke lijn is dus Jan (van Lith), vader van Aeldert en zoals hierboven beschreven ten minste vier andere kinderen met de achternaam Van Lith. Bij de trouwinschrijving van Aert (Jansz) met Cornelia Alerts Coenen (DTB Driel, 1684) staat dat zij beiden woonachtig zijn in Driel en hij ‘geboortigh van Lith’ is. Betekent dit dat Jan (van Lith), de vader van Aert, afkomstig is uit Lith of slechts tijdelijk daar woonachtig is geweest? Met wie is Jan getrouwd geweest en was hij net als vele telgen na hem molenaar?
De zoektocht naar mijn voorouders levert de verst gevonden voorvader in mannelijke lijn tot nu toe op, maar ook zoals weergegeven een aantal vragen voor vervolgonderzoek. Ik nodig genealogen uit mee te denken over antwoorden op deze vragen. Alle aanknopingspunten zijn van harte welkom. Dan ben ik benieuwd hoe ver ik terug kan in de tijd en wellicht vind ik ook de naamgever van mijn achternaam!

Reacties kunnen worden toegezonden naar emailadres: erik.van.lith@rhdhv.com.

Reacties (6)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 1 oktober 2019 om 09:29
Interessant verhaal, Erik, en voor menig onderzoeker vast herkenbaar én bruikbaar. Dank voor het delen!
Erik van Lith zei op 20 januari 2022 om 08:56
Cornelis, Dank voor je reactie op mijn eerdere artikel (2019). Je geeft aan dat we in dezelfde richting zoeken. Zie je dan mogelijke link? Je noemt ene Joannes Arnoldi van Lith uit Oss. In vermoed dat deze gelinkt kan worden aan de familie Van Lith die in de 16 eeuw woonachtig was in Geffen. Laat maar weten hoe ver je tot nu toe bent gekomen. Wellicht kunnen we elkaar verder helpen.
Erik van den Elsen zei op 21 april 2023 om 11:37
Op 26-1-1630 te Driel trouwt een Joannes van Lith met Sara Dirck Aertsen de Bie.
Zij krijgen te Alem tenminste 5 kinderen:
- Margaretha, 3-1-1631, zij trouwt d.d. 31-1-1665 te Driel met apotheker Antonius Collaerts en gaat in Zaltbommel wonen, tenminste drie kinderen;
- Joannes, 18-09-1632;
- AGNES, 8-2-1634;
- Theodorus, 15-12-1636, hij trouwt d.d. 21-2-1662 te Driel met Barbara Ceperini, tenminste 5 kinderen.

Er wordt een AGNES gedoopt te Lithoijen, 6-10-1644, geboren te Alphen, dochter van Joannes Aelbers
Het zou mogelijk kunnen zijn dat de Jan van Lith die getrouwd is met Sara de Bie, van Alem naar Alphen is verhuisd en daar nog kinderen heeft gekregen, waaronder Nicolai en Aelbert en ook een Agnes.

Nicolai en Arnoldus Janssen van Lith wonen in Driel en krijgen daar kun kinderen.
Jan van Lith trouwt te Driel d.d. 26-1-1630 en krijgt zijn (eerste?) kinderen in Alem.
Daar zit in ieder geval een Joannes en een Arnoldus bij. En een dochter Agnes.
Zijn zoon Theodorus trouwt en woont ook in Driel.

Als we ons op Agnes van Lith concentreren dan kan het volgende gevonden worden:

Agnes van Lith treedt in 1680 op samen met de vrouw van Theodorus van Lith, Barbara Ceperini.
Het is aannemelijk dat deze Agnes de zus is van Theodorus.
Een Agnes van Lith is in 1984 te Driel getuige tijdens het huwelijk van Arnoldus Janssen van Lith en Cornelia Coenen.
Ook bij een huwelijk van Wilhelmus ALBERTI met Agnes Broeders in 1694 te Driel.
Verder is een Agnes van Lith getuige bij de volgende dopen:
- Theodorus, Driel, 7-12-1691, zoon van Sara Theodori van Lith en Matthiae van de Ven;
- Maria Barbara, Driel, 24-3-1697, dochter van Sara Theodori van Lith en Matthiae van de Ven.
- Theodora Josina, Zaltbommel, 24-09-1704, dochter van Odilliae Collaert en Willem Otto.
(Odilliae Collaert is de dochter van Margaretha Janssen van Lith).
- Jacoba, Driel, 15-12-1709, dochter van Sara Theodori van Lith en Matthiae van de Ven.

Verder komt Agnes Gisberti (Agnes de vrouw van Gijsbert Willems) voor als getuige bij de doop van
- Albertus, Driel, 9-10-1684, zoon van Arnoldus Jans van Lith en Cornelia Coenen.

Gijsbert Willems, de man van Agnes van Lith, komt als getuige voor bij de doop van
- Maria, Driel, 9-2-1686, dochter van Arnoldus Jans van Lith en Cornelia Coenen.

De vraag is, gaat het hier om één en dezelfde Agnes van Lith? Als dit zo is, dan zijn Joannes van Lith en Sara de Bie de waarschijnlijke ouders van Aelbert Jans van Lith.
Erik van den Elsen zei op 21 april 2023 om 11:39
"Zij krijgen te Alem tenminste 5 kinderen:"
Ik vergeet hier:
- Arnoldus, 17-12-1635.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 23 april 2023 om 18:18
Bij deze aangevuld, Erik. Bedankt voor je berichten!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen