skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Dansen bij Schlösser op de Kienehoef

Eind december 1941 besluit de gemeente om een houten woonhuisje met café-inrichting bij Bad- en Zweminrichting ‘Kienehoef’ te kopen van Josephus (Sjef) de Leijer, hoofdagent van de Zuid-Hollandse Bierbrouwerij. Zo’n vier jaar daarvoor had Sjef met toestemming van de gemeente dit huisje gebouwd.

Het huisje wordt vervolgens door de badmeester gebruikt als woning en café. Op 18 mei 1937 besluit de gemeente om de heer Johannes Stokx met ingang van 1 juni a.s. aan te stellen als tijdelijk badmeester, onder voorwaarde dat zijn vrouw de damesafdeling als tijdelijke badvrouw zal bedienen.

Huwelijk van Hendrik van Zelst met Josina van Kasteren.Badmeester Hendrik van Zelst heeft het houten gebouw, dat inmiddels door de gemeente in 1942 is aangekocht, als woning en café in gebruik. Wanneer Van Zelst is overleden, vraagt zijn vrouw Josina van Kasteren toestemming om voortzetting van het café. Later volgen er meer pachters en bewoners o.a. in 1942 de badmeester Theodorus van Daalen, in 1948 badmeester Wilhelmus Savelkouls en in 1950 de heer Jacob Schlösser, pachter van café Kienehoef annex dansgelegenheid.

Rond die dansgelegenheid ontstaan er problemen. De burgemeester laat weten dat er rond de dansuren extra politiebewaking zal zijn, bij het ontstaan van mistoestanden volgt sluiting. Een onderzoek heeft hem geleerd dat de jeugd van Sint-Oedenrode hoe langer hoe meer op vrije dagen haar afleiding in de stad zoekt, terwijl het gebruik van jenever door jongens en meisjes gewoon schijnt te worden. De oorzaken hiervan vind hij, dat de jeugd slechts afleiding vindt in dit soort amusement door gebrek aan sport. Daar moet verandering in komen en zijn advies is dan ook om de jeugd een sport- en amusementscentrum aan te bieden, waar stevig controle mogelijk is.

Ook Pastoor Schoofs maakt zich erg veel zorgen. In een brief aan de gemeente schrijft hij o.a. dat bij hem en vele anderen de dansgelegenheid grote afkeuring oproept. Op hem wordt van diverse zijden drang uitgeoefend om zijn invloed aan te wenden om alsnog dit experiment af te gelasten. Hij zal er morgen vanaf de kansel zijn afkeuring over te kennen geven. Ook de pastoors en de deken zullen hun misnoegen kenbaar maken en hun parochianen trachten weg te houden van deze dansgelegenheid. Voor de zekerheid zal hij eerst nog op audiëntie bij de bisschop gaan om advies vragen.

In de winter wordt ook in oorlogstijd geschaatst door de bevolking en de plaatselijke ijsvereniging. Op een verzoek van de Rooise IJsclub in 1941 om in de gelegenheid te worden gesteld een schoonrijdster te laten komen, wordt door de gemeente medegedeeld dat hiertegen geen bezwaren bestaan.

Foto’s: Jo van der Kaaij.
Bron: archief gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1811-1933, BHIC, toeg.nr. 7634.

Reacties (16)

Hans Hendriks zei op 19 mei 2015 om 19:46
Bron: Uit het Gemeentearchief Sint-Oedenrode - Inventarisnr. 339 blijkt een aanvulling op de badmeesters, waarvan enkele ook bij het zwembad woonachtig waren:

Notulen vergadering B en W. van 30 Mei 1940:
Wordt besloten om als badmeester aan te stellen J. Fl. Stokx en H..J. van Zelst als hulpbadmeester.

Notulen vergadering B en W. van 20 juni 1940:
Wordt besloten den Heer Hevelsoet uit Vught te benoemen tot badmeester. Open te stellen vanaf 9 uur des morgens tot een half uur voor zonsondergang.

Notulen vergadering B en W. van 15 Mei 1941:
Wordt besloten tot badmeester te benoemen met ingang van Maandag 24 Mei 1941 tot 16 September 1941 den Heer J. van de Water, geboren te ’s-Hertogenbosch 28 Oct. 1910 en wonend te ’s-Hertogenbosch.

Notulen vergadering B en W. van 26 juni 1941:
Wordt besloten R. van Maastricht, geboren 17 Mei 1922 en wonende Bakeldonksestraat 12 te ’s Bosch te benoemen als badmeester tot 16 September 1941.

Notulen vergadering B en W. van 25 Maart 1942:
Wordt besloten op arbeidscontract te benoemen tot badmeester de Heer Th. van Daalen, 1ste badmeester wonend te ’s Bosch, Noordwal 7 en hem vrije woning te verleenen te rekenen op fl. 4,== per week in te gaan op 1 Mei 1942.
Willie Damen zei op 20 mei 2015 om 11:36
Hans, bedankt voor de mooie aanvulling.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 28 mei 2015 om 08:10
1938, Jos de Leijer bierbrouwer alhier mag een plekje huren op de Kienehoef, voor het bouwen van een tentje ter inrichting voor verkoop van consumpties voor een bedrag van vijftien gulden per jaar. Dat H. J. van Zelst met de bewoning en exploitatie zal worden belast.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 17 juni 2015 om 16:45
In 1936 wordt besloten om van J. Werners te Sint-Oedenrode aan te kopen 28.000 stenen tegen de prijs van elf gulden per duizend ten diensten van het zwembad.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 18 juni 2015 om 10:18
Waardevolle toevoegingen, Willie. Dan gaat toch om relatief behoorlijke bedragen (voor die tijd). Of schat ik dat verkeerd in?
Willie zei op 18 juni 2015 om 22:19
Hallo Marilou
Ik hen het nog eens nagekeken maar het klopt echt.
Willie zei op 18 juni 2015 om 22:23
Bron vergeten bij te voegen: Toegang 7634 inventaris 338 datum 23 juli 1936
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 19 juni 2015 om 09:08
O maar ik twijfel ook niet aan je bevindingen, Willie (zeer zeker niet zelfs). Ik sta meer te kijken van het bedrag dat destijds werd uitgetrokken voor een dergelijke voorziening. Best bijzonder toch?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 5 juli 2015 om 11:23
Vergunning verleend aan M. Walraven Emmaustraat alhier om evenals de voorafgaande jaren, ook dit jaar wederom in aanmerking te mogen komen voor het bewaren van rijwielen bij de bad- en zweminrichting tegen een billijke vergoeding.
Er wordt besloten om betrokkenen wederom te belasten met bewaren van rijwielen tegen een vaste vergoeding van fl. 10.- per week + fl. 0.03 voor elk gestald heren- en damesrijwiel en fl. 0.02 voor elke gestald kinderrijwiel, terwijl de stallingprijzen bedragen: heren- en damesrijwiel fl. 0.10 en kinderrijwiel fl. 0.05.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 5 juli 2015 om 13:02
J. Persoons A 455 heeft verzocht om wederom, evenals voorgaande jaren te worden aangesteld voor het zwemseizoen 1946 aan het zwembad, alwaar hij o.a. steeds is belast geweest met de verkoop van kaartjes.
Er wordt besloten betrokkene met ingang van 18 mei 1946 de datum van opening van het zwembad aan te stellen tegen een weekloon ad fl. 35,- per week. Gedurende het zwemseizoen 1945 genoot hij een vergoeding van fl. 33,- per week. Een verhoging wordt in de huidige tijd alleszins billijk geacht.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 6 juli 2015 om 12:39
Een vergoeding van f 35 per week in 1946 zou nu een koopkracht hebben van ruim € 170,- per week. Ik hoop dat dit netto was en misschien waren de gelden uit de rijwielstalling een leuke aanvulling..

Het huidige minimumloon in 2015 is € 346,- per week bij een volledige werkweek.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 24 augustus 2015 om 14:34
In de notulen van Sint_Oedenrode lezen we: dat de zwemclub ‘Aegir’? te Eindhoven in 1946 mededeelt, dat zij bereid is belangeloos zwemdemonstraties alhier te komen geven, teneinde meer beoefenaars voor de prachtige en gezonde zwemsport te winnen. Er wordt besloten om op het aanbod in te gaan.
Wat aardig van de Eindhovenaren.
Frans van der linden ,( word dit jaar 90) jongste zoon van eerste hooofd de ODA school zei op 5 mei 2017 om 23:43
Mijn naam is Frans van der Linden en woon sinds 1958'in Mexico...vind jullie verhalen fantastisch . Ik heb als kind het begin van het Kienehoef intensief meegemaakt. Ik maakte de opening mee als enig Rooijs kind , dIe kon zwemmen... geleerd O.a in de Dommel met een motorfiets binnenland om op te drijven aangepast door Harry van Zelst ( later hulp badmeester op de kienehoef omdaarmee teblijven drijven. DAarna ging de fam VDL zwemmen eeerst in Schijndel en later in Veghel. Beide dorpen liepen vooor op St.oedenrode. Wat zwembad betreft. zwemmers vanaf het begin waren. De Warenburg-en de van Zelst,, Frans van de Laar , broer van dove Bernhard . En nog andere uit het Kofferen. WOutje Waals ( Later lid van de NSB ) verzorgde bij zwemfestiviteiten het zgn KOMISCHE nummer. BIj het zwemmen in de Dommel verdronk de oudste zoon van de Fam Hezemans (Duitse technicus bij v.d. kamp ODA) ... In de Dommmel verdronk ook ( mogelijk zelfmooord) Joop Poel ijsco man van MICO ijs Eindhoven .uit de Kerkstraat. Bij de opening van de Kienehoef, , was er een zwem politiegroep uit Amsterdam, die mij een extra prijs gaf ( heb die nog steeds ) en mij op hun schouders rond droegen!!
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 6 mei 2017 om 10:43
Bedankt voor je herinneringen Frans en nog wel vanuit Mexico. Wat leuk om te lezen dat je je nog zoveel herinnert, en vooral zoveel namen. En wat moet dat een goed gevoel zijn geweest, op de schouders gedragen door de politiegroep uit Amsterdam. Ik begrijp wel dat je je dat zeker nog herinnert.
Wilma van Daalen zei op 13 september 2021 om 13:19
Wat leuk om dit te lezen. de Heer Th. van Daalen was mijn Opa.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 14 september 2021 om 09:40
Ha Wilma, leuk dat je hier reageert! Wij zijn nu heel benieuwd welke herinneringen jij aan je grootvader hebt. Heeft hij jou ook leren zwemmen misschien?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen