i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Uden
Tags:

Uden in jaartallen

vertelde op 10 oktober 2006 om 10:07 uur

 

 

oertijd                                                                                                  

Er ontstaat een breukrand in het landschap, de Peelhorst, die bij Uden nog steeds in het landschap zichtbaar is door wallen aan de Karperdijk

 

2000 v Chr

Gallo-Germanen wonen in de omgeving van de heide van Slabroek; wij hebben daar nog een urnenveld van

 

c. 57–12 v Chr

Gallo-Romeinen verliezen (of begraven) hun eigendommen, zoals een munt van Domitianus (52-96) of een mantelspeld (fibula)

 

c.750-c.800

Willibrord en Lambertus kerstenen onder andere Brabant. In de kern van Uden wordt het eerste houten Christelijke kerkje gebouwd

 

1190

heer Ricolt van Uthen verschijnt in een oorkonde van de graaf van Gelre en zorgt daarmee voor de oudste schriftelijke vermelding van Uden

 

1191-1233

De heren van Cuijk regeren over Uden

 

c. 1200

Het kasteel van de heren van Uden staat aan de Vorstenburg. Er wonen nog andere lieden van adel, en wel op Duifhuis en Zoggel.

 

1202

Hertog Hendrik I van Brabant neemt bij Uden de graven van Holland (Dirk VII) en Gelre (Otto I) gevangen, met wie hij in oorlog is

 

1233-1352

De heren van Herpen regeren over Uden

 

1288

Heer Alard van Herpen en Uden vecht aan de zijde van de Brabantse hertog Jan I in de slag bij Woeringen tegen Gelre, de bisschop van Keulen en nog veel meer tegenstanders. Ze winnen.

 

c. 1300

De eerste parochiekerk, gewijd aan Sint-Petrus Stoel van Antiochië, wordt gebouwd. De oudste klok, gewijd aan O.L. Vrouw dateert van dit jaar; latere klokken zijn van 1443 (St.-Pieter) en 1484 (Jezus Nazarenus).

 

Begin 14e eeuw

De weekmarkten ontstaan

 

1314

Rutger van Herpen, heer van Uden, Boekel en Zeeland verkoopt gemene gronden

aan inwoners van Boekel en Volkel

 

1324-1396

Het Huis van Valkenburg regeert over Uden; rond 1360 sticht Walram (=Walraven) Ravenstein; het Land van Ravenstein omvatte ook Boekel-Uden-Volkel-Zeeland

 

1339

Voor het eerst wordt het Heikantsgericht genoemd, dat is de Udense schepenbank met jurisdictie over Boekel, Uden, Volkel en Zeeland

 

1365

Keizer Karel IV van Duitsland bevestigt dat het Land van Ravenstein inclusief Herpen en Uden altijd een leen is geweest van de hertog van Brabant

 

1378

Hertogin Johanna van Brabant beleent Reinoud van Valkenburg met Ravenstein, Herpen en Uden

 

1385

Heer Reinout van Valkenburg verkoopt gemene gronden aan inwoners van Uden

 

1393-1397

De heren van Salm regeren over Uden

 

1397-1609

Door het kinderloos overlijden in 1397 van Reinoud van Valkenburg (gehuwd met Elisabeth van Kleef) gaat de heerschappij over Uden over naar de familie Van Kleef. Adolf van Kleef wordt heer over Herpen, Ravenstein en Uden.

 

c. 1455

Op de plek van de huidige kerk in Volkel wordt een kapel gesticht en gewijd aan Antonius en Barbara

 

1571

Bisschop Metsius van Den Bosch deelt tijdens een synode Uden en Ravenstein in bij het dekenaat Oss

 

1609-1670

Leden van het Huis van Brandenburg regeren over Uden. Het Huis van Neuburg betwist de rechten van de Brandenburgers

 

1609-1742

Leden van het Huis van Neuburg regeren over Uden. Nog steeds strijd met Brandenburg.

 

1631

Uden verkrijgt godsdienstvrijheid als onderdeel van het Land van Ravenstein

 

1635

Een Kroatische krijgsbende, gevolgd door een Zweedse brandschatten Volkel. Het is de tijd van de 30-jarige oorlog.

 

1638

De Kruisheren (pauselijke orde sinds 1248) vestigen zich na hun verbanning uit Den Bosch en de Meierij in een boerderij op de Bitswijk

1652

De Kruisheren bouwen een klooster aan de Vorstenburg

 

na 1667

De Mariabedevaart naar de kapel van O.L. Vrouwe ter Linde bloeit op naar aanleiding van wonderlijke genezingen

 

1674

De Kruisheren verkrijgen de bediening van de Mariakapel

 

1696

De Kruisheren verkrijgen de Mariakapel als kloosterkerk; er vinden dit jaar 4 grote processies naar Uden plaats

 

1711

Er wordt een nieuwe Mariakapel gebouwd op de plek van de omgewaaide Marialindeboom

 

1713

De Birgitinessen vestigen zich in Uden en trekken in het door kruisheren gebouwde klooster;

de broeders gaan naar het nieuw gebouwde klooster bij de Mariakapel van O.L. Vrouwe ter Linde om de Mariadevotie effectiever te verzorgen

 

1742-1801

Het Huis van Sulzbach-van der Pfalz regeert over Uden

 

1743

Kruisheer Walterus Peynenborgh sticht de Latijnse school

 

1746

Er breekt een grote brand uit in Uden

 

1751-1752

Het eerste Udense raadhuis wordt gebouwd

 

1773-1774

De aanschaf van twee brandspuiten voor Uden markeert het begin van de Udense brandweer

 

1794-1795

De Fransen veroveren het Land van Ravenstein en vorderen onder andere het zusterklooster

 

1795-1806

Het verbod van de Fransen op het houden van processies betekent het einde van de belangrijke Mariaverering in Uden

 

1800

Frankrijk verkoopt het Land van Ravenstein aan de Bataafse Republiek

 

1806-1809

Het Land van Ravenstein maakt deel uit het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon

 

1809-1814

Het Land van Ravenstein maakt deel uit van het Franse Keizerrijk onder Napoleon I

 

1811

De Udense standerdmolen wordt gebouwd

 

1812

Bij keizerlijk decreet wordt het zusterklooster geconfisqueerd

 

1814

De zusters Birgitinessen keren terug naar hun klooster aan de Veghelse dijk in Uden

 

1819

De Schafstraat wordt met ongeveer 200 lindenbomen beplant

 

1827

Het inwonertal van de gemeente Uden komt boven de 5.000 personen

 

1833

De protestantse gemeenten Uden en Veghel (inclusief Erp en Gemert) gaan samen

 

1835-1836

Op de plaats van de afgebroken kapel in Volkel komt de nieuwe H Antoniuskerk; hij wordt op 10 oktober 1836 gewijd

 

1840

Op 12 juni komt een vuistgrote meteoriet, ruim 700 gram zwaar, in turfpeel Het Staartje in de buurt van Volkel terecht

 

1845

In een klooster aan de Volkelseweg vestigen zich de zusters Ursulinen; ze beginnen daar een pensionaat voor burgermeisjes

 

1855

op 11 december wordt Volkel een zelfstandige parochie

 

c. 1860-c. 1955

De Udense kersencultuur (de Udense Zwarte) beleeft haar bloeiperiode. De vele vogelverschrikkers in de Udense boomgaarden krijgen de soortnaam Peerke Verschiet.

 

1863

Op 28 juni wordt het handboogschuttersgezelschap La Liberté opgericht

 

1864

Molenaar De Wert bouwt de molen van Hoenderbos, later bediend door molenaar Van Heeswijk

 

1865-1870

Het tweede Udens raadhuis wordt gebouwd op de hoek Kerkstraat/St Janstraat/Marktstraat

 

1866

De kom van Uden krijgt openbare straatverlichting (met olielampen)

 

1866-1870

Achttien jongens uit Uden verdedigen als zouaaf (soldaat in het pauselijke leger) Vaticaanstad tegen de Italiaanse revolutionairen van Garibaldi

 

1871

Aanleg van de verharde weg Uden-Mill-Oeffelt

 

1873

Op 15 juli wordt de spoorlijn Boxtel-Wesel, het zogenaamde Duits lijntje feestelijk geopend. Uden krijgt een station aan Stationsstraat. De lijn wordt geëxploitateerd door de NBDS (Noord-Brabants-Duitsche-Spoorwegmaatschappij). Het station is in 1950 gesloten.

 

1875

Oprichting van boogschuttersvereniging De Batavier

 

1877

De Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromaeus uit Trier vestigen zich aan Kerkstraat

 

1879

Opheffing van de Latijnse school

 

 

1882

Veel bouwactiviteiten in Uden: de bewaarschool van de Barmhartige Zusters van de H. Carolus; de pastorie aan de Kapelstraat (vanaf 1909 in gebruik als Franciscanessenklooster) en de superfosfaatfabriek voor kunstmest van de fa Coenen & Schoenmakers (thans Losplaats)

 

1883

Opening tramlijn Veghel-Uden-Nistelrode-Heesch-Oss. Opgeheven in 1939

Oprichting van de Sociëteit NIMROD, een kaart- en biljartclub

 

1886

Op zondag 4 april brandt de parochiekerk af; in de ruïne van de fundamenten wordt een runensteen met de tekst "WOT" gevonden.

 

1886

Nog meer bouwactiviteiten:

De openbare lagere school aan de Kapelstraat (afgebrand 2000) en

Het priestercollege van het H Kruis aan de Kerkstraat

 

1887

Ter herinnering aan de grenskerk die daar tussen 1649 en 1672 dienst heeft gedaan, wordt op initiatief van de pastoor van Veghel in Mariaheide een monumentje opgericht

 

1887-1890

Pastoor Spierings bouwt de tweede Udense Sint Petruskerk aan de Kerkstraat. Architect is Carl Weber. Bisschop Godschalk wijdt de kerk op 13-14 april.

 

1890

De firma J.N. van de Putten bouwt een graan- en oliemolen in de Bitswijk

 

1894

Op 25 mei wordt het Udens mannenkoor De Liedertafel opgericht samen met de harmonie De Eendracht; dit alles gebeurt in café De Wilt aan de oude kerk

 

1899

Op de plek van het voormalige café/herberg Bellevue komt een post- en telegraafkantoor aan de Marktstraat; in december passeren per trein de keizer en keizerin van Duitsland

 

1901

Oprichting van de gemeentelijke veewaag aan St Janstraat

 

1902

De eerste particuliere auto in Uden is van de heer Coenen

 

1903

Bouw van de pastorie aan Kerkstraat onder pastoor A Spierings

 

1903

Oprichting van de rk Tuin- en Veilingsvereeniging Algemeen Belang. De vereniging heft zich in 1993 weer op.

 

1904-1905

De kunstschilder Piet Mondriaan verblijft in Uden. Hij bewoont enkele vertrekken in een woning aan de St Janstraat

 

1904-1905

Er wordt een nieuwe kapel ter ere van O.L.V. ter Linde gebouwd op het O.L. Vrouweplein (Kerkstraat)

 

1904

Stichting van een ziekenhuis met operatiekamer olv de Barmhartige Zusters H Carolus;

oprichting van de NCB afd. Uden

 

1905

J.F. van Dieten bouwt een oliemolen in Volkel aan Rudigerstraat; de oude standerdkorenmolen (uit 1753) wordt naar Brabantstraat 20 verplaatst

 

1907

vestiging Udense Boerenleenbank; eerste bedevaart Uden-Kevelaer

 

1909

De zusters Franciscanessen vestigen zich in de oude pastorie aan de Kapelstraat

1910

Het pensionaat van de Ursulinen aan de Volkelseweg verhuist naar Boxtel; in het voormalige Ursulinenklooster vestigt zich de broedercongregatie van het Goddelijk Woord; in het missiehuis Sint-Willibrord (nu sportpark) beginnen de paters S(ocietas) V(erbi) D(ivini) van Steyl een missionarissenopleiding

 

1912

De missiezusters Dienaressen vd H Geest openen een klooster en retraitehuis aan de Volkelseweg; koning George V van het verenigd Koninkrijk passeert Uden per trein

1913

Opening coöperatieve boter- en melkfabriek St Henricus aan Veilingstraat (afgebroken c 1993);

Opening coöperatieve stoomzuivelfabriek St. Antonius te Volkel aan de Antoniusstraat

 

1914

Vestiging zusters Franciscanessen in Antoniusklooster aan Kloosterstraat te Volkel. Zij beginnen o.a.  de meisjesschool

 

1914-1918

Vluchtoord (nabij magazijn Schoenenreus) voor Belgische vluchtelingen

 

1916

Bouw kapel van Sint Jansgasthuisaan de Kerkstraat

   1917-1918  De Udense standerdmolen (ook wel bekend als de "molen van Jetten") wordt van het Moleneind naar het open veld nabij de Aalstweg verplaatst
 

1919

De veiling Uden gaat over in handen van de NCB

Oprichting van de afdeling Uden en afdeling Volkel van de RK Werklieden Vereniging St Petrus

Oprichting van de voetbalvereniging UDI’19

Oprichting Burgerwacht Uden en Volkel

Oprichting Metaalbewerkersbond afdeling Uden

De spoorlijn van de NBDS gaat over in handen van de Nederlandse Spoorwegen

 

1921

Er wordt een begin gemaakt met de electrificatie van Uden; men begint in Volkel

 

1922-1930

Ontginningsdorp Terraveen. De eerste boerderij is van M. Pittens; deze boerderij zal in 1941-1942 worden afgebroken om plaats te maken voor een vliegveld

 

1922

Bij de openbare lagere school (thans De Pul) komt een hoofdonderwijzerswoning

Dr Remouchamps graaft op de Slabroekse heide een urnenveld met Gallo-Germaanse urnen op

 

1923-1925

Onder leiding van de prior van Mil begint men met de bouw van een nieuw College van het H. Kruis aan de Kerkstraat naast de Broederkapel; er komt ook een internaat bij

 

1924

De spoorlijn wordt enkel spoor als gevolg van bezuinigingen

 

1925

Op 10 augustus wordt Uden zwaar getroffen door een cycloon; ook Langenboom, Zeeland en Borculo ondervinden de gevolgen van deze stormramp

Koningin Wilhelmina en prins Hendrik bezoeken Uden en Zeeland

Pater Simon Buis (1892-1960) introduceert vanuit de Verenigde Staten het volleybal in Nederland (en daarmee waarschijnlijk ook in Europa). Het spel wordt voor het eerste gespeeld in het Missiehuis Sint Willebrord

 

1926

Het H. Hartbeeld in Volkel wordt onthuld

1927

De n.v. Algemene Transport Onderneming (ATO) opent een loods aan de Markt (thans AH). De ATO verzorgt autobusdiensten in Oost-Brabant met busverbindingen naar Eindhoven, Helmond en Nijmegen.

 

1928

In Odiliapeel wordt De Stamboekfokvarkens Vereniging opgericht

 

1929

Cornelius L. Buskens volgt M.C. Thijssen op als burgemeester van Uden

 

1930

Op 5 mei besluit de gemeenteraad dat het nieuw ontgonnen landbouwgebied Terraveen de naam Odiliapeel krijgt; de H. Odilia is de patrones van de orde van de Kruisheren.

Tegelijk wordt de parochie van de H. Kruisvinding en het kerkelijk zangkoor Odiliapeel opgericht; de eerste (nood)kerk van de H. Kruisvinding wordt gebouwd en gewijd;

Oprichting NCB afd Odiliapeel

Onthulling van het H. Hartbeeld van kunstenaar Wim Harzing naast St. Petruskerk op 31 mei

Oprichting RK fabrieksarbeiders Bond St Willibrordus afdeling Uden

 

1931

Oprichting RK Bouwvakarbeiders Bond St Josef afdeling Volkel

 

1932

In november voelt men aardschokken in Uden, Heeswijk, Oss, Veghel, Zeeland

Oprichting RK Bond voor Transportarbeiders afdeling Uden en RK Ambtenaren Vereeniging Uden Veghel e.o.

 

1933

Oprichting toneelvereniging De Vespenaar te Odiliapeel

 

1934

Oprichting Eiervereniging Odilia te Odiliapeel

 

1935

Opening nieuw Sint-Jansgasthuis aan de Kerkstraat

 

1936-1938

In Volkel wordt de oude kerk afgebroken; op dezelfde plek verrijst de nieuwe kerk van St.-Antonius Abt; architect is Van Halteren, de inwijding vindt plaats op 24 oktober

 

1937

Oprichting bouw- en houtbond FNV afdeling Volkel

 

1938

Aan de Markt verrijst een nieuw raadhuis naar ontwerp van architect C Roffelsen

De Kruisheren vieren hun 300-jarig verblijf in Uden met o.a. het openluchtspel Blind Marieke

De gemeente Uden sluit zich aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 

1939

De goederentram rijdt voor het laatst op 14 november door Uden langs het baanvak Veghel-Oss, het personenvervoer is enkele jaren daarvoor al gestopt

Aanleg van de Peel-Raamstelling, met o.a. een manschappenverblijf in Odiliapeel

 

1940

10 mei: het Duitse leger bezet ook Uden

 

1940-1942

In augustus beginnen de Duitsers met de bouw van een Nachtlandeplatz Volkel, later (na verharding van de startbaan) Fliegerhorst Volkel genoemd.

 

1940

De Franciscanessen bouwen een klooster in Odiliapeel

 

1940

In november nemen de Duitsers het missiehuis in gebruik; paters en studenten wijken uit naar de Blauwe Kei in Veghel

 

1941

De gemeentelijke archiefstukken moeten ingeleverd worden bij de Ortskommandant

 

1942

Oprichting Wit-Gele Kruis afd. Odiliapeel

 

1942-1944

Burgemeester Buskens wordt geschorst en moet plaats maken voor NSB-burgemeester P.J. Biemans, voormalig mulo-leraar

 

1944

De Duitsers verwoesten de Petrusschool en het missiehuis Sint-Willibrord

 

1944

18-19 september: bevrijding! Op 19 september arriveert het Britse leger in Uden; Operatie Market Garden veroorzaakt zeer druk militair verkeer langs de Corridor; dagelijks rijden duizenden voertuigen door Uden; waarnemend burgemeester was wethouder Hoefs

 

1945

Leden van de juist opgerichte rijkspolitie worden te Uden gestationneerd

Voetbalclub Odiliapeel wordt heropgericht

J.Th.P.M. Poort is waarnemend burgemeester

 

1945-1950

Tijdens de politionele acties in Indonesië sneuvelen twee van de 120 Udense militairen

 

1946

Oprichting tuinbouwvereniging Uden

Aan einde van het jaar wordt de basis Volkel bestemd tot Opleidingskamp van het Korps Mariniers

Het inwonertal van de gemeente stijgt boven de 10.000

Oprichting rijvereniging St Martinus Odiliapeel

Oprichting handboogsportvereniging Vreugde zij ons Doel te Odiliapeel

 

1947

De weg naar Vorstenbosch wordt verhard

Burgemeester G.I.M. van Kemenade treedt aan

Oprichting van de Padvinderij, Scouts en Welpen

 

1948

Oprichting van de gemeenschappelijke regeling De Peelgemeenschap met Bakel, Boekel, Gemert, Mill, Oploo, Wanroy, en Zeeland. Doel van de regeling is het peelgebied te ontsluiten door middel van het aanleggen van infrastructuur

Opening huishoudschool St.-Anna

Opening kousenfabriek Jansen de Wit

Oprichting van de Stichting Industriegebouwen Uden ten behoeve van de industrialisatie. Eerste resultaten: vestiging van Kunstoffen Nieuwenhuis.

 

1949

Bouw van een wegkapel aan Knipperdul

 

1950

Op 1 april wordt vliegbasis Volkel opgericht

Op 20 april opening van het gemeentelijk industrieterrein

Op 5 december komen de eerste electriciteitsvoorzieningen in Odiliapeel

Het personenvervoer via het Duits lijntje door Uden wordt stopgezet

 

1951

Uden wordt aangewezen als industrialisatiekern in het economisch ontwikkelingsgebied Noord-Oost Noord-Brabant

Op 3 april draagt het Korps Mariniers het commando over de basis Volkel over aan de luchtmacht

Kerkorganist Janssen begint een volksmuziekschool

 

1952 Oprichting van de 1e Tactical Fighter Group op vliegbasis Volkel, bestaande uit 311 en 312 squadron; vanaf de basis wordt gevlogen met de Thunderjet, de T-Bird en de Thunderstreak.
 

1953

Oprichting metaalarbeidersbond St Eloy afdeling Volkel

Start Philipsvestiging

 

1954

Op 13 mei breekt er een grote brand uit in het Kruisherencollege

 

1954-1955

Aan de Aldetiendstraat komt een hervormd kerkje

 

1955

Opening van de St.-Jozefschool, lagere school voor meisjes aan de St.-Annastraat

De eerste huisarts vestigt zich in Volkel

 

1956

Opening van de Pius X-school

Opening van de LTS St.-Eloy

Oprichting jeugdtoneel De Gebloemde Vaas te Odiliapeel

 

1957

Opening van het openluchtzwembad op het sportpark

Oprichting van de fanfare St.-Marcellus te Odiliapeel

Oprichting van de Mixed Hockey Club Uden

 

1958

Oprichting van de H. Pius X-parochie

Oprichting van de Udense zwem- en waterpoloclub Zeester

 

1959

Bouw van de kerk van de H. Kruisvinding in Odiliapeel

De laatste St Odiliaprocessie wordt gehouden

Uden krijgt extra rijkssteun in het kader van het stimuleringsbeleid industriële ontwikkelingskern

 

1960

Op 8 november wordt atletiekvereniging De Keien opgericht

Laatste processie van de H. Kruisvinding

Oprichting van de stichting gemeenschapshuis Odiliapeel

Aanleg Middenpeelweg

Opening eerste brandweerkazerne

 

1961

Oprichting fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus afdeling Volkel

 

1963

Oprichting H. Paulusparochie

Oprichting Landarbeiders Bond St. Deus Dedit afdeling Volkel

Op het tweede industriepark (Loopkant) start als eerste de BACU broodfabriek

 

1964

Oprichting middenstandsvereniging Odiliapeel

De Gemeentelijke Sociale Dienst gaat van start

De gemeenteraad stelt een gemeentevlag vast

De nieuwe centrale begraafplaats aan de President Kennedylaan wordt in gebruik genomen

Drs G.J.A. Schampers volgt burgemeester Van Kemenade op

Op 3 november wordt de nieuwe Rondweg noord geopend

 

1965

Oprichting van de H. Geestparochie

De laatste Sacramentsprocessie wordt gehouden

Op 30 mei worden vijf Udense missionarissen door opstandelingen in Buta, republiek Congo, vermoord

De gereformeerde gemeente Oss gesplitst in Oss en Uden/Grave

Oprichting van de karnavalsstichting De Knoerissen

Het inwonertal van Uden komt boven de 20.000

 

1966

Oprichting carnavalsvereniging de Schoapenwaessers Odiliapeel

Ingebruikneming sportpark Odiliapeel

Opening markthallen

 

1967

1 mei: Oprichting van de wandelclub de Eekhoorn

Uden sluit aan bij Obragas, het gemeentelijk gasbedrijf wordt opgeheven

Aanleg Industrielaan

 

1968

Ingebruikneming stortplaats aan de Vluchtoordweg

 

1971-1972

Bouw nieuwe woonwijken Raam en Melle (incl. Kennedylaan en Raampark)

 

1971

Jumelage met Lippstadt in Nordrhein-Westfalen

Plaatselijke metaalarbeiders en fabrieksarbeiders gaan samen in Industriebond

 

1973

Aardtrilling merkbaar in Uden

De Vrijwillige Brandweer bestaat 60 jaar

De St.-Jozef meisjesschool en de St.-Petrus jongensschool gaan samen verder als St.-Jozefschool

 

1974

Het Museum voor Religieuze Kunst wordt in een gedeelte van het zusterklooster ingericht; op 3 mei wordt het nieuwe museum door bisschop J. Bluijssen van Den Bosch geopend

In oktober reist burgemeester Schampers naar de USA om industrieën voor Uden te werven

 

1975

Het College van het Heilig Kruis wordt gesplitst in het Kruisherencollege en het Rivendellcollege

Uden krijgt gemeentepolitie

Voor de eerste keer gaat de fietstocht Trap-in op 2e Pinksterdag van start. De tocht is ten bate van Udense missionarissen

Aanleg Rondweg zuid

 

1976

Op 27 juni komt het boek Tweeduizend jaar Uden door J.B. van Heessel uit

Voor het eerst wordt de gedenkpenning Uden uitgereikt

Oprichting Kruisvereniging Uden door het samengaan van alle afdelingen Wit-Gele Kruis

Uden telt nu 30.000 inwoners

 

1977

Op zondag 27 februari wordt de traditie van het vlooienstoken (beldervuur) in Bedaf hersteld

Udense vertellingen door A van den Elzen verschijnt

Oprichting De Peelse Pony ruiters Odiliapeel

 

1978

Verschijning van Geschiedkundige bijzonderheden uit de Vrije en Soevereine Heerlijkheid van het Land van Ravenstein door J.B. van Heessel

Opening nieuwe postkantoor

Heropening Museum voor Religieuze Kunst

Opening zwembad De Wel

 

1979

Verschijning van Klein historisch prentenboek door H. Sluijters

 

1981

Op 29 januari wordt het nieuwe gemeentehuis geopend

Het St.-Petruskerkhof wordt geruimd

In Odiliapeel komen bejaardenwoningen in de St.-Odiliaflat

 

1982

Afdeling Volkel-Odiliapeel en afdeling Uden-Zeeland van de Industriebond gaan samen in de afdeling Uden

Ingebruikname protestants kerkelijk centrum Samen op Weg aan de Schepenhoek

Afbraak van het oude spoorstation, op dat moment in gebruik als onderkomen voor Turkse gastarbeiders

 

1983

Opening nieuw politiebureau annex brandweerkazerne

 

1993

Het veilingterrein en de veilinggebouwen worden aan de gemeente verkocht om ze te slopen

 

1994-1995

Bouw nieuwe woonwijk Zoggel en industrieterrein Goorkens

 

c. 1996-1999

Bouw nieuwe woonwijk Uden-Zuid

 

2001

Ingebruikname nieuwe vleugel van het Udens raadhuis

Verplaatsing van het busstation aan de Markt naar het nieuwe busstation tegenover het politiebureau

 

2002

Het inwonertal komt definitief boven de 40.000 (dat gebeurde voor het eerst in 2001)

De drie pastoors van de Udense parochies H. Petrus, H. Paulus en H. Pius/H. Geest (respectievelijk Inno Ponsioen, Louis de Bonth en Jacques Leo) gaan met pensioen

Op 6 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen; net als in de rest van Nederland wordt in Uden het Duale Stelsel ingevoerd, waarbij de wethouders niet meer lid zijn van de gemeenteraad

In december wint Uden de gemeentetrofee voor Vrijwilligersbeleid (>10.000 vrijwilligers!)

 

2003

Op 1 januari gaan alle Udense parochies samen in de Pastorale Eenheid Uden (PEU) met één nieuw benoemde pastoor: Theo van Osch

De H. Petruskerk wordt voor twee jaar gesloten wegens omvangrijke restauratie

De Pronkkamer gaat dicht wegens bezuinigingen

De N 265 wordt buiten gebruik gesteld en de A 50 opengesteld met twee afritten bij Uden

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (18)

Twan van Duijnhoven, Rijsbergen zei op 27 november 2007 om 20:32 uur

De zouaven te Italië:
Volgens mij zijn dit geen 20 jongeren geweest, maar 18. Hierbij de namen die ik heb genoteerd vanuit de registers van het zouavenmuseum te Oudenbosch.

Naam, Voornaam, Geboortedatum
Berg, M. van de, Martin, 25-3-1850
Bogaard, T. van de, Theo, 16-7-1843
Duuren, M.V. van, Martinus Vincentius, 7-3-1845
Goossens, L., Lambert, 19-7-1849
Leijgraaf, G. van de, Gerard, 8-5-1839
Lendy, J., Jan, 3-6-1850
Lijssel, A. van, Adri, 4-9-1851
Linden, P. van der, Piet, 15-5-1847
Lukassen, M., Martinus, 9-4-1850
Meulen, M.P. van der, Marianus Petrus, 12-3-1847
Osch, P. van, Piet, 3-3-1843
Pauels, H., Henri, 11-10-1849
Rijt, M. van de, Mart., 13-12-1845
Rixtel, M. van, Mart., 8-4-1832
Sambeek, G. van, Godefroy, 5-8-1841
Sanders, T., Theodorus, 23-3-1850
Wijnboom, J. van den, Jan, 29-2-1843
Wit, P. de, Piet, 11-1-1838

Christan van der Ven bhic zei op 29 november 2007 om 13:53 uur

Bedankt voor deze gegevens, Twan! Hier kunnen we zeker iets mee! :-)

Rini de Groot. Best. zei op 4 december 2008 om 22:11 uur

1 september 1951.

1e schooldag van de LTS, St Eloy.
Theorie lokaal, op de vliering van de St. Petrusschool aan de Kerkstraat.
Praktijk in de fabriekshal van firma Nieuwenhuizen aan de Volkelseweg.
De opleiding (alleen) voor, hout- en metaalbewerking.
2 Jarige opleiding.
Directeur, Hr. Olivier.

J Hendriks oud directeur st jozefschool zei op 2 februari 2009 om 16:13 uur

betreft opening st jozefschool in 1955
Sedert 1962 is deze school gevestigd aan de st annastraat nr 17
Voor die tijd 1955- 1962 stond de school aan de Kruisherenstraat.(Udens : Kruishirresticht)

Marilou Nillesen bhic zei op 2 februari 2009 om 19:53 uur

Hartelijk dank voor deze aanvulling, meneer Hendriks. Wellicht heeft u als oud-directeur nog wel wat aardige anekdotes voor ons in petto?

Jan v.d.Elzen zei op 15 september 2009 om 21:19 uur

De wandelclub " de Eekhoorn " is niet
in 1966 opgericht maar op 1 Mei 1967

Martien Veekens zei op 15 september 2009 om 22:00 uur

De Birgittinessen verlieten Rosmalen pas in 1713 en niet in 1710 zoals hier abusievelijk wordt vermeld. De Birgittijnen uit het dubbelconvent Marienwater (Koudewater) te Rosmalen hadden in 1652 al onderdak gevonden te Hoboken.

Martien Veekens, Heemkundekring Rosmalen

Mariët Bruggeman bhic zei op 17 september 2009 om 10:48 uur

Beste Martien,
hartelijk dank voor je correctie op onze lijst met jaartallen, we zullen het zeker aanpassen.

Mariët Bruggeman bhic zei op 17 september 2009 om 10:50 uur

Beste Jan v.d. Elzen,
bedankt voor je reactie, we gaan het jaartal aanpassen. Ben je misschien zelf lid geweest van deze wandelclub; we zijn altijd benieuwd naar verhalen hierover.

Luciën Bressers zei op 20 juni 2011 om 18:28 uur

* Huidige naam waar vroeger de superfosfaatfabriek stond is niet Loswal maar Losplaats.
* Werd in 1901 de waag opgericht of opgeheven?
* De missionarissen zijn niet begin mei 1965 maar op 30 mei vermoord.
* De molen van Jetten is niet in 1900 verplaatst maar in 1917-1918.

Rien Wols bhic zei op 27 juni 2011 om 12:08 uur

@Luciën Bressers,
Hartelijk dank voor de correcties, Luciën. Ik heb ze doorgevoerd in de lijst. Wat betreft 1901: onze gegevens duiden op oprichting, maar als daar sprake is van een vergissing, horen we dat graag natuurlijk.
Vriendelijke groet

Rini de Groot. zei op 19 november 2011 om 22:06 uur

Na schooljaar Juli 1949, begon men met de verbouwing van de St. Jozefschool in de Kruisherensticht.
En begon voor mij de 6e klas bij meester Klösters op de bovenste verdieping van de St. Petrusschool waar de nieuwe gekregen straatnamen genoteerd werden.
Later waren tot en met de verjaardag van meester Klösters,3 Maart 1950, de Veilingbanken van de Fruitveiling onze schoolbanken.

Annemarie van Geloven bhic zei op 21 november 2011 om 12:40 uur

In onze fotobank (onder gele vierkantje geschiedenis) bevinden zich nog een paar nostalgische foto's van de fruitveiling ...

Jan Timmers zei op 1 januari 2014 om 19:11 uur

Bij het jaartal 1190 staat de vermelding van Ricolt van Uthen. Een veel gemaakte lees of interpretatiefout. Het gaat om Ricolt van Ochten en heeft dus geen betrekking op Uden. Ook bij de eerdere jaartallen kunnen correcties aangebracht worden. urnenvelden dateren niet van 2000 v Chr, maar zijn jonger. Verder ben ik benieuwd waar het gegeven vandaan komt dat in de periode 750-800 een houten kerkje in Uden werd gebouwd.

Kees van Kampen zei op 20 november 2017 om 23:28 uur

volgens mij staat er niet de juiste foto bij : 1886 openbare lagere school aan de Kapelstraat. Dit is de Mariaschool die afgebroken is voor Udens college .

Bart zei op 27 maart 2019 om 10:38 uur

Beste BHIC,

ik ben op zoek naar de bron informatie (verwijzing is voldoende) van onderstaand quote:

"c. 1200 Het kasteel van de heren van Uden staat aan de Vorstenburg. Er wonen nog andere lieden van adel, en wel op Duifhuis en Zoggel."

Alvast bedankt,

Bart.

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 28 maart 2019 om 14:35 uur

Hallo Bart, als je het boek Tweeduizend jaar Uden van J.B. van Heessel erop naslaat (vanaf pagina 47), dan vind je daar meer over.

Kun je hiermee uit de voeten?

Bart zei op 28 maart 2019 om 18:46 uur

Helemaal goed,

bedankt voor uw snelle reactie!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: